• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 378
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin yaratıcılığın bir düşünme gücü olduğunu kavrayarak kendi yaratıcı fikirlerini keşfetmelerini sağlamaktır. Ders, öğrencinin fikir, metin ve görsel üretmeye yönelik yaratıcı yeteneklerini ve becerilerini genişletecek şekilde yapılandırılmıştır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilere yaratıcı düşünce ile ilgili temel tanımlar ve araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciler, yaratıcı düşüncenin teorik ve pratik kavramlarını inceler. Öğrenciler ayrıca estetik ve empati gibi duygusal zihinsel araçları keşfeder, yaratıcılıklarını artırmak için beyin fırtınası yapar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 6-Vaka Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yaratıcı düşünmek için insan davranışı ve psikolojisi arasında ilişki kurar. 4 1, 6, 15 B, E
2. Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi birleştirir. 10 1, 6, 15 B, E
3. Gözlem ve sonucu olarak farklı unsurlar ve çevreleriyle fikirler arasında bağlantı kurmanın önemini tanır.    4 1, 6,15 B, E
4. Yaratıcı katkıya gereksinimi etkileyen küresel ve yerel eğilimleri ve ilgili diğer faktörleri kavrar. 1 1, 6, 15 B, E
5. Sanat, edebiyat, tarih, folklor, yeni yerler ve insanlar hakkında kültürünü arttırmak için araştırır. 4 1, 6, 15 B, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanımı  
2 Yaratıcılık ve Tasarım Düşüncesi  
3 Yaratıcılık üzerine Sosyo-Kültürel Etkiler  
4 Yaratıcılığın Temel İlkeleri  
5 Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme  
6 Yaratıcı Egzersiz I  
7 Fikir Üretme  
8 Ara Sınav  
9 Yaratıcı düşünme stilleri ve stratejileri  
10 Yaratıcı Egzersiz II  
11 Yaratıcılık için Beyin Fırtınası Projesi  
12 Tartışma: İlham veren yaratıcı liderler ve markalar  
13 Yaratıcı Proje Sunumu  
14 Yaratıcı Proje Sunumu  
15 Yaratıcı Proje Sunumu  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Land, Robin (2002). Thinking creatively: new ways to unlock your visual imagination

Cincinnati, Ohio: North Light Books

Ingledew, John (2016), How to Have Great Ideas: A Guide to Creative Thinking and Problem Solving / / eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide

Diğer Kaynaklar Land, Robin (2004). Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Hoboken: J. Wiley & Sons

Perkins, David N. (1981).The Mind's Best Work/ eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.        X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.     X      
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,12
Dersin AKTS Kredisi     3