• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 471
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında öğrenciler etkileşimli tasarımın teorik ve uygulamalı yapısını öğrenir ve projeler aracılığıyla deneyimler. Öğrenciler, kodlama ve güncel uygulamalar ile etkileşimin yaratıcı kullanımlarını keşfeder ve uygularlar.
Dersin İçeriği: 

Ders çerçevesinde tasarım odaklı düşünme, kullanıcı deneyimi tasarımı, arayüz tasarımı, grafik elemanları, doku, hareket ve animasyon kavramları irdelenir, örnekler tartışılır. Öğrenciler stüdyo temelli uygulamalar ile öğrenciler etkileşimli ve yaratıcı ürünler ortaya koyarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 7-Beyin Fırtınası, 12-Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkileşimli içeriği kavrar. 3 1,7,12 A,E
2. Tasarım odaklı düşünme, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyim tasarımı farkındalığını geliştirir. 6 1,7,12 A,E
3. Etkileşimli tasarım prensiplerini kavrar. 1 1,7,12 A,E
4. Etkileşimli tasarım ürünleri tasarlar. 6, 8 1,7,12 A,E
5. Kodlamayı güncel, yaratıcı etkileşimli projelere uygular. 1,3,4,6,8 1,7,12 A,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkileşim Tasarımı Nedir?  
2 Etkileşimli dergi örnekleri  
3 Ne tür bir dergi oluşturulacağının sınıfla tartışılması  
4 Etkileşime odaklanılmaya başlanması  
5 Prototip çalışma  
6 İnteraktif kullanıcı arayüzü örnekleri  
7 Dergi için konu belirleme  
8 Ara Sınav  
9 Dergi kullanıcı arayüzü şablonlarının ilk örneklerinin oluşturulması  
10 Kullanıcı arayüzü ve etkileşimi geliştirme  
11 İçerik ve etkileşime odaklanma  
12 Kullanıcı arayüzüne prototip oluşturmaya başlama  
13 Arayüzü içeriğe entegre etme  
14 Etkileşimli dergide hata ayıklama  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.        X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

4