• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, tasarım olgusunun öncelikli olarak kavramsal olarak ele alınmasını ve bu doğrultuda da tasarıma kuramsal yaklaşımların ileri bir seviyede incelenmesini içerir. Öğrenciler, tasarım ve iletişim ile ilgili ileri düzey bilgilere sahip olduktan sonra bu bilgi ve becerilerini göstergesel üretimlere uygulayarak ifade ederler. Dersler öğrencilere; reklamlar, posterler, pankartlar, simgeler, ikonlar ve belirtisel göstergeler aracılığıyla semiyotik farkındalık kazandırmayı amaçlar ve analiz yapmayı öğretir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, Saussure, Peirce, Barthes, Eco’ın kuramları aracılığıyla semiyotik analiz anlayışı geliştirilir ve bu anlayış farklı iletişim alanlarına uygulanır. Bu derste, öğrenciler, semiyotik kurallar doğrultusunda bir proje kapsamında bilgi ve becerilerini uygulamaya koyarlar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 7-Beyin Fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Semiyoloji becerilerini özgün projeler yaratmak için geliştirir. 1 1,2,7 A,C,E
2. Semiyoloji alanında disiplinlerarası yenilikçi görsel içerikler üretir. 8 1,2,7 A,C,E
3. Semiyolojiye ait becerileri öğrenerek göstergeleri çözümler, çevresel ve toplumsal sorunlara projeler üretir. 6,10 1,2,7 A,C,E
4. Edinilen bilgileri yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla estetik farkındalık geliştirerek uygulamaya dönüştürür. 2 1,2,7 A,C,E
5. Bir reklam projesi yaratabilecek bilgi ve becerileri edinir.  4 1,2,7 A,C,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve konuların genel tanıtımı.  
2 Tasarım anlayışının ileri düzeyde açıklanması: tasarım ve semiotik yaklaşımın ilişkilendirilmesi  
3 Semiolojiye Giriş: Tanımı ve Açıklanması  
4 Semiolojiye Giriş; Pierce, Saussure ve Roland Barthes’ın kuramları ve tanımlar.  
5 Semioloji; Pierce, Saussure ve Roland Barthes’ın kuramları üzerinden analizler.  
6 Yaratıcı Aktif Dinleme 1: Kavramdan hikayeye, hikayeden görsele storyboard oluşturma.   
7 Semioloji Tartışma; Resim ve Reklam Analizi.  
8 Ara Sınav  
9 Semioloji Tartışma; Resim ve Reklam Analizi.  
10 Yaratıcı Aktif Dinleme 2: Kavramdan hikayeye, hikayeden görsele storyboard oluşturma.   
11 Final projesi tartışma.  
12 Semiyoloji üzerine tartışmalar  
13 Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Final Projesi; Sınıf sunumu.  
15 Final Projesi; Sınıf sunumu.  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Barthes, Roland. (1997). Elements of Semiology. USA: Atlantic Books.

Eco, Umberto. (1986). Semiotics and the Philosophy of Language. USA: Indiana University Press.

Chandler, Daniel. (2007). Semiotics: The Basics. 2nd Edition. Routledge.

Diğer Kaynaklar Gottdiener, Mark. (2005.. Postmodern Göstergeler. İstanbul: İmge Kitabevi Yayıncılık.

van Leeuwen, Theo. (2004.. Introducing Social Semiotics. Routledge; New Ed edition.                 

Derrida, Jacques. (1985.. Margins of Philosophy. USA: University Of Chicago Press.

Hall, Sean. (2007)

(1991.. Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce, Peirce on Sign. London: The University of North Carolina Press.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sınıf-içi Çalışma 1 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.      X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

4