• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 274
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hareketli görüntüler dersi öğrencileri başlangıç aşamasında hareketli görüntülerin prensip ve bileşenlerini stüdyo pratikleriyle tanıştırır. Öğrenciler yaratıcılıklarını destekleyecek dijital becerilerini artıracak hareketli grafik, animasyon ve efektler konusunda sağlam bir temel edinirler.Öğrenciler pek çok proje dosyası içinde çalışmalarını geliştirirler.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında çeşitli görsellerle, katı modellerle hareketli nesne ve animasyonları oluşturur. Ayrıca proje kapsamında çıktı olarak bir video oluşturmayı öğrenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hareketli görüntülerin teorik prensiplerini gösterir ve tartışır. 1 1,2,5 A,B,C
2. Animasyonda yaratıcı hareket fikirlerini gerçekleştirir. 3 1,2,5 A,B,C
3. Hareket tasarımı ve görselleştirme ve öyküleme tekniklerinin önemini belirler ve uygulatır. 4 1,2,5 A,B,C
4. Tipografi, renk teorisi, ekran kompozisyonlarını düzenler. 8 1,2,5 A,B,C
5. Yaratıcı düşünce fikirlerini tasarlar ve uygular. 9,10 1,2,5 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-ilk composition için hazırlık  
2 Hareketli görsel tasarımların ve ögelerin örneklenmesi. giriş, temel arayüz   
3 İlk kompozisyon yapısı ,temel animasyon teknikleri  
4 3D - 2Dbirlikte kullanım teknikleri Maskeleme ,  
5 2D- 3D Kamerayla çalışmak, Text aracı, basit metin, anchor, text animasyonu   
6 Keyframe, motion path, keyframe assistant, linear vs bezier  
7 Öğrenci Sunumları  olarak 3D logo ve yazı  tasarımları oluşturmak  
8 Ara Sınav,  tüm öğrenilenleri bütünsel  bir proje içinde buluşturmak.  
9 Adjustment layer, wiggler, FX filtreleri    
10 Parent objeler , 3D Camera,ışık ,yansımalar  
11 3D Camera, green screen kompozisyon oluşturma  
12 Bütün Tracking yapıları  ve stabilizing  
13 Eklenti filtrelerle çalışmak ve animasyon oluşturmak  
14 Partiküller ve diğer efektif yamalar.  
15 Özel efeklerle animasyon oluşturmak  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Motion graphic design, fine art animation: principles and practice / Jon S. Krasner. Boston: Elsevier/Focal Press, 2004
Diğer Kaynaklar Konularla ilgili çeşitli gösterim ve video paylaşımları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Drive - Dropbox,
Ödevler Drive - Dropbox,
Sınavlar Drive – wetransfer-Hardisk 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.       X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2