• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 171
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere temel tasarım elemanlarını ve tasarım prensiplerini tanıtmak ve temel uygulamalara giriş yapmalarını sağlamaktır. Uygulamalar yapılırken tasarımın kavramsal boyutunun sorgulanması ve güncel örnekler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Tasarımın kültürel, tarihi ve sosyal bağlamının tartışılması. Temel tasarım elemanları ve prensiplerinin tanınması ve dünyadan örneklerin karşılaştırmalı biçimde gösterilmesi. Düşünme, bakma ve üretim süreçlerinin uygulamalı olarak çözümlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sunum B.Ödev C. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.  2 boyutlu tasarım elemanlarını tanımlar. 2 1,4 A,C
2. Kompozisyonda temel tasarım prensiplerini tanır. 3 1,4 A,C
3. Tasarım prensiplerini pratik ederken sorunları saptar. 1 1,4 A,C
4. Kompozisyonda görsel bütünlüğü sağlayan elemanlar birbiri ile ilişkilendirilir. 9 1,4 A,C
5. Tasarımı düşünsel süreçler üzerinden yapılandırır. 11 1,4 A,C
6. Özgün tasarım fikri ve uygulamaları üretir ve üretilenleri değerlendirir. 6 1,4 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Tasarımın Kültürel, Tarihi ve Sosyal Bağlamı, Konu ile ilgili örnekler
3 Temel Tasarım Elemanlarına Giriş Temel: Nokta, Çizgi, Alan, Hacim, Doku, Biçim, Form, Kontür, Ton, Değer, Renk, Mekan, Ölçü, Boyut, Perspektif Uygulama
4 Tasarım Prensiplerini Tanıma: Bütünlük, Denge, Ritim, Orantı, Vurgu, Kontrast, Armoni, Pozitif Negatif Alan, Hareket vs. Uygulama
5 Tasarım Süreci: Düşünme, Araştırma ve Uygulama.

Tasarımda Bütünlük: Görsel Algı ve Gestalt Teorisi, Görsel Bütünlük, Denge, Armoni, Ritm, Çeşitlilik

Görsel Algı ve Gestalt
6 5 duyusal tema, 5 adet siyah-beyaz kompozisyon (Gestalt ilkeleri-uygulama) Gestalt uygulama
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Renk Algısı - Renk Kullanımı Bilgisi

Renk Bilgisi

10 Temel biçimlerle kompozisyonda renk Renk ve kompozisyon
11 Kolaj çalışması-Otoportre Görsel malzeme
12 Doku Çalışması-kompozisyon Doğal ve dijital ortamda manipüle edilmiş dokular
13 3 Boyutlu biçimlerin tasarlanması 3 Boyutlu Uygulama
14 Çalışmaların Toplanması ve Tartışma Eleştirel Düşünce
15 Öğrenci sunumları  
16 Final sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wong, W., 1993, “Principles of Form and Design”, New York, John Wiley

Lauer, D. A., Pentak, S., 2012, “Design Basics”, Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning

Montague, J., 1998, “Basic Perspective Drawing”, New York, John Wiley

Öztuna H. Y., 2007,  “Görsel İletişimde Temel Tasarım”, İstanbul, Grafik Tasarım Dergisi

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Zelansky, Paul. & Mary Pat Fisvher. 1996, “Drawing Principles and Problems”, Harcourt Brace College Publishers,

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.             X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır. X          
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.   X        
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.      X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.       X      
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10   Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere   dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 14 4     56
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7