• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 171
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere temel tasarım elemanlarını ve tasarım prensiplerini tanıtmak ve temel uygulamalara giriş yapmalarını sağlamaktır. Uygulamalar yapılırken tasarımın kavramsal boyutunun sorgulanması ve güncel örnekler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Tasarımın kültürel, tarihi ve sosyal bağlamının tartışılır. Temel tasarım elemanları ve prensiplerinin tanımlanır ve dünyadan örnekler karşılaştırmalı biçimde gösterilir. Düşünme, görme ve üretim süreçleri uygulamalı olarak çözümlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. 2 boyutlu tasarım elemanlarını tanımlar. 2 1,5,15 A,C
2. Kompozisyonda temel tasarım prensiplerini tanır. 1 1,5,15 A,C
3. Kompozisyonda görsel bütünlüğü sağlayan elemanlar birbiri ile ilişkilendirilir. 2 1,5,15 A,C
4. Tasarımı düşünsel süreçler üzerinden yapılandırır. 1 1, 2, 5,15 A,C
5. Özgün tasarım fikri ve uygulamaları üretir ve üretilenleri değerlendirir. 1 1, 2, 5,15 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Tasarımın Kültürel, Tarihi ve Sosyal Bağlamı Konu ile ilgili örnekler
3 Tasarımın Kültürel, Tarihi ve Sosyal Bağlamı Konu ile ilgili örnekler
4 Tasarım Prensiplerini Tanıma: Bütünlük, Denge, Ritim, Orantı, Vurgu, Kontrast, Armoni, Pozitif Negatif Alan, Hareket vs. Uygulama
5 Tasarım Süreci: Düşünme, Araştırma ve Uygulama.

Tasarımda Bütünlük: Görsel Algı ve Gestalt Teorisi, Görsel Bütünlük, Denge, Armoni, Ritm, Çeşitlilik

Görsel Algı ve Gestalt
6 5 duyusal tema, 5 adet siyah-beyaz kompozisyon (Gestalt ilkeleri-uygulama) Gestalt uygulama
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Renk Algısı - Renk Kullanımı Bilgisi 

Renk Bilgisi

10 Temel biçimlerle kompozisyonda renk Renk ve kompozisyon
11 Kolaj çalışması Görsel malzeme
12 Doku Çalışması-kompozisyon Doğal dokular ve dijital ortamda manipüle edilmiş dokular
13 3 Boyutlu biçimlerin tasarlanması 3 Boyutlu Uygulama
14 Çalışmaların Toplanması ve Tartışma  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wong, W., 1993, “Principles of Form and Design”, New York, John Wiley

Montague, J., 1998, “Basic Perspective Drawing”, New York, John Wiley

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar coadsysexam
Ödevler Haftalık ev ödevi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.   X      
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.    X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1