• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 171
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Görsel tasarım ve iletişim ilkelerine giriş. Desen, renk, kompozisyon ve fonksiyonlara göre konsept araştırmaları, 2 boyutlu tasarımlarda stratejik olarak çözümlemeler. Görsel farkındalık ve görsel okuryazarlık gelişimi. Algı, Gestalt ve tasarım dinamiği kuramları.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrencilerin, görsel iletişim tasarımcısının ihtiyacı olan başlıklar altında görsel iletişimin, sembol, işaret ve göstergelerle kurulu dünyasını, bu dünyanın grafik tasarımı içindeki varlığını araştıran ve örnekleyen yapısı hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sunum B.Ödev C. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tasarımın alfabesi olan tasarımın ilkeleri ve öğelerini öğrenir ve tanımlar. 1, 2, 9 1,2,3 A,C
2) Ton, kontür, ışık- gölge, renk, kontrast  ve doku  çeşitlerini uygulamayı öğrenir. 4 1,2,3 A,C
3) Gözlem gücü gelişir. 4, 9 1,2,3 A,C
4) 2 ve 3 boyutlu şekilleri ve biçimleri çözümlemeyi öğrenir. 1, 2 1,2,3 A,C
5) Kompozisyon elemanları tanımlayarak kavramsal düşünceyle yapılandırır. 2 1,2,3 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Tasarımın temel öğeleri: çizgi, şekil, doku, renk, mekan, ton değeri hakkında genel bilgi  
3 Temel tasarım eğitiminde çizgi: Doğada çizgi, soyut çizgiler, sembol olarak çizgi/Sınıf sunumu  
4 Temel tasarım eğitiminde şekil/ Sınıf sunumu  
5 Temel tasarım eğitiminde doku/ Sınıf sunumu  
6 Temel tasarım eğitiminde ton değeri/ Sınıf sunumu  
7 Temel tasarım eğitiminde renk: Örneklerle incelenmesi/ Vektor ve Bitmap görüntü farkları, RGB ve CMYK renklerinin kullanımı/ Sınıf sunumu  
8 Vize sınavı  
9 Görsel rehberler I: iki boyutlu biçimlendirme, denge, Görsel ağırlık/ GörselDenge, Simetri,Asimetri, Yaklaşık simetri, Radial Denge, Bütünlük, kavramları  
10 Görsel rehberler I: Ritim ve tekrar, vurgu ve odak noktası, hareket / Sınıf sunumu  
11 Ritim/ritim ve Tekrar, Vurgu ve Odak noktası/ Egemenlik/Hareket / Sınıf sunumu  
12 Orantı, Altın Oran / Sınıf sunumu  
13 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma-1: Görsel iletişimde algılama ölçütleri, çağrışım ilişkisi/ Sınıf sunumu  
14 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma-2 :Görsel algı ve Gestalt/ Sınıf sunumu  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sanatın Temelleri/teori ve Uygulama; Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Karakalem Kitapevi Yayınları, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım; Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı, Güler Ertan&Emin Sansarcı
Diğer Kaynaklar Fortuna, David, The Secret Language of Symbols, Chronicle yayınarı, san Fransisco, 1994

Frutiger, Andrian, Signs and Symbols Their Desing and Meaning, Watson and Guptill yayınları, isviçre, 1997

Kılıç Levent, Görüntü Estetiği, İnkilap Yayınları, İistanbul, 2000

Meggs, Philip B., A History of Graphic Desing, John Wiley&Sons yayınev,, Amerika, 1999

Meggs, Philip B., Type&İmage, Van Nostrand Reinhold Yayınevi, New York, 1989

White, Alex, The Elements of Graphic Design, Allwort Yayınevi, New York, 2002

H.Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yorum Sanat veYayıncılık, 2007.

Tevfik Fikret Uçar, Görsel iletisim ve Grafik Tasarım, inkılap Kitapevi, 2004.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Sunum 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.            X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X        
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X    
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.        X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X    
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.    X          
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 10 10
Ödev 2 5 10
Final 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5