• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 171
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında, desen, renk, kompozisyon ve fonksiyonlara göre konsept araştırmaları, 2 boyutlu tasarımlarda stratejik olarak çözümleme, görsel farkındalık ve görsel okuryazarlığın gelişimi, algı, Gestalt ve tasarım dinamiği kuramları konularının öğrencilere aktarılması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrencilerin, görsel iletişim tasarımcısının ihtiyacı olan başlıklar altında görsel iletişimin, sembol, işaret ve göstergelerle kurulu dünyasını, bu dünyanın grafik tasarımı içindeki varlığını araştıran ve örnekleyen yapısı hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarımın alfabesi olan tasarımın ilkeleri ve öğelerini öğrenir ve tanımlar. 1,2,3,10 1,2 A,B
2. Ton, kontür, ışık- gölge, renk, kontrast ve doku çeşitlerini uygulamayı öğrenir. 1,2,3,10 1,2 A,B
3. Gözlem gücü gelişir. 4,10 1,2 A,B
4. 2 ve 3 boyutlu şekilleri ve biçimleri çözümlemeyi öğrenir. 1,2,3,10 1,2 A,B
5. Kompozisyon elemanları tanımlayarak kavramsal düşünceyle yapılandırır. 2 1,2 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Tasarımın temel öğeleri: çizgi, şekil, doku, renk, mekan, ton değeri hakkında genel bilgi  
3 Temel tasarım eğitiminde çizgi: Doğada çizgi, soyut çizgiler, sembol olarak çizgi  
4 Temel tasarım eğitiminde şekil  
5 Temel tasarım eğitiminde doku  
6 Temel tasarım eğitiminde ton değeri  
7 Temel tasarım eğitiminde renk: Örneklerle incelenmesi/ Vektor ve Bitmap görüntü farkları, RGB ve CMYK renklerinin kullanımı  
8 Ara Sınav  
9 Görsel rehberler I: İki boyutlu biçimlendirme, denge, Görsel ağırlık/ Görsel Denge, Simetri, Asimetri, Yaklaşık simetri, Radial Denge, Bütünlük, kavramları  
10 Görsel rehberler I: Ritim ve tekrar, vurgu ve odak noktası, hareket  
11 Ritim/ritim ve Tekrar, Vurgu ve Odak noktası/Egemenlik/Hareket  
12 Orantı, Altın Oran  
13 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma - 1: Görsel iletişimde algılama ölçütleri, çağrışım ilişkisi  
14 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma - 2:Görsel algı ve Gestalt  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ocvirk, O., 2013. Art Fundamentals. 12th ed. New York: McGraw-Hill.

Sanatın Temelleri/teori ve Uygulama; Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Karakalem Kitapevi Yayınları 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım; Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı, Güler Ertan & Emin Sansarcı

Diğer Kaynaklar Fortuna, David, The Secret Language of Symbols, Chronicle yayınarı, San Fransisco, 1994

Meggs, Philip B., A History of Graphic Desing, John Wiley&Sons Yayınevi, Amerika, 1999

White, Alex, The Elements of Graphic Design, Allwort Yayınevi

H.Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yorum Sanat ve Yayıncılık, 2007.

Tevfik Fikret Uçar, Görsel iletisim ve Grafik Tasarım, İinkılap Kitapevi, 2004.

Sanatın Temelleri/teori ve Uygulama; Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Karakalem Kitapevi Yayınları 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım; Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı, Güler Ertan & Emin Sansarcı

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 1 20
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.          X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 4 4
Sınav için Bireysel Çalışma 1 10 10
Sunum 1 8 8
Final Sınavı 1 4 4
Sınav için Bireysel Çalışma 1 15 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1