• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 442
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin, medya yönetimi alanında akademik bilgi edinmelerini ve yönetimsel bilgilerini araştırma, planlama, analiz etme, strateji belirleme yetileri ile uygulamaya dönüştürmelerini hedeflemektedir. Vaka çalışmaları incelemeleri vasıtasıyla öğrencilere pratik bilgi vermek ve edindikleri yönetimsel bilgi ve becerileri uygulamaya koymayı öğretmek dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Ders öğrencilere, yönetimsel karar alma süreci, liderlik ve iş gücü, stratejik yönetim, planlama, pazar analizi, pazarlama ve araştırma, yaratıcılık ve yenilikçi içerik, insan yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi yönetim alanında kapsamlı içerik sunmaktadır. Öğrenciler, kendilerinden beklenen dönem sonu final projesi kapsamında bir medya şirketinin yönetimsel araştırması ve analizini yapmakla yükümlüdürler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel yönetim teknikleri, kavramları ve kuramları hakkında genel akademik bilgiyi edinir. 1 1,2,6 A,C
2. Medya yönetimi ile ilgili problemleri saptar, analiz eder, yorumlar ve strateji belirler.  4 1,2,6 A,C
3. Yönetimsel karar alma, liderlik, planlama, motivasyon ve iş gücü, medya etiği, hukuk ve düzenlemeler konularında farkındalık geliştirir. 6 1,2,6 A,C
4. Pazar analizlerini, pazar araştırma tekniklerini farklı vaka çalışmalarına ve şirket analizlerine uyarlar. 2 1,2,6 A,C
5. Değişik stratejik yönetim şekillerini mesleki etik ilkelerine uygun sorumluluk bilinci ile geliştirir. 5 1,2,6 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve konuların genel tanıtımı.  
2 Yönetimin ve Medya Yönetiminin temel ilkelerinin tanımı; Medya yönetimi teknikleri ve kavramları.   
3 Medya Yönetiminin Tarihsel Gelişimi.  
4 Motivasyon, İş Gücü, Performans Yönetimi; iş gücü performansının ve yönetiminin boyutları, motivasyon yönetimi vaka analizi.   
5 Medya Yönetimi: işlevleri ve rolleri.  
6 Liderlik Nedir? Değişimi yönetmek; Medya şirketlerinde değişimle baş etmek, bir medya şirketinde krizle nasıl başa çıkılır? Liderlik ve iş gücü vaka analizi.  
7 Pazar Analizi; Pazarlama, Araştırma ve Analiz metodları.  
8 Ara Sınav  
9 Pazar Analizi; Pazarlama, Araştırma ve Analiz metodları.  
10 Stratejik yönetim – Vaka analizi.   
11 Medya’da ve yönetimde yeni yöntemler; Medya şirketlerinin yapısı, yeni medya araçları, içerik yaratımı ve sosyal medya yönetimi.  
12 Sosyal Medya Yönetimi ve Stratejileri  
13 Sınıf sunumları; Medya şirketi analizi ve sınıf sunumu.  
14 Sınıf sunumları; Medya şirketi analizi ve sınıf sunumu.  
15 Sınıf sunumları; Medya şirketi analizi ve sınıf sunumu.  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wicks, J. L., et all., “Media Management”, Lawrence Erlbaum Associates, PublishersLondon, 2004.

Herrick, F. D., “Media Management in the age of Giants”, Blackwell Publishing, USA, 2003.

Block, P., et all., “Managing in the Media”, Focal Press, UK, 2001.

Diğer Kaynaklar Aris, A., Bughin, J., “Managing Media Companies”, John Wiley & Sons, UK, 2005.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.         X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

4