• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kamu kurumları arasında yer alan ve kar amacı gütmeden kamu yararına hizmet eden belediyelerin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda iletişim stratejilerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koymak; öğrencilerin saha araştırmalarına katılarak söz konusu çalışmaların araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dönem boyunca öğrenciler, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde görev alarak gerçekleştirilen iletişim çalışmalarına katılacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konu başlıklarını içermektedir: belediyelerin görev ve sorumlulukları, belediyelerde iletişimin (halkla ilişkiler ve reklam) önemi, iletişim stratejilerinde kullanılan yöntemler, ihtiyaç ve sorun analizi, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ve taktikler, iletişim çalışmalarının değerlendirmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 12: Grup Çalışması, 13-Saha Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü Sınav / Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler belediyenin stratejik iletişim planı için araştırma prensiplerini uygulayabilirler. 5, 6, 8, 10 1,2,3,12,13 A,C
2) Öğrenciler iletişim stratejileri için gündem/konular belirlerler. 1, 2, 4, 8, 9 1,2,3,12,13 A,C
3) Öğrenciler belediyenin misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilirler. 1,2, 4, 5, 8, 10 1,2,3,12,13 A,C
4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1,2,12,13 A,C
5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler. 1, 2, 4, 8, 10 1,2 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – öğrencileri gruplarının ve görev yapacakları belediye birimlerinin belirlenmesi  
2 1. çalışma haftası  
3 2. çalışma haftası  
4 3. çalışma haftası  
5 4. çalışma haftası  
6 5. çalışma haftası  
7 6. çalışma haftası  
8 7. çalışma haftası, bölüm yöneticilerinin belediyede görev yapan öğrenci gruplarını ziyareti  
9 8. çalışma haftası, 1. Rapor teslimi  
10 9. çalışma haftası  
11 10. çalışma haftası  
12 11. çalışma haftası  
13 12. çalışma haftası  
14 13. çalışma haftası  
15 14. çalışma haftası ve Genel Değerlendirme  
16 Final raporunun teslimi ve sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Smith, R.D. (2009). Strategic Planning for Public Relations. 3rd Ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc.
Diğer Kaynaklar Freire, J. Managing destination brand architecture – The case of Cascais Municipality. Place Brand Public Dipl 12, 78–90 (2016). https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1057/pb.2015.23 

 

Rauhut Kompaniets, O., & Rauhut, D. (2013). Place Marketing and Rural Municipalities in Northern Sweden: A Content Analysis of Municipal Homepages. Romanian Journal of Regional Science, 7(2), 11–36. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=3974007b-ae34-4cea-a616-03cc14c32b78%40pdc-v-sessmgr03

 

Wilcox, D. & Cameron, G. (2009), Public relations: strategies and tactics. 9th Ed. Boston: Pearson Education Inc. 

 

Wilcox, D.L. (2001). Public relations writing and media techniques. 4th Ed. New York: Longman.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 10 120
Ödev 2 45 90
Final sınavı (Final raporu teslim ve sunum) 1 90 90
Toplam İş Yükü     368
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,72
Dersin AKTS Kredisi     15