• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin bütün reklam ve pazarlama iletişimi yöntemlerini bir araya getirmenin ve bu yöntemlerin nasıl üretildiğinin ve aktarıldığının önemini anlamlarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin konu başlıkları: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi reklam araçları, bütünleşik pazarlama iletişimi tutundurma araçları, reklam tasarımı ve bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders ,12- Grup Çalışması 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü Sınav / Sunum E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Bütünleşik reklam ve pazarlamayı tanımlar
1,2,3,4,5,6,9,10 1,2,16 A,B,C
  1. Bütünleşik pazarlama iletişimi tutundurma araçlarını tanımlar 
   1,2,4,5,6,10 1,2,16 A,B,C
  1. Reklam kampanya yönetimini anlar
   1,2,4,5,6,10 1,2,12,16 A,B,C
  1. Bütünleşik pazarlama iletişimi reklam araçlarını tanımlar
   1,2,4,5,6,10 1,2,12,16 A,B,C
  1. Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi kampanyası geliştirir
        1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,2,12,16 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Temelleri Chapter 1
3 Marka yönetimi- tüketici davranışları Chapter 2-3
4 Bütünleşik pazarlama iletişimi reklam araçları Chapter 5-6-7
5 Bütünleşik pazarlama iletişimi tutundurma araçları Chapter 11
6 Reklam tasarımı  Chapter 11
7 Ara sınav  
8 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi  Chapter 12
9 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi   
10 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi   
11 Proje Sunumları  
12 Proje Sunumları  
13 Proje Sunumları  
14 Proje Sunumları  
15 Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Clow, K. E., & Baack, D. (2004). Integrated advertising, promotion & marketing communications. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Grup çalışması sunumu
Sınavlar Vize ve Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Proje 1 30
Sunum 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       x    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         x  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     x      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır. x          
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.   x        
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Proje ve Sunumu 1 10 10
Final  1 3 3
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,12
Dersin AKTS Kredisi     4