• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, reklamcılık, halkla ilişkiler, kişisel satış, veri tabanı pazarlaması ve satış promosyonunu içeren tutundurma karmasını bütünleştirici bir bakış açısıyla incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Bütünleşik pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişiminin reklam araçları, bütünleşik pazarlama iletişiminin tutundurma araçları ve reklam tasarımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders ,12- Grup Çalışması 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav / Sunum, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
  1. Bütünleşik reklam ve pazarlamayı tanımlar.
1
  1. Bütünleşik pazarlama iletişimi tutundurma araçlarını tanımlar.
1, 5
  1. Reklam kampanyası yönetimini anlar.
1, 3, 4, 6, 7, 10
  1. Bütünleşik pazarlama sürecine dair beceri kazanır.
3, 4, 5, 7, 10
  1. Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi kampanyası geliştirir.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Temelleri Chapter 1
3 Marka yönetimi- tüketici davranışları Chapter 2-3
4 Bütünleşik pazarlama iletişimi reklam araçları Chapter 5-6-7
5 Bütünleşik pazarlama iletişimi tutundurma araçları Chapter 11
6 Reklam tasarımı  Chapter 11
7 Ara sınav  
8 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi  Chapter 12
9 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi   
10 Bütünleşik reklam ve pazarlama iletişimi   
11 Proje Sunumları  
12 Proje Sunumları  
13 Proje Sunumları  
14 Proje Sunumları  
15 Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Clow, K. E., & Baack, D. (2004). Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communications. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Grup çalışması sunumu
Sınavlar Vize ve Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Proje 1 30
Sunum 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.       X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.       X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.     X    
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Proje ve Sunumu 1 10 10
Final  1 3 3
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,12
Dersin AKTS Kredisi     4
2