• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve araştırma tekniklerinin sosyal dünyada uygulanmasını göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Deneysel ve kavramsal bir makale yazmanın temel kurallarını açıklamak için bazı deneysel araştırma makaleleri örnekleri sınıfta tartışılacaktır. Zaman izin verirse, veri analizi yöntemleriyle ilgili bir bölüm aktarılacaktır. Genel olarak, bu derste öğrenciler, ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını öğrenecekler ve keşfedilmemiş bir olguya cevap aradıklarında özellikle yardımcı olacak araştırma yöntemlerin hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
2) Kaynakça yazımını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
3) Veri toplama tekniklerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
4) Araştırma tasarım çeşitlerini öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
5) Hipotezi ve veri analizi tekniklerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
6) Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
2 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
3 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
4 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
5 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
6 Literatür Taraması Bölüm 5
7 Anket Araştırması Bölüm 10
8 ARA SINAV  
9 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
10 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
11 Reaktif Olmayan Araştırma ve İkincil Analiz Bölüm 11
12 Saha Araştırma ve Odak Grupları Bölüm 13
13 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12
14 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı * Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th. ed.), Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)
Diğer Kaynaklar * Sekaran, U. & Bougie, R. (2015). Research methods for business: A skill building approach. (6th. ed.), John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-119-94225-2)
* Cooper, D. R. & Schindler, P. S (2011). Business Research Methods (11th.ed.), McGraw Hill, Co. International Edition (ISBN: 978-0077-128922-1).

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

    

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     x      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.