• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere akademik yazımın temelleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, akademik yazım becerilerine giriş niteliğindedir. Derste, akıcı ve anlam bütünlüğü olan paragraflar ve kompozisyonlar yazmanın temel unsurlarına odaklanılacaktır. Bununla birlikte, derste, bilimsel kaynakların ödevlerde nasıl kullanılacağı ve bu kaynaklara intihal yapmadan, uygun şekilde atıfta bulunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip paragraf yazar. 2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 15 C
2) Öğrenci akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip kompozisyon yazar.  2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 15 C
3) Öğrenci akademik kaynaklardan alıntıladığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler. 2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 15 C
4) Öğrenci, akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular 2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 15 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı  
2 İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Oshima & Hogue (2006), chapter 8
3 Paragrafın yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 1
4 Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü Oshima & Hogue (2006), chapter 2
5 Ödev teslimi I  
6 Kompozisyonun yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 4
7 Çeşitli kompozisyon türleri Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9
8 Ödev teslimi II  
9 Doğrudan ve dolaylı alıntılar Oshima & Hogue (2006), chapter 3
10 Ödev teslimi III  
11 Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme Oshima & Hogue (2006), chapter 8
12 Ödev teslimi IV  
13 Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme Oshima & Hogue (2006), Appendix A
14 Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual
15 Genel değerlendirme  
16 Final ödevi teslimi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.
Diğer Kaynaklar www.apastyle.apa.org

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 4 100
Toplam 4 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 4 50
Toplam 5 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 8 1 8
Ödev 4 3 12
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     44
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1.76
Dersin AKTS Kredisi     2
1