• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgileri aktarmak, özellikle Türk özel hukuku alanında geniş bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste hukuk sistemi ve hukukun kaynakları üzerinde durulacak, bunun ardından özel hukukun temel ilkeleri ve kavramları incelenecek, hukuki işlemlerin geçerliliği ve borçlar hukukunun bazı kavramları derinlemesine analiz edilecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olur. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Türk özel hukuku alanında, hukukun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olur. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Bir hukuk normunun yorum yöntemlerini uygular. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptar. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk kavramı, hukukun çeşitli anlamları  
2 Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma  
3 Kaynakların Değerlendirilmesi  
4
Hak kavramı, mutlak hak-nisbi hak ayrımı

 

 
5 Mülkiyet hakkı  
6 Tapu kütüğü  
7 ARA SINAV  
8 Ayırt etme gücü kavramı ve türleri  
9
İyi niyet kavramı

 

 
10 Dürüstlük kuralı  
11 Borç kavramı ve kaynakları  
12 Sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği  
13 Haksız fiiller ve nedensiz zenginleşme  
14 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı

 

 
15 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu ADAL, Erhan; Hukukun Temel İlkeleri, 12.b., İstanbul, 2012

ARPACI, Abdülkadir; Türk Medeni Kanunu, 3.b., İstanbul, 2008

Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.            
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     X      
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.            
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         X  
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.            
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.            
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.            
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.            
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4