• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgileri aktarmak, özellikle Türk özel hukuku alanında geniş bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste hukuk sistemi ve hukukun kaynakları üzerinde durulacak, bunun ardından özel hukukun temel ilkeleri ve kavramları incelenecek, hukuki işlemlerin geçerliliği ve borçlar hukukunun bazı kavramları derinlemesine analiz edilecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olur. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Türk özel hukuku alanında, hukukun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olur. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Bir hukuk normunun yorum yöntemlerini uygular. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3
Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptar. 2,4,9     1,2,3,4 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk kavramı, hukukun çeşitli anlamları  
2 Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma  
3 Kaynakların Değerlendirilmesi  
4
Hak kavramı, mutlak hak-nisbi hak ayrımı

 

 
5 Mülkiyet hakkı  
6 Tapu kütüğü  
7 ARA SINAV  
8 Ayırt etme gücü kavramı ve türleri  
9
İyi niyet kavramı

 

 
10 Dürüstlük kuralı  
11 Borç kavramı ve kaynakları  
12 Sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği  
13 Haksız fiiller ve nedensiz zenginleşme  
14 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı

 

 
15 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu ADAL, Erhan; Hukukun Temel İlkeleri, 12.b., İstanbul, 2012

ARPACI, Abdülkadir; Türk Medeni Kanunu, 3.b., İstanbul, 2008

Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.          
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4

 

1