• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 371
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kısa film formatı hakkında bilgiye uygulamalı olarak sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, uygulama ve alıştırmalarla ilerler. Alıştırmalar, öğrencilerin düşünme ve yaratma yetilerini geliştirmek ve kısa film biçimi içinde tasarım gücünü arttırmak üzere düzenlenmiştir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma-Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Uygulama , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim öğretim birikimini, bölümde edindiği kuramsal bilgi ve yaklaşımları kullanma yollarını araştırır, uygulama olanağı edinir. 6,7,8,9,11 1,2,3 A,C
2) Uzun metraj ve kısa metraj film yapımlarının farklarını toplumsal, ekonomik, psikolojik ve estetik bağlamlarda kavrar. 6,13 1,2,3 A,C
3) Kısa filmin olanaklarını ve kısa film formatının gerektirdiği özgün ve bağımsız düşünme pratiklerini alıştırmalarla edinir. 8,9,11 1,2,3 A,C
4) Toplumsal ve kültürel olguları güncel ve tarihsel boyutlarıyla düşünme ve yaratıcı, gerçekleştirilebilir bir tasarıma dönüştürme süreçlerini deneyimler.  6,13 1,2,3 A,C
5) Bir kısa film projesini tamamlamak için gereken ekip çalışmasına önem verir ve özgün bir kısa film tasarısını görsel bir proje olarak gerçekleştirir. 8,9,11 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: Kısa film nedir ve tarihsel ve çağdaş film sanatı içindeki yeri  
2 Soyutlama uygulamaları, düşünceyi sınırlama ve kısa film biçimiyle ilişkisi İki kavramın

ilişkilendirilerek

resimleştirilmesi

3 Kavramsal düşünce, yaratma ve kısa film biçimiyle ilişkisi Somut ve soyut kavramları ilişkilendirme
4 Karakter özellikleri ve nesneleri ilişkilendirme Bir nesneyle bir karakter özelliğini temsil etme
5 Nesneleri kullanma, bir mekana ait nesneleri görsel amaçlar doğrultusunda kullanabilme Nesne ve işlevleri
6 Şiir ve kısa film ilişkisi Bir şiir yazma ve görselleştirme
7 Seslerle düşünme ve anlatma 5-10 arası seslerle durum anlatma,
8 Görüntü ve ses: benzerlikler, tezatlar ve anlam Fotoğrafa ses ve söz yerleştirme
9 ARA SINAV Ses kayıtlarıyla anlatılacak bir öykü
10 Mekan tasarımı, tasvir ve görselleştirme Bir mekanı sesleri ve atmosferiyle tanımlama
11 Karakter ve diyalog ilişkisi Diyaloglar yoluyla bir karakterin özelliklerini temsil etme
12 Mekan ve karakter Kim nerede ne yapar. Bir durumun anlatılması
13 Fotoğraflar ve imgelem gücünün kullanımı Fotoğraf ve iki öykü
14 Dönem sonu proje ve senaryoların oluşturulması çekim öncesi sonlandırılması Senaryo yazım tekniği, görsel anlatım ve tasvir
15 Dönem sonu proje çekimi Mekan, oyuncu, dekor ve kostüm tasarımları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Cooper, Pat; Dancyger, Ken (2000), Writing the Short Film, Focal Press, 2. Ed.
 
Diğer Kaynaklar Kısa film örnekleri, fotoğraflar, kısa öyküler, masallar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Dergi, gazete ve anı fotoğrafları, edebiyat metinleri...
Ödevler Her hafta çizim ve yazım yoluyla verilen alıştırmaların tamamlanması  ve derste sunulması
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı bir uygulamayla tamamlanır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI NUMBER PERCENTAGE
Ödev 1 70
Haftalık Sunum 1 10
Total   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Dönem Çalışmalarının Başarıya oranı   60
Total   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.            
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.            
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.            
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.            
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.            
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.     X      
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         X  
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.       X    
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.     X      
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.            
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.         X  
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.            
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi