• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 371
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kısa film formatı hakkında bilgiye uygulamalı olarak sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, uygulama ve alıştırmalarla ilerler. Alıştırmalar, öğrencilerin düşünme ve yaratma yetilerini geliştirmek ve kısa film biçimi içinde tasarım gücünü arttırmak üzere düzenlenmiştir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması, 13: Saha / Arazi Çalışması, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü/Sunum, C: Ödev, E: Proje/Tasarım, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim öğretim birikimini, bölümde edindiği kuramsal bilgi ve yaklaşımları kullanma yollarını araştırır, uygulama olanağı edinir. 2, 4, 6, 7, 8, 9 1, 2, 7, 9, 12, 13, 19 B, C, E, F
2) Uzun metraj ve kısa metraj film yapımlarının farklarını toplumsal, ekonomik, psikolojik ve estetik bağlamlarda kavrar. 3, 6, 7, 8, 9 1, 2, 7, 9, 12, 19 B, C, E, F
3) Kısa filmin olanaklarını ve kısa film formatının gerektirdiği özgün ve bağımsız düşünme pratiklerini alıştırmalarla edinir. 3, 6, 7, 8, 9 7, 9, 12, 13 B, C, E, F
4) Toplumsal ve kültürel olguları güncel ve tarihsel boyutlarıyla düşünme ve yaratıcı, gerçekleştirilebilir bir tasarıma dönüştürme süreçlerini deneyimler.  3, 6, 7, 8, 9 1, 2, 7, 9, 12, 13, 19 B, C, E, F
5) Bir kısa film projesini tamamlamak için gereken ekip çalışmasına önem verir ve özgün bir kısa film tasarısını görsel bir proje olarak gerçekleştirir. 4, 6, 7, 8, 9 2, 7, 12, 13 B, C, E, F

Dersin Akışı

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim öğretim birikimini, bölümde edindiği kuramsal bilgi ve yaklaşımları kullanma yollarını araştırır, uygulama olanağı edinir. 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 A, B, C, E, F
2) Uzun metraj ve kısa metraj film yapımlarının farklarını toplumsal, ekonomik, psikolojik ve estetik bağlamlarda kavrar. 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 A, B, C, E, F
3) Kısa filmin olanaklarını ve kısa film formatının gerektirdiği özgün ve bağımsız düşünme pratiklerini alıştırmalarla edinir. 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 A, B, C, E, F
4) Toplumsal ve kültürel olguları güncel ve tarihsel boyutlarıyla düşünme ve yaratıcı, gerçekleştirilebilir bir tasarıma dönüştürme süreçlerini deneyimler.  6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 A, B, C, E, F
5) Bir kısa film projesini tamamlamak için gereken ekip çalışmasına önem verir ve özgün bir kısa film tasarısını görsel bir proje olarak gerçekleştirir. 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 A, B, C, E, F

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Cooper, Pat; Dancyger, Ken (2000), Writing the Short Film, Focal Press, 2. Ed.
Diğer Kaynaklar Kısa film örnekleri, senaryo örnekleri, fotoğraflar, kısa öyküler, masallar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf İçi Paylaşım
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 70
Haftalık Sunum 2 30
Total   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Dönem Çalışmalarının Başarıya oranı   40
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.          
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.   X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 2 2 4
Sunum 2 2 4
Ara Sınav (Proje Teslim) 1 4 4
Final (Proje Sunum) 1 4 4
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri