• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 380
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere medya çalışmaları alanına özgü farklı kavramları, tartışma ve araştırma konularını tanımalarına olanak verecek bir içerik sunmak; medya çalışmaları ile ilgili özel araştırma sahalarını keşfetme ve araştırma fırsatı vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu seçmeli dersin içeriği ve kullanılan materyeller dersi veren öğretim üyesinin tercihi doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bu ders çerçevesinde her dönem, fakültenin uzmanlık alanları ve öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak farklı bir konu işlenebilir. 

Dijital kültür, medya ürünlerinin tüketimi, medya ve toplumsal cinsiyet, medyada çocuk, medyanın ekonomi politiği, kültürel çalışmalar, alternatif medya ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır.

Dersin içeriği ve syllabus, dersi hazırlayan öğretim üyesi tarafından duyurulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kitle (çocuk) ve medya ilişkisi ele alınarak, medyada (yazılı, görsel ve dijital) üretilen ürünleri yorumlayabilme yetisi kazandırır. 2, 3, 5, 10, 13  1, 2, 3 A, C
2) Medya ürünlerini örneklendirebilme, analiz edebilme, karşılaştırabilmeyi hedefler. 2, 3, 5  1, 2, 3 A, C
3) Kitle iletişim araçları ve toplumsal hareketler ve değişikler arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, değerlendirebilmeyi amaçlar. 1, 2, 3, 4, 10, 13  1, 2, 3 A, C
4) Medya pratiklerini ve bu pratikler doğrultusunda çıktıları araştırabilme, çözümleme yapabilme, tartışabilmeyi kazandırır. 1, 2, 5  1, 2, 3 A, C
5) Ekonomi politik ve kültürel açıdan medya ve kitle (çocuk) ilişkisini zamansal ve mekansal olarak inceleyebilmeyi amaçlar. 5, 13  1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medyada çocuk Alanlar
2 Çizgi filmler/Animeler İki tarzın farkı
3 Animeler ve günümüzdeki önemi Kültür akışı
4 Çocuk izleyiciler ve ekinlenme Taklit kuramları
5 Küreselleşme ve çocuk Medya ürünlerinin tüketimi
6 Dijital kültür Bilgisayar oyunları

Kimlik, sanal cemaatler, aidiyet

7 Makale Analizi Kültür Akışı Olarak Anime ve Çocuk Seyirciler
8 Ara Sınav  
9 Çocuklar ve Televizyon 7. Bölüm: TV saldırgan davranışı körüklüyor mu?
10 Çocuklar ve Televizyon 8. Bölüm: TV iyi davranışı cesaretlendiriyor mu?
11 Robocop Kültürü Çocuk ve şiddet
12 Makale Analizi Cyborg Violence: Bursting Borders and Bodies with Queer Machines (Medya, Çocuk ve şiddet ilişkisi)
13 Makale Analizi Devamı Cyborg Violence: Bursting Borders and Bodies with Queer Machines (Postmodernizm ve şiddetin duygusallaşması)
14 Dijital Kültür ve cinsiyet Sailor Moon, Yugi-oh, Hello Kitty, Shaman King ve toplumsal cinsiyet rollerinin ekinlenmesi

Şirin Modası

15 Ödevler üzerinde tartışma  

 

Kaynaklar

Ders Notu * Allison, Anne (2001).” Cyborg Violence: Bursting Borders and

Bodies with Queer Machines”, Cultural Anthropology , Vol 16, No 2, p. 337-265, American Anthropological Association

*Gunter, Barrie, Jill McAleer (1990). Television and Children, Routledge, London and New York.

*Kanoğlu, Meltem (2009). “Kültür Akışı olarak Animeler ve Çocuk Seyirciler”, Karaelmas 2009: Medya and Kültür, Der.Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu, Urban Kitap, s. 401-409

*Zilmann, Dolf, Jennings Bryant, Aletha C. Huston (1994). Medya, Children, and the Family, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: UK.

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar -
Ödevler Öğrencinin haftalık verilen makaleleri okuması beklenir.
Sınavlar Öğrenciler, ara sınav klasik sınav olarak yapılır. Finalde ise yayıncılıkta bir konu ele alınıp belirli bir kurama ve kuramcıya göre betimsel bir çalışma yapılır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x  
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x  
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.       x    
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         x  
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x  
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.            
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.            
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.            
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.            
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x  
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.            
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.            
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5