• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 380
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Yayıncılık alanında öğrencinin teknik, mesleki, hukuksal, etiksel yaratım süreçlerini yetkin bir şekilde ele alabilmeleri, araştırmaları, tanımlayabilmeleri ve alanda yaratım yapabilmeleri amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Radyo ve televizyonda yayın kavramı, kuramı ve yapım-yönetim için gerekli teknik bilgi ve yetiyi sağlayacak bilgiyi verir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yayıncılık bağlamında kavramsal ve kuramsal ölçütlerde sektörel tanımlamaları yapar. 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
2) Yayıncılık sektörü içerisindeki farklı yapılanmaları tanımlayarak kurum ve kuruluş işleyişlerini değerlendirir. 2, 5, 6, 7, 8 1, 2, 15 A, C
3) Alan pratiklerini göz önünde bulundurarak tasarlama ve proje üretimi yapabilir. 3, 4, 8, 9 1, 2, 15 A, C
4) Yayıncılık bağlamında yapılan üretimleri hataları ve çözümleri, ulusal ve uluslararası etik sistemlerine göre değerlendirir. 1, 2, 5, 8, 9 1, 2, 15 A, C
5) Yayıncılıktaki yeni gelişmelerle birlikte değişen teknikleri var olan yayıncılık sistemlerine uyarlayabilirler. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve tanışma  
2 Yayın kuruluşlarının oluşum ve çalışma sistemleri  
3 Yayın türleri, formatları, tarihsel ve teknik gelişmeler  
4 Yayıncılık yaratımlarının oluşma süreçleri, benzerlik ve farklılıkları  
5 Yayıncılığa etki eden iç ve dış faktörler  
6 Yayıncılık ve sansür, eşik bekçiliği ve ombudsmanlık  
7 Yayıncılığın ekonomi politiği  
8 Yayıncılık ve gündem oluşturma  
9 VİZE SINAVI  
10 Radyo ve televizyon metin yazımı şekilleri  
11 Yayıncılıkta teknik bilgi (yapım ve yönetim, ses tasarımı, kurgu, görüntü yönetimi)  
12 Medya işletmeciliği  
13 Yayıncılık ve haber  
14 Yayın türleri ve farklı yaklaşımlar  
15 Yayıncılık ve ulusal ve uluslararası yayıncılık ilkeleri ve denetim kurumları  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.   X      
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.     X    
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Final  1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.56
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri