• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
RTC 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders çağdaş dünya sineması kapsamında uluslararası arenada ses getiren ülke sinemalarını, öne çıkan yönetmenleri ve yapıtları tanımayı; kültürel üretim biçimi olarak ülke sinemalarının uluslararasında tanınma, gösterim ve dağıtım koşullarını; bu koşulların küresel film kültürüne etkisini ve bu sinemalara içkin stil ve temaların kültürel, tarihsel ve estetik açıdan değerlendirilmesini ve tartışılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Kültürel üretim koşullarını gözönünde bulundurarak içerik ve biçime yön veren dinamikler ile dünya sinemasını tartışan kavramsal, kuramsal ve analitik yaklaşımlara yer verilecek, kültürel, tarihsel ve toplumsal farklı perspektiflere açık bir çerçevede çağdaş dünya sineması örneklerine odaklanılacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Dünya sinemasını sanatsal, kültürel, tarihsel ve toplumsal bir perspektiften tanımlar ve değerlendirir 1,2,3,10 1,2,4 1,2,3
2- Kültürel üretim ile gösterim, yapım ve dağıtım süreçlerini etkileyen ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamikleri ilişkilendirir 1,2,3,4,5  

1,2,4

1,2,3
3- Dünya sinemasını sanat eseri olarak tanımlayan, seçen, teşhir eden ve tarihselleştiren uluslararası film festivalleri tarzı kurumsal yapıları teşhis eder 3,4,5,10      

      1,2,4

1,2,3
4- Sinema kültüründe iz bırakan ve sinema tarihine geçen yeni ve yakın dönem ulusal sinemaları ve önde gelen yönetmenleri tanır  7,8,9,11  

1,2,4

1,2,3
5- Yaratıcı bir metin olarak filmin tematik, içerik ve biçimsel bütünlüğünü kültürel, estetik, ideolojik, sosyoekonomik, sosyopolitik, tarihsel ve entellektüel bağlamlarıyla analiz eder 5,6,10,11,12,13  

 

1,2,3

1,2,3
6- Çağdaş dünya sinemasını kültürel üretim dinamikleri, gösterim ve dağıtım ağı bileşenleriyle analiz ederken dünya kültür ve toplumlarını dünya sistemi içinde tanır ve tanımlar 2,5,6,12,13  

 

1,2,3

1,2,3

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Filmi geniş bir perspektiften okumak. Film, kuram, yöntem, analiz (Elsaesser&Buckland) (Corrigan, film eleştirisi: ss. 17-62) Okuma ve Film izleme
3 Kavramlar ve Dünya sineması tanımı. Uluslararası, Ulusaşırı ve Ulusal Sinema (Elsaesser-Stephen Crofts WC.critical app ss. 385-94) Okuma ve Film izleme
4 Dünya sinemasını belirleyen küresel yerel, çevre ve merkez dinamikleri. (Dina iordinova) Dünya sinemasının uluslararası arenada tarihsel yükselişi (de Valck+Roy Armes163-177+ulusal film endüstrileri) Okuma ve Film izleme
5 Kültürel üretim ve bir sanat biçimi olarak sinema, coğrafya ve jeopolitikalar (galt &Schoonover) Okuma ve Film izleme
6 Film yapım ve dağıtım ağı (Chaudhuri +Roy Armes226-231) ulusal film endüstrileri Okuma ve Film izleme
7 Alternatif Dünya Sinema Pazarı, Film festivalleri gösterim, yapım ve dağıtım sistemi (De Valck) Ödev
8 Vize  
9 Sanat ve Dünyaya karşı Hollywood Film Endüstrisi (Toby Miler WC.critical app ss. 371-82) Okuma ve Film izleme
10 Avrupa Sanat sineması (E. Ann Kaplan) Ödev, Okuma ve Film izleme
11 Sanat sinemasından dünya sinemasına Avrupa sineması (Elsaesser) Okuma ve Film izleme
12 Dünya sineması Meseleleri- Dissenayake Okuma ve Film izleme
13 Ulusaşırı film fonları ve dünya sinemasındaki tematik ve estetik eğilimler Okuma ve Film izleme
14 Filmlere dünyanın, dünyanın filmlere tezahürleri üzerine tartışmalar ve Sunumlar Ödev

 

Kaynaklar

Ders Notu
 • Armes, Roy (2011) Üçüncü Dünya Sineması ve Batı. Zahit Atam (çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Betz, Mark (2010) “Beyond Europe: On Parametric Transcendence” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover  (der.), NY: Oxford University Press. ss. 31-47.
 • Chaudhuri, Shohini (2005) Contemporary World Cinema: Europe, Middle East, East Asia, South Asia. Edinburgh: Edinburgh University Press. ss. 1-13
 • De Valck, Marijke (2007) Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press. ss. 90-4
 • Dissanayake, Wimal (1998) “Issues in World Cinema” The Oxford Guide to Film Studies. Oxford: Oxford University Press.
 • Elsaesser, Thomas  (2005) European Cinema: Face to Face with Hollywood. ss. 485-513.
 • Minh-ha, Trinh T. (1994) “Outside In Inside Out.” Questions of Third Cinema. Jim Pines & Paul Willemen (eds.) London. BFI. ss. 133-149.
 • Kaplan, E. Ann (2010) “European Art Cinema, Affect, and Postcolonialism: Herzog, Denis, and the Dardenne Brothers” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover (der.)  NY: Oxford University Press. ss. 285-302.
 • Galt, Rosalind & Schonover, Karl (2010) “Introduction: The Impurity of Art Cinema” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover (der.), NY: Oxford University Press. ss. 3-30.
 • Halle, Randall (2010) “Offering Tales They Want to Hear: Transnational European Film Funding an Neo-orientalism” R. Galt & K. Shoonover  (der.), NY: Oxford University Press. ss. 303-320.
Diğer Kaynaklar
 • Shohat, Ella & Stam, Robert (2002) Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. London: Routledge.
Filmler Tabutta Rövaşata, Derviş Zaim, Türkiye, 1996

Raise the Red Lantern, Zhang Yimou, China, 1991

Central do Brasil, Walter Salles, Brazil/France, 1998

In the Mood for Love, Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000

Cache, Michael Haneke, France/Austria, 2005

Araf, Yeşim Ustaoğlu, Türkiye, 2012

La Promesse, J.P. Dardenne & Luc Dardenne, Belgium, 1996 

4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün, Cristian Mungiu, Romania/ Belgium, 2007

İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar, Kim Ki-duk, South Korea/Germany, 2003

Bin-jip 3-Iron, Kim Ki-duk, South Korea/Japan, 2004

Le Voyage du Ballon Rouge, Hsiao-hsien Hou, France/Taiwan, 2007

Copy Conforme, Abbas Kiarostami, France/Italy/Belgium/Iran, 2010

Dog Tooth,

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Filmler, Makaleler: Ders Okuma Dosyası
Ödevler
 1. Filmekimi Film Festivali film analizi
 2. Bir yönetmen, bir film analizi
 3. Bir ülke ve film analizi
Sınavlar Filmler ve tartışmalar üzerine deneme, Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 30
Ara Sınav 1 55
Sunum 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.       x  
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x    
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. x        
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.   x      
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. x        
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.     x    
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.   x      
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.     x    
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 3 3 9
Ara Sınav 1 5 5
Sunum 1 5 5
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5