• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders çağdaş dünya sineması kapsamında uluslararası arenada ses getiren ülke sinemalarını, öne çıkan yönetmenleri ve yapıtları tanımayı; kültürel üretim biçimi olarak ülke sinemalarının uluslararasında tanınma, gösterim ve dağıtım koşullarını; bu koşulların küresel film kültürüne etkisini ve bu sinemalara içkin stil ve temaların kültürel, tarihsel ve estetik açıdan değerlendirilmesini ve tartışılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Kültürel üretim koşullarını gözönünde bulundurarak içerik ve biçime yön veren dinamikler ile dünya sinemasını tartışan kavramsal, kuramsal ve analitik yaklaşımlara yer verilecek, kültürel, tarihsel ve toplumsal farklı perspektiflere açık bir çerçevede çağdaş dünya sineması örneklerine odaklanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü / Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dünya sinemasını sanatsal, kültürel, tarihsel ve toplumsal bir perspektiften tanımlar ve değerlendirir 1, 7, 8 1, 2, 9, 15 B, C
2) Kültürel üretim ile gösterim, yapım ve dağıtım süreçlerini etkileyen ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamikleri ilişkilendirir 1, 6, 7 1, 2, 9, 15 B, C
3) Dünya sinemasını ve sanat eseri olarak tanımlayan, teşhir eden ve tarihselleştiren uluslararası film festivalleri tarzı kurumsal yapıları teşhis eder 1, 3, 4, 5 1, 2, 9, 15 B, C
4) Yaratıcı bir metin olarak filmin tematik, içerik ve biçimsel bütünlüğünü kültürel, estetik, ideolojik, sosyoekonomik, sosyopolitik, tarihsel ve entellektüel bağlamlarıyla analiz eder 4, 7, 8 1, 2, 9, 15 B, C
5) Çağdaş dünya sinemasını kültürel üretim dinamikleri, gösterim ve dağıtım ağı bileşenleriyle analiz ederken dünya kültür ve toplumlarını dünya sistemi içinde tanır ve tanımlar 1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 9, 15 B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Filmi geniş bir perspektiften okumak. Film, kuram, yöntem, analiz (Elsaesser&Buckland) (Corrigan, film eleştirisi: ss. 17-62) Corrigan, (2013) s.17-62.
3 Kavramlar ve Dünya sineması tanımı. Uluslararası, Ulusaşırı ve Ulusal Sinema (Elsaesser-Stephen Crofts WC.critical app ss. 385-94) Elsaesser (2005) s.385-94.
4 Dünya sinemasını belirleyen küresel yerel, çevre ve merkez dinamikleri. (Dina iordinova) Dünya sinemasının uluslararası arenada tarihsel yükselişi (de Valck+Roy Armes163-177+ulusal film endüstrileri) Armes (2011) s.163-177.
5 Kültürel üretim ve bir sanat biçimi olarak sinema, coğrafya ve jeopolitikalar (Galt &Schoonover) Galt &Schoonover (2010) s.3-30.
6 Film yapım ve dağıtım ağı (Chaudhuri +Roy Armes226-231) ulusal film endüstrileri Armes (2011) s.226-231.
7 Alternatif Dünya Sinema Pazarı, Film festivalleri gösterim, yapım ve dağıtım sistemi (De Valck) De Valck (2007) s.90-94.
8 Vize (Vize Ödevi)  
9 Sanat ve Dünyaya karşı Hollywood Film Endüstrisi (Toby Miller WC.critical app ss. 371-82) Chaudhuri (2005) s.1-13.
10 Avrupa Sanat sineması (E. Ann Kaplan) Kaplan (2010) s.285-302.
11 Sanat sinemasından dünya sinemasına Avrupa sineması (Elsaesser) Elsaesser (2005) s.485-513.
12 Dünya sineması Meseleleri- Dissenayake Dissenayake (1998)
13 Ulusaşırı film fonları ve dünya sinemasındaki tematik ve estetik eğilimler Randall (2010) s.303-320.
14 Dünya Sineması Anaakıma karşı; Tartışmalar ve Karşılaştırmalar  
15 Filmlere dünyanın, dünyanın filmlere tezahürleri üzerine tartışmalar ve Sunumlar  
16 Final (Final Ödevi)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Armes, Roy (2011) Üçüncü Dünya Sineması ve Batı. Zahit Atam (çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.

Betz, Mark (2010) “Beyond Europe: On Parametric Transcendence” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover  (der.), NY: Oxford University Press. ss. 31-47.

Chaudhuri, Shohini (2005) Contemporary World Cinema: Europe, Middle East, East Asia, South Asia. Edinburgh: Edinburgh University Press. ss. 1-13

* De Valck, Marijke (2007) Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press. ss. 90-4

* Dissanayake, Wimal (1998) “Issues in World Cinema” The Oxford Guide to Film Studies. Oxford: Oxford University Press.

* Elsaesser, Thomas  (2005) European Cinema: Face to Face with Hollywood. ss. 485-513.

* Minh-ha, Trinh T. (1994) “Outside In Inside Out.” Questions of Third Cinema. Jim Pines & Paul Willemen (eds.) London. BFI. ss. 133-149.

* Kaplan, E. Ann (2010) “European Art Cinema, Affect, and Postcolonialism: Herzog, Denis, and the Dardenne Brothers” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover (der.)  NY: Oxford University Press. ss. 285-302.

* Galt, Rosalind & Schonover, Karl (2010) “Introduction: The Impurity of Art Cinema” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover (der.), NY: Oxford University Press. ss. 3-30.

* Halle, Randall (2010) “Offering Tales They Want to Hear: Transnational European Film Funding an Neo-orientalism” R. Galt & K. Shoonover  (der.), NY: Oxford University Press. ss. 303-320.

Diğer Kaynaklar Shohat, Ella & Stam, Robert (2002) Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. London: Routledge.
Filmler Tabutta Rövaşata, Derviş Zaim, Türkiye, 1996

Raise the Red Lantern, Zhang Yimou, China, 1991

Central do Brasil, Walter Salles, Brazil/France, 1998

In the Mood for Love, Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000

Cache, Michael Haneke, France/Austria, 2005

Araf, Yeşim Ustaoğlu, Türkiye, 2012

La Promesse, J.P. Dardenne & Luc Dardenne, Belgium, 1996 

4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün, Cristian Mungiu, Romania/ Belgium, 2007

İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar, Kim Ki-duk, South Korea/Germany, 2003

Bin-jip 3-Iron, Kim Ki-duk, South Korea/Japan, 2004

Le Voyage du Ballon Rouge, Hsiao-hsien Hou, France/Taiwan, 2007

Copy Conforme, Abbas Kiarostami, France/Italy/Belgium/Iran, 2010

Dog Tooth,

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  

https://classroom.google.com

 

Ödevler  

 

Sınavlar  

https://classroom.google.com

yulearn.yedtepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Ödevi 1 70
Sözlü / Sunum 14 30
Toplam   100
Final Ödevinin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.       X  
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.   X      
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.   X      
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Sözlü/ Sunum 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,7
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri