• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 210
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Radyo ve televizyon sunuculuğunda diksiyon ve hitabet tekniklerini geliştirmek ve ilerletmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Teorik ve pratik ses, diksiyon ve mikrofon teknikleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçe’yi  doğru konuşma becerilerini kazanır. 1, 3, 9 1, 2 A
2) Türk alfabesini ve ünlü ve ünsüz harfler, heceler, kelimeler, cümlelerin doğru kullanımını açıklar. 1, 9 1, 2 A
3) Nefes, diksiyon ve artikülasyon teknikleri becerilerini kazanır. 1, 9 1, 2 A
4) Radyo ve Televizyonda haberleri anons etme ve okuma becerilerini kazanır. . 1, 2, 3, 9 1, 2 A
5) Çağdaş bilim ve teknolojinin iletişim dünyasına hizmet veren araçlarını başarıyla kullanır. 1, 3, 9 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle Tanışma ve Beklentiler Radyo Televizyon Sunuculuğunun Temelleri
2 Anadil Türkçe’nin Önemi ve Tarihi Radyo Televizyon Sunuculuğunun Temelleri
3 Nefes Alma ve Artikülasyon Teknikleri

Sesli ve Sessiz Harflerin Kullanımı

Radyo Televizyon Sunuculuğunu Teknikleri
4 Diksiyon, Konuşma Sanatı, Sözcüklerin Doğru Kullanımı Diksiyon Teknikleri
5 Hece, Sözcük ve Cümle Oluşumu Pratikleri Diksiyon Teknikleri
6 Haber Okuma Tekniğine Uygun Pratikler Haber Okuma Teknikleri
7 Dönem Arası Sınavı  
8 Radyo  Tv Haber Yayıncılığı Teknikleri Okuma Teknikleri
9 Okuma ve Sunma Uygulamalaarı Okuma ve Sunum Teknikleri
10 Okumanın ve Telaffuzun Önemi – Uygulamalar Uygulamalar
11 Radyo ve Televizyonda  Mikrofon  Kullanımı Teknikleri,

Mikrofonlu ve Mikrofonsuz Röportaj Çalışmaları

Röportaj Teknikleri
12 Haber, Makale (Düz Yazı), Hikaye ve Şiir Okuma Teknikleri Okuma Teknikleri
13 Sözcüklerin ve Cümlelerin Yanlış Kullanımı, Dilbilgisi Hataları Telaffuz Teknikleri
14 Sözcüklerin ve Cümlelerin Yanlış Kullanımı, Dilbilgisi Hataları Telaffuz Teknikleri
15 Sözcüklerin ve Cümlelerin Yanlış Kullanımı, Dilbilgisi Hataları Telaffuz Teknikleri
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

*King, L. (1998). Kiminle, Ne Zaman, Nerede, Nasıl Konuşmalı: İyi konuşmanın sırları. çev.Yasemin Özdemir, İstanbul: İnkılap Yayınevi.

*Özkan, M. (2009). İnsan, İletişim ve Dil. İstanbul: Akademik Kitaplar. 

*Şenbay, N. (2016). Söz ve Diksiyon Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Diğer Kaynaklar

*Aziz, A. (2006). Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Ankara: Turhan

Türkçe “Off” Feyza Hepçilingirler Remzi Kitabevi

*Alperen, N. (1990). Türkçe ( Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

*Banarlı, N. S. (1972). Türkçe’nin Sırları. İstanbul: Tarih Yayınları

*Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük 1-2

*Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.72
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri