• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 210
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Radyo ve televizyon sunuculuğunda diksiyon ve hitabet tekniklerini geliştirmek ve ilerletmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Teorik ve pratik ses, diksiyon ve mikrofon teknikleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Türkçe’yi  doğru konuşma becerilerini kazanır.
1,3,9 1,2,3 A
  1. Türk alfabesini ve ünlü ve ünsüz harfler, heceler, kelimeler, cümlelerin doğru kullanımını açıklar.
1,9,12 1,2,3 A
  1. Nefes, diksiyon ve artikülasyon teknikleri becerilerini kazanır.
1,9,12 1,2,3 A
  1. Radyo ve Televizyonda haberleri anons etme ve okuma becerilerini kazanır. .
1,2,3,9,12 1,2,3 A
  1. Çağdaş bilim ve teknolojinin iletişim dünyasına hizmet veren araçlarını başarıyla kullanır.
1,3,9 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle Tanışma VE Beklentiler Radyo Televizyon Sunuculuğunun Temelleri
2 Anadil Türkçe’nin Önemi ve Tarihi Radyo Televizyon Sunuculuğunun Temelleri
3 Nefes Alma ve Artikülasyon Teknikleri

Sesli ve Sessiz Harflerin Kullanımı

Radyo Televizyon Sunuculuğunu Teknikleri
4 Diksiyon, Konuşma Sanatı, Sözcüklerin Doğru Kullanımı Diksiyon Teknikleri
5 Hece, Sözcük ve Cümle Oluşumu Pratikleri Diksiyon Teknikleri
6 Haber Okuma Tekniğine Uygun Pratikler Haber Okuma Teknikleri
7 Dönem Arası Sınavı  
8 Radyo  Tv Haber Yayıncılığı Teknikleri Okuma Teknikleri
9 Okuma ve Sunma Uygulamalaarı Okuma ve Sunum Teknikleri
10 Okumanın ve Telaffuzun Önemi – Uygulamalar Uygulamalar
11 Radyo ve Televizyonda  Mikrofon  Kullanımı Teknikleri,

Mikrofonlu ve Mikrofonsuz Röportaj Çalışmaları

Röportaj Teknikleri
12 Haber, Makale (Düz Yazı), Hikaye ve Şiir Okuma Teknikleri Okuma Teknikleri
13 Sözcüklerin ve Cümlelerin Yanlış Kullanımı, Dilbilgisi Hataları Telaffuz Teknikleri
14 Dönem Sonu Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu

Söz ve Diksiyon Sanatı, 11th Edition, Nüzhet Şenbay, Yapı Kredi Yayınları

Diğer Kaynaklar Radyo Yayıncılığı Prof. Dr. Aysel Aziz, Nobel Yayınları

Türkçe “Off” Feyza Hepçilingirler Remzi Kitabevi

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük 1-2

Türk Dil Kurumu Yazım Klavuzu

Türkçe Söz Dizimi, Leyla Karakış

Türkçe Güzel Konuşma Okuma ve Yazma, N.Alperen

Türkçe’nin Sırları,N.Sami Banarlı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     x    
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     x    
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.          
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x    
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.     x    
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         x
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.         x
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.       x  
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.   x      
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.         x
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.          
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 14 14
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 15 14
Toplam İş Yükü     124