• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 482
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Seminer dersi olarak planlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Medyada öne çıkan güncel konulara ilişkin uzman, akademisyen ve/veya sektörden konunun uzmanlarının öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı, öğrencilerin sorularına yanıt verdiği bir seminer dersidir. Her hafta Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden bir öğretim üyesi dersin konusu ve konuğunu öğrencilerle birlikte saptayarak düzenler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 11: Seminer, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Medyanın güncel sorunlarını kavramlarla açıklar, saptar, yorumlar. 1, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 11, 19 A
2) Güncel toplumsal olayları ve olguları değerlendirir, iletişim kuramları ile ilişkilendirir, eleştirir. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 11, 19 A
3) İletişim kuram ve kavramlarını kullanarak güncel medya-toplum-birey ilişkisini, çeşitli olay ve olguları değerlendirir. 1, 3, 4, 5, 7, 8  9 1, 2, 11, 19 A
4) Medya alanında kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin genel ve mesleki bilgiyi açıklar.  1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 11, 19 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş.  
2 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
3 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
4 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
5 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
6 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
7 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
8 ARA SINAV  
9 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
10 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
11 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
12 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
13 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
14 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
15 Medya çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuda uzman/akademisyen/sektör çalışanı eşliğinde seminer  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.   X      
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.   X      
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     72
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,8
Dersin AKTS Kredisi     3
4