• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 432
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenciyi dijital teknolojinin gelişmesiyle oluşan yeni toplum yapısını, bunun kişiler arası ilişkilere etkisini, sosyo-ekonomik yapıya getirdiği değişimler, reklam pastasında yarattığı çeşitlilik ve büyüme konularında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilerin, dijital teknolojilerle gelişen ve değişen yayıncılık türlerinin kitle üzerindeki bireysel ve toplumsal etkileri, ekonomik parametrelerle olan ilişkisi, dijitalleşmenin özellikleri bağlamında değişen üretim, tüketim ve hukuki süreçlere olan etkisi incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dijital teknolojinin medya alanındaki yaptığı değişimlerin bireyler üzerindeki etkilerini bilir. 1, 7, 8 1, 2 C
2) Dijital teknolojinin medya alanındaki yaptığı değişimlerin ortaya çıkardığı toplumsal sorunları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 7, 8 1, 2 C
3) Dijital teknolojinin medya alanına getirdiği ekonomik gelişmeleri ve süreçleri bilir. 1, 7 1, 2 C
4) Dijital reklam uygulama alanlarını bilir. 1, 5, 7 1, 2 C
5) Dijital teknolojiyle değişen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olur. 5, 7 1, 2 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Medya, iletişim ve sosyal değişim  
3 Dijital yayıncılığın toplum üzerindeki etkilerine genel bakış  
4 Geleneksel ve internet medyasının etkileşimleri, sosyal medya yoluyla gelişen ve değişen insan ilişkileri  
5 Internet medyasının demokrasiye, politikaya ve örgütlenmeye etkisi  
6 Fordizm, neo-luddite ve günümüzdeki akıllı makinelerin getirdiği yeni düzen  
7 Internet medyasında hayranlık ve kimlik inşası arasındaki etkileşim  
8 Ara sınav  
9 Akıllı mobil cihazların topluma etkileri, Youtube videolarının farklı coğrafyalarda oynadığı kültürel roller  
10 Dijital teknolojilerde gizlilik, bilgisayar korsanlığı ile kimlik hırsızlığı.  
11 İnteraktif medya üretimi ve tüketimi  
12 Internet medyasındaki reklam formatları  
13 Internet medyasında bireysel ya da ülkesel marka üretimi ve yönetimi  
14 Dijital eylemlerin hukuki sınırları  
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Andrejevic, M. (2002). The work of being watched: Interactive media and the exploitation of self-disclosure. Critical studies in media communication, 19(2), 230-248.

Baase, S. (2013). A Gift Of Fire: Social, Legal, And Ethical İssues For Computing Technology, 4. Edition. Pearson.

Barnard, S. R. (2016). Spectacles of self (ie) empowerment? Networked individualism and the logic of the (post) feminist selfie. In Communication and Information Technologies Annual: [New] Media Cultures (pp. 63-88).

Boase, J., & Wellman, B. (2006). Personal relationships: On and off the Internet. The Cambridge handbook of personal relationships, 8, 709-723.

Brodersen, A., Scellato, S., & Wattenhofer, M. (2012, April). Youtube around the world: geographic popularity of videos. In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web (pp. 241-250). ACM.

Crane, D., & Bovone, L. (2006). Approaches to material culture: The sociology of fashion and clothing. Poetics, 34(6), 319-333.

Emerald Group Publishing Limited. Gill, R. (2012). Media, empowerment and the ‘sexualization of culture’ debates. Sex Roles, 66(11-12), 736-745.

Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning, Media and Technology, 34(2), 119-140.

Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). Political communication—Old and new media relationships. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 625(1), 164-181.

Highfield, T., Harrington, S., & Bruns, A. (2013). Twitter as a technology for audiencing and fandom: The# Eurovision phenomenon. Information, Communication & Society, 16(3), 315-339.

Huyssen, A. (2000). Present pasts: Media, politics, amnesia. Public culture, 12(1), 21-38.

Ibrahim, Y. (2010). Distant Suffering and Postmodern Subjectivity: the Communal Politics of Pity. Nebula, 7.

Jenkins, H. (2003). Quentin Tarantino’s Star Wars? Digital cinema, media convergence, and participatory culture. Rethinking media change: The aesthetics of transition, 281-312.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. NYU press, pp. 1-24.

Kemmer, D. (2000). Tradition and change in domestic roles and food preparation. Sociology, 34(2), 323-333.

Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding,‘micro-celebrity’and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208.

Kumar, N. (2014). Facebook for self-empowerment? A study of Facebook adoption in urban India. New media & society, 16(7), 1122-1137.

Lievrouw, L. A. (2009). New media, mediation, and communication study. Information, Communication & Society, 12(3), 303-325.

Madianou, M. (2014). Smartphones as polymedia. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 667-680.

Manovich, L. (2009). The practice of everyday (media) life: From mass consumption to mass cultural production?. Critical Inquiry, 35(2), 319-331.

McCormack, M. (2015). The role of smartphones and technology in sexual and romantic lives, p. 1-9.

Merchant, G. (2006). Identity, social networks and online communication. E-Learning and digital media, 3(2), 235-244.

Miller, Carolyn Handler. (2008). Digital storytelling A Creator’s Guide to Interactive Entertainment. Taylor & Francis.

Mul, Jos de (2010). The Digitalization of Culture: Reflections on Multimediality, Interactivity, and Virtuality. In Cyberspace Odyssey: Towards a Virtual Ontology and Anthropology, pp. 805-102.

Shefrin, E. (2004). Lord of the Rings, Star Wars, and participatory fandom: Mapping new congruencies between the internet and media entertainment culture. Critical Studies in Media Communication, 21(3), 261-281.

Shirky, Clay. "The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change." Foreign affairs (2011): 28-41.

Shugart, H. A. (1999). Postmodern irony as subversive rhetorical strategy. Western Journal of Communication (includes Communication Reports), 63(4), 433-455.

Sung, W. (2016). A study of the digital divide in the current phase of the information age: The moderating effect of smartphones. Information Polity, 21(3), 291-306.

Thelwall, M., Sud, P., & Vis, F. (2012). Commenting on YouTube videos: From Guatemalan rock to el big bang. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(3), 616-629.

Van Ham, P. (2001). The rise of the brand state: The postmodern politics of image and reputation. Foreign affairs, 2-6.

Wajcman, J. (2008). Life in the fast lane? Towards a sociology of technology and time. The British journal of sociology, 59(1), 59-77.

Wellman, B., & Rainie, L. (2013). If Romeo and Juliet had mobile phones. Mobile Media & Communication, 1(1), 166-171.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler -
Sınavlar yulearn.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Okuma - - -
Sınıf içi çalışma - - -
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     90
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,6
Dersin AKTS Kredisi     4
4