• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 402
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı ana akım medya ile alternatif medyayı ekonomi politik sistem ile ilişkisi ile birlikte analiz etmektir. Dolayısıyla derste, alternatif medya kavramına farklı yaklaşımlar, ana akım alternatif medyanın farklı örgütlenme yapıları, pratikleri ve söylemleri karşılaştırılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Liberal medya sisteminde alternatif arayışlar. Ana akım ve alternatif medyanın teori ve pratiğine ilişkin bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medyaya farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur 1, 6, 7 1, 2, 15 A, C
2) Ekonomi politik yapının medya ve söylemleri üzerindeki etkisinin farkına varır. 1, 6, 7 1, 2, 15 A, C
3) Ana akım ve alternatif medya kavramlarını karşılaştırmalı bir şekilde farklı siyasal sistemler içinde kavrar. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
4) Alternatif medya kavramına farklı yaklaşımları ve pratiklerini nedenleri ile birlikte kavrar. 1, 5, 6, 7, 9 1, 2, 15 A, C
5) Alternatif medya ve muhalif medya kavramlarının farklılıklarının ayırdına varır. 1, 5, 6, 7, 8 1, 2, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders Akışı Hakkında Bilgiler  
2 Ana akım ve alternatif medyayı ortaya çıkaran ekonomi politik gerekçeler Jennifer Rauch. 2018. Exploring the alternative-mainstream media dialectic: What “alternative media” means to a hybrid audience.

https://academic.oup.com/ccc/article-abstract

3 Ana akım ve alternatif medyaya egemen ve eleştirel yaklaşımlar Kate Coyer, Tony Dowmunt, Alan Fountain. The alternative media handbook. Routledge.

 

4 Liberal medya sisteminde alternatif arayışlar Marisol Sandoval. 2009. A critical contribution to the foundations of alternative media studies. http://openaccess.city.ac.uk/14434

 

5 Alternatif medyaya kavramsal giriş James Hamilton. 2000. Alternative media: Conceptual difficulties, critical possibilities. http://jci.sagepub.com/content/24/4/357

 

6 Medyada yatay dikey örgütlenme üzerine Chris Atton. 2002. Alternative media. Sage Publications. Pp. 17-38.
7 Radikal alternatif medya John Downing. 2001. Radical Media. Rebellious communication and social movements. Sage Publications. Pp. 52-77.

 

8 Ara Sınav  
9 Topluluğa hizmet medyası Olga Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier. 2007. Understanding alternative media. https://comunepersoal.files.wordpress.com/2011/02/understanding-alternat...
10 Ana akım medyaya alternatif olarak alternatif medya Olga Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier. 2007. Understanding alternative media. https://comunepersoal.files.wordpress.com/2011/02/understanding-alternat...
11 Sivil toplum medyası Olga Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier. 2007. Understanding alternative media. https://comunepersoal.files.wordpress.com/2011/02/understanding-alternat...
12 Köksap medya Olga Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier. 2007. Understanding alternative media. https://comunepersoal.files.wordpress.com/2011/02/understanding-alternat...
13 Nesnel ve öznel toplumsal teoriler açısından alternatif medya Christian Fuchs. 2010. Alternative media as critical media. http://fuchs.uti.at
14 Alternatif basın Christian Fuchs. 2010. Alternative media as critical media. http://fuchs.uti.at
15 Alternatif medyanın geleceği Linda Jean Kenix. The future of alternative media. https//www.researchgate.net/publication/266456920
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Marisol Sandoval and Christian Fuchs. 2010.Towards a Critical Theory of Alternative Media. (Internet)

Marisol Sandoval. 2009. A critical contribution to the foundations of alternative media studies. http://openaccess.city.ac.uk/14434

Christian Fuchs. 2010. Alternative media as critical media. http://fuchs.uti.at

Jennifer Rauch. 2018. Exploring the alternative-mainstream media dialectic: What “alternative media” means to a hybrid audience. https://academic.oup.com/ccc/article-abstract

John Downing. 2001. Radical Media. Rebellious communication and social movements. Sage Publications.

Kate Coyer, Tony Dowmunt, Alan Fountain. The alternative media handbook. Routledge.

Linda Jean Kenix. The Future of Alternative Media. https://www.researchgate.net/publication/266456920_The_Future_of_Alterna...

James Hamilton. 2000. Alternative media: Conceptual difficulties, critical possibilities. http://jci.sagepub.com/content/24/4/357

Chris Atton. 2002. Alternative media. Sage Publications.

Olga Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier. 2007. Understanding alternative media. https://comunepersoal.files.wordpress.com/2011/02/understanding-alternat...

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Fotokopi merkezi
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav    
Ödev 13 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 13 2 26
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri