• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 402
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı ana akım medya ile alternatif medyayı ekonomi politik sistem ile ilişkisi ile birlikte analiz etmektir. Dolayısıyla derste, alternatif medya kavramına farklı yaklaşımlar, ana akım alternatif medyanın farklı örgütlenme yapıları, pratikleri ve söylemleri karşılaştırılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Liberal medya sisteminde alternatif arayışlar. Ana akım ve alternatif medyanın teori ve pratiğine ilişkin bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medyaya farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur 1,2,3,4,6,12 1,2,3 A
2) Ekonomi politik yapının medya ve söylemleri üzerindeki etkisinin farkına varır. 1,2,3,4,5,6,7,8,12 1,2,3 A, B
3) Ana akım ve alternatif medya kavramlarını karşılaştırmalı bir şekilde farklı siyasal sistemler içinde kavrar. 1,2,3,4,5,6,7,8,12 1,2,3 A, B
4) Alternatif medya kavramına farklı yaklaşımları ve pratiklerini nedenleri ile birlikte kavrar. 1,2,3,4,5,6,7,8,12 1,2,3 A, B
5) Alternatif medya ve muhalif medya kavramlarının farklılıklarının ayırdına varır. 1,2,3,4,5,6,12 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ana akım medyayı ortaya çıkaran ekonomi politik gerekçeler Siyasal sistemler ve medya
2 Ana akım medyaya egemen ve eleştirel yaklaşımlar Kavramlara farklı yaklaşımlar
3 Liberal medya sisteminde alternatif arayışlar Liberalizm ve medya
4 Alternatif medyaya kavramsal giriş Alternatif medyayı ortaya çıkaran şartlar
5 Medyada yatay dikey örgütlenme üzerine Medyanın örgüt yapısı ve pratikteki sonuçları
6 Radikal alternatif medya Alternatif medyaya sınıf temelli yaklaşım
7 Ara Sınav  
8 Topluluğa hizmet medyası Medya ve topluluk hizmeti
9 Ana akım medyaya alternatif olarak alternatif medya Muhalif medya kavramı
10 Sivil toplum medyası Sivil toplum ve medya
11 Köksap medya Değişkenlik ve tesadüfilik kavramları
12 Nesnel ve öznel toplumsal teoriler açısından alternatif medya Nesnel ve öznel toplumsal teoriler
13 Alternatif basın Alternatif basın örnekleri
14 Alternatif sinema Alternatif sinema örnekleri
15 Alternatif televizyon Alternatif televizyon örnekleri

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Atton, Chris. Approaching Alternative Media: Theory and Metodology.

 

Atton, Chris. 2002. Alternative Media. Sage Publications. London.

Buechler, M Steven. 2007. New Social Movement Theory. Blackwell Encyclopedia of Sociology.

Buechler, M Steven. 1995. New Social Movement Theories. Sociological Quarterly, 36:3. Summer.

Downing, H. John. 2001. Radical Media. Rebellious Communication and Social Movements. Sage Publication.

Taylan, Ahmet. Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnorgrafik Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Ana akım ve alternatif medya örneklerinin farklı teorik yaklaşımlar üzerinden karşılaştırılması
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x
4 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
5 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
6 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x
7 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x    
8 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.   x      
9 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. x        
10 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek. x        
11 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. x        
12 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
13 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 4 4
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5