• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders ile radyo ve televizyonda üretilen dizi, film ve program için kavram, tretman, senaryo için uygun teknik ve dili kullanabilmeyi, uygulayabilmeyi amaçlamanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Anlatı metnini yapılandırabilmek, içeriği tasarlayabilmek, geliştirebilmek, düzenleyebilmek birincil olarak hedeflenir. Düşünsel yaratıyı yazıya dönüştürebilme ve bu içeriği istenilen formata göre uyarlayabilme, yapılandırabilme yetisinin dönem sonunda kazanılmış olması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yazım Uygulaması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlamadan Önceki Süreç Planlama

Metin ve işlev

TV metni

2 Fikir Yaratım Süreci Araştırma

Resmi ve resmi olmayan kaynalar

3 Üretim Süreci Pronram fikrini formüllemek

Program Özeti

4 Yönetim Süreci İzler kitle

Araç

Yaklaşım

Dramatik mantık

5 Tretman Yazımına Giriş Kavram, Öykü, Sonuç
6 Örnek Tretman Film Tretmanı, TV Dizisi Tretmanı
7 Sınavda Tretmanı yazılacak Film Seçilen film
8 Ara Sınav  
9 Televizyon Metni Yazımı Düz yazı/TV Metni
10 Program Açılışları/Kapanışları Sıcak Açılış, Soğuk Açılık, Karma Açılış ve Kapanış
11 Televizyon Programı Tretmanı Kavram,İçerik,Sonuç
12 Televizyon için Senaryo Tipleri Özet/Canlı Yayın
13 Senaryo Yazım Teknikleri Çift Sütun Senaryo

Dramatik Senaryo

14 Film Proje Dosyası için Hazırlık Kavram, Tretman, Karakter Analizi, Mekan Analizi, Senaryo, Bütçe
15 Final Projesi Hakkında Sorular ve Cevaplar  

 

Kaynaklar

Ders Notu * Mutlu, Erol (1995). Televizyonda Program Yapımı, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No 4.

* Akyürek, Feridun (2005). Senaryo Yazarı Olmak Senaryo Yazmak, 3. Bs. İstanbul: Mediacat Kitapları.

Diğer Kaynaklar * Örnek senaryolar.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar * Örnek film, televizyon ve radyo programı projeleri.
Ödevler * Öykü yazım ödevi.

* Treatment yazım ödevi.

* Senaryo yazım ödevi.

* Program senaryosu yazım ödevi.

* Özet senaryo yazım ödevi.

* Çift sütunlu senaryo ödevi.

* Klasik senaryo ödevi.

Sınavlar Öğrenciler, ara sınav klasik sınav olarak yapılır. Finalde ise özgün öyküde çıkarak treatment, karakter analizleri, mekan analizleri ve senaryodan oluşan bir proje dosyası verilmesi beklenir.