• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 351
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders ile radyo ve televizyonda üretilen dizi, film ve program için kavram, tretman, senaryo için uygun teknik ve dili kullanabilmeyi, uygulayabilmeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Anlatı metnini yapılandırabilmek, içeriği tasarlayabilmek, geliştirebilmek, düzenleyebilmek birincil olarak hedeflenir. Düşünsel yaratıyı yazıya dönüştürebilme ve bu içeriği istenilen formata göre uyarlayabilme, yapılandırabilme yetisinin dönem sonunda kazanılmış olması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Radyo ve televizyonda üretilen dizi, film ve program için kavram, tretman, senaryo için uygun teknik ve dili kullanır. 1, 3, 6, 8, 9 2, 9 C
2) Estetik açıdan uygun teknik ve dili metne uygular, yapılandırır, içeriği tasarlar, geliştirir ve düzenler. 1, 3, 4, 9 2, 9 C
3) Düşünsel yaratıyı yazıya dönüştürür. 3, 7, 8, 9 2, 9 C
4) Anlatıyı istenilen formata, uluslararası medya kanunlarına ve etik prensiplere göre uyarlar ve yapılandırır 5, 7 2, 9 C
5) Radyo, televizyon ve sinema alanlarında yapım takımında çalışabilir, etkin şekilde rol alabilir ve yetkin biçimde planlama görevini yapabilir. 2, 6 2, 9 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlamadan Önceki Süreç Planlama, Metin ve işlev, TV metni (Erol Mutlu sayfa 12-28) & (Feridun Akyürek, sayfa 66-75)
2 Fikir Yaratım Süreci Araştırma, resmi ve resmi olmayan kaynamlar (Erol Mutlu sayfa 36-37)
3 Üretim Süreci Program fikrini formüllemek 

Program Özeti (Erol Mutlu, sayfa 73-87)

4 Yönetim Süreci İzler kitle, Araç, Yaklaşım

Dramatik mantık (Turgut Özakman, sayfa 21-39)

5 Tretman Yazımına Giriş Kavram, Öykü, Sonuç (Erol Mutlu, sayfa 47-57)
6 Örnek Tretman Film Tretmanı, TV Dizisi Tretmanı (Turgut Özakman, sayfa 227-228, 288) (Michel Chion, sayfa 242-244)
7 Sınavda Tretmanı yazılacak Film  
8 VİZE SINAVI  
9 Televizyon Metni Yazım Kuralları Düz yazı/TV Metni (Erol Mutlu, Sayfa 62-81)
10 Program Açılışları/Kapanışları Sıcak Açılış, Soğuk Açılık, Karma Açılış ve Kapanış (Erol Mutlu, Sayfa 102-105)
11 Televizyon Programı Tretmanı Kavram,İçerik,Sonuç (Michel Chion, sayfa 239-246)
12 Televizyon programı için Senaryo Tipleri Özet/Canlı Yayın (Erol Mutlu, Sayfa 62-72)
13 Senaryo Yazım Teknikleri Çift Sütun Senaryo, Dramatik Senaryo
14 Radyo Oyunu Yazım Teknikleri Radyo oyununu yazmak (BBC Matt Carless - pdf) (Tim Crook – pdf)
15 Final Projesi Hakkında Sorular ve Cevaplar Kavram, Tretman, Karakter Analizi, Mekan Analizi, Senaryo, Bütçe (Erol Mutlu, sayfa 47-61) (Feridun Akyürek, sayfa 287-291)
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu * Mutlu, Erol (1995). Televizyonda Program Yapımı, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No 4.

* Akyürek, Feridun (2005). Senaryo Yazarı Olmak Senaryo Yazmak, 3. Bs. İstanbul: Mediacat Kitapları.

*Chion, Michel (2003). Bir Senaryo Yazmak, 3. Basım, İstanbul: Agora Kitaplığı

Diğer Kaynaklar * Sample Screen Plays

http://downloads.bbc.co.uk/writersroom/scripts/bbcradioscene.pdf

http://gcctech.org/cmm/radio_days_project/Principles%20of%20writing%20radio%20drama_files/Principles%20of%20writing%20radio%20drama.htm (Tim Crook)

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf içi paylaşım
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar yulearn.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 85
Kısa Sınav    
Ödev 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Okuma 14 3 42
Ödev 10 5 50
Sınıf içi çalışma 1 20 20
Ara Sınav 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     368
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,72
Dersin AKTS Kredisi     15
Hiçbiri