• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders filmlerin endüstriyel bir kültürel üretim ve sanat yapıtı olarak incelenmesiyle sinemayı değerlendirecek ve eleştirel analizini yapabilecek donanımı sağlamayı amaçlar. Filmin üretim, dağıtım, gösterim ağının içindeki küresel yolculuk süreci ile filmin ‘özü’ üzerine tartışmaları beraber düşünmeye teşvik ederek öğrencinin film sanatı ve endüstrisine analitik yaklaşımını geliştireceği özgün bir çerçeve çizer. Dönem sonunda bu ders yaratıcı sanat anlayışı ve üretimin endüstriyel angajmanı arasındaki ayrımın farkındalığını ve sinema kavrayışını kurarak filmin hem sanat yapıtı hem endüstriyel ürün olarak tetkik ve analiz edilmesine hizmet eder.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sinema sanatının kendine özgü tematik ve stilistik çeşitliliği ile kurumsal olarak tanınırlığını usta yönetmenler ve tarihe geçen filmlerle ele alır. ‘Kendinin farkında olan’ ve ‘kendini aynalayan’ ‘düşünümsel’ anlatıma da yer vererek, auteur ve sanat sinemasına, film genre ve uylaşımlara ait kuramsal yaklaşımları, tarihsellikle bağlantılı olarak film sanatı ve endüstrisi ile ilişkilendirir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav B: Sözlü/Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaratıcı ve sanatsal film üretim koşullarını kültür ve sinema endüstrilerinin şartlarıyla ilişkilendirir, yapıtı hem sanatsal bir üretim hem endüstriyel bir ürün olarak tanımlar  

1, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4 A, B, C
2) Sinemayı sanat olarak tanımlayan kurumsal yapıları ve bu kurumsal yapılarla oluşan film kültürü ile film endüstrisinin tarihsel gelişimini kavrar ve betimler  

1, 4, 5, 6, 7

 

1, 2, 3, 4

A, B, C
3) Sinema yapıtının tarihsel, kültürel ve toplumsal kuruluşunu, ekonomik ve siyasal bağlamlarıyla ilişkilendirecek anlayışı ve beceriyi edinir, sürecin, etmenlerin ve yapıtın eleştirel analizini yapacak kavramlara hâkim olur  

1, 5, 6, 7, 8

 

 

1, 2, 3, 4

 

A, B, C
4) Tarihsel koşullar içinde şekillenen sinema akımları, tür ve uylaşımlarını, sanat sinemasını temsil eden yönetmen sinemaları ile tanır 1, 7, 8 1, 2, 3, 4 A, B, C
5) Bir filmin sinema sanatı içindeki üretim şekli ve değerini, kültürel, türsel, tarihsel, toplumsal ilişkisini tartışacak analitik yaklaşıma, eleştirel bakışa ve söylemsel araçlara sahip olur 1,3,6,7,9 1,2,3,4 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Film yapım süreci, üretim, dağıtım ve gösterim sanatı  
3 Sanat ve Kültür Endüstrisi Schatz, (1981) "The Genius of the System," 3-13
4 Kültürel üretim ve sanat biçimi olarak sinema. Coğrafya ve Jeopolitikalar Schatz, (1981) 14-22
5 Küresel / Yerel, Uluslararası ve Ulusal film Endüstrileri.  Film yapım ve dağıtım ağları Schatz, (1981) 23-43
6 Sanat Sinemasına karşı Hollywood Film Endüstrisi Schatz, (1981) "Hollywood Filmmaking and American Mythmaking," 261-268
7 Avrupa Sanat Sineması ve Alımlama Stam, Robert (1992) 71-77
8 Vize  
9 İzleyici Alegorileri, Filmler ve Rüyalar Stam, Robert (1992) 28-39
10 Bakış Açısı ve Röntgencilik, Rear Window Stam, Robert (1992) 39-53
11 Godard’ın Röntgenci Sabatojı, Masculin Feminin Stam, Robert (1992) 55-62
12 Tür olarak Özbilinçlilik ve Düşünümsel Hollywood Stam, Robert (1992) 71-85
13 Sanat ve Endüstriyel Yapıt ve “Doğallık Türü” Ödev Önerisi
14 Kara Film, Dönemin tür üzerindeki etkileri Sobchack, Vivian (1998) “Lounge Time” 129-170
15 Tartışmalar  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu * Schatz, Thomas (1981) Hollywood genres : formulas, filmmaking, and the studio system. New York & London: McGraw-Hill.

* Stam, Robert (1992) Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. NY: Columbia University Press.

* Karadoğan, Ali (2010) Sanat Sineması Üzerine. Ankara: DeKi.

* Sobchack, Vivian (1998) “Lounge Time” in Refiguring American Film Genres: theory and history.  (Ed.) Brown, Nick. LA: University of California P. 129-170

Diğer Kaynaklar Genre filmlerinden parçalar
Filmler Ingmar Bergman /Jean-Luc Godard / Piere Paolo Passolini / Derviş Zaim / Ömer Kavur Alfred Hitchcock / Federico Fellini

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sözlü / Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Final Ödevinin Başarıya Oranı

 

20

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.   X      
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.   X      
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

-

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 9 9
Ödev 1 8 8
Sözlü/Sunum 1 2 2
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     85
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,4
Dersin AKTS Kredisi     3
3