• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders filmlerin endüstriyel bir kültürel üretim ve sanat yapıtı olarak incelenmesiyle sinemayı değerlendirecek ve eleştirel analizini yapabilecek donanımı sağlamayı amaçlar. Filmin üretim, dağıtım, gösterim ağının içindeki küresel yolculuk süreci ile filmin ‘özü’ üzerine tartışmaları beraber düşünmeye teşvik ederek öğrencinin film sanatı ve endüstrisine analitik yaklaşımını geliştireceği özgün bir çerçeve çizer. Dönem sonunda bu ders yaratıcı sanat anlayışı ve üretimin endüstriyel angajmanı arasındaki ayrımın farkındalığını ve sinema kavrayışını kurarak filmin hem sanat yapıtı hem endüstriyel ürün olarak tetkik ve analiz edilmesine hizmet eder.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sinema sanatının kendine özgü tematik ve stilistik çeşitliliği ile kurumsal olarak tanınırlığını usta yönetmenler ve tarihe geçen filmlerle ele alır. ‘Kendinin farkında olan’ ve ‘kendini aynalayan’ ‘düşünümsel’ anlatıma da yer vererek, autuer ve sanat sinemasına, film genre ve uylaşımlara ait kuramsal yaklaşımları, tarihsellikle bağlantılı olarak film sanatı ve endüstrisi ile ilişkilendirir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Ödev 5: Örneklendirme (gösterim)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Ödev C. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Film yapım süreci, üretim, dağıtım ve gösterim sanatı Okuma
3 Sanat ve Kültür Endüstrisi Okuma & Film
4 Kültürel üretim ve sanat biçimi olarak sinema. Coğrafya ve Jeopolitikalar  

Okuma & Film

5 Küresel / Yerel, Uluslararası ve Ulusal film Endüstrileri.  Film yapım ve dağıtım ağları Okuma & Film
6 Sanat Sinemasına karşı Hollywood Film Endüstrisi Okuma & Film
7 Avrupa Sanat Sineması ve Alımlama Okuma & Film
8 Vize  
9 İzleyici Alegorileri, Filmler ve Rüyalar 1.Ödev
10 Bakış Açısı ve Röntgencilik, Rear Window Okuma & Film
11 Godard’ın Röntgenci Sabatojı, Masculin Feminin Okuma & Film
12 Tür olarak Özbilinçlilik ve Düşünümsel Hollywood Okuma & Film
13 Sanat ve Endüstriyel Yapıt ve “Doğallık Türü” Okuma & Film
14 Sunumlar ve Tartışmalar Okuma & Film
15 Discussions and presentations. Okuma

 

Kaynaklar

Ders Notu
  • Galt, Rosalind & Schonover, Karl (2010) “Introduction: The Impurity of Art Cinema” Global Art Cinema: New Theories and Histories. Rosalind Galt & Karl Shoonover (der.), NY: Oxford University Press. ss. 3-30.
  • Stam, Robert (1992) Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. NY: Columbia University Press.
  • Karadoğan, Ali (2010) Sanat Sineması Üzerine. Ankara: DeKi.
  • Brown, Nick (1998) Refiguring American Film Genres: theory and history. LA: University of California Press.
Diğer Kaynaklar
  • Genre filmlerinden parçalar
Filmler Ingmar Bergman /Jean-Luc Godard,/Piere Paolo Passolini /Derviş Zaim /Ömer Kavur Alfred Hitchcock / Federico Fellini

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Filmler ve okumalar
Ödevler * Genre sinemasına ait bir film analizi

* Auteur sinemasına ait bir film analizi ve sunumu

Sınavlar Vize ve Final