• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
20.yüzyıl boyunca geliştirilmiş film kuramı, eleştirisi ve analizlerini anlamak iletişim bilimlerinde başlı başına bir çalışma alanıdır. İlk halka açık gösterimden başlayarak sinema estetik, ekonomik ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleştirmiştir. Edebiyattan resime uzanan tarihsel estetik tartışmaların yanında sosyal bilimlerin dinamik araştırmalarını da içeren sinema üzerine yapılan çalışmalarla tanışmak ve sinemaya kuramsal bir bakışı kazandırmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Sinema üzerine yapılan çalışmalar ve kuramlar hem sanat hem de toplumsal kuramlarla çakışır. Bu ders, toplum ve estetik kuramların sinema bağlamında biraraya gelmiş kavramları, çerçeveleri ve kuramsal temelleri –Marx, Althussser, Lacan, Gramsci, Benjamin, Eisenstein, Vertov, Brecht-  içeren yoğun bir okuma ve düşünme uygulamasıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek olay çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin kapsamı ve önemi ve dönemi haritalandırma: Sinema ve kuram nasıl biraraya gelir? Aracın özgüllüğü üzerine tartışmalar Okuma:                   

Film Theory: An Introduction, s. 1-33

 

2 Sinema çalışmalarının erken dönem film kuramları

 

 Okuma:                  

Film Theory: An Introduction, s. 1-33

3 Film aracının kuramsallaştırılmasında biçimcilik ve Rus biçimciliği... Sovyet montaj kuramcıları ve filmleri Okuma

Film Theory: An Introduction, s.. 37-54

 

Film: Man with a Movie Camera, Dziga Vertov, 1929

4 Gerçekçilik üzerine tartışmalar ve film aracının gerçeklikle ilişkisi,

(sunum, sovyet montajcılar)

Okuma

Film Theory: An Introduction, s..72-82

Film Theory and Criticism, “Film and Reality” s.135-141

5 Sinema, kitle kültürü/endüstrisi ve kültürel çalışmalar

 

Film Theory: An Introduction, p.64-72,  223-229

Film Studies Reader,  T. Adorno & M. Horkheimer: “The Culture Industry: Enlightenment as mass deception”, p.7-12

Film Theory and Criticism, W. Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” pp.800-811

Film Studies Reader: Tom Gunning, The cinema of attraction: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, p.161-165

 

 

6 Ara sınav  
7 Psikanaliz ve film çalışmalarına etkisi

 

 

Reading:

Film Theory: An Introduction, p.158-178

The Oxford Guide to Film Studies, Barbara Creed “Film and Psychoanalysis” pp.77-90

8 Marxist ve Psikanalitik çözümlemelerin  birleştiği yaklaşımlar        

 

 

Film Theory: An Introduction, p.130-144

Film and Theory “Apparatus Theory” pp. 403-408

Narrative, Apparatus and Ideology,  J.L. Baudry, “Ideological Effects of the Basic Cinematic Apparatus” pp. 287-298

 

9 Aygıt (apparatus), anlatım, devamlılık ve özdeşleşme

(sunum)

Film Theory and Criticism, Jean Luc Comolli and Jean Narboni, Cinema, Ideology, Criticism, pp.812-819

Film Studies Reader, Christian Metz, “The imaginary Signifier” p. 213-219

10 Feminist film kuramları ve psikanalizin etkileri

 

 

Film Studies Reader, Laura Mulvey, “Visual Pleasure and narrative Cinema”, p.238-248

Film Studies Reader, Mary Ann Doane “Film and The Masquerade: Theorising the Female  Spectator

 

Film: Antonia’s Line, Marleen Gorris

11 Alternatif estetikler: Fransız Yeni dalgası, Brecht, ve üçüncü sinema ve sinema politikaları...Ana akımın dışında hareketler ve buluşmalar

 

 

Film Theory: An Introduction, pp. 55-58, 92-102, 145-158, 281-292

Film Studies Reader,  Colin Mac Cabe, Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian Theses, p.201-206

 

(ödev için hazırlık)

 

Film: Uluslararası Istanbul Film Festivali’nden dünya sinemasından seçmeler.

12 Sömürgecilik sonrası, çok kültürcülük ve ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisite temsilleri: Ana akım dağıtımın dışındakiler

 

(Festival filmleri ve ödevi tartışma)

Film Theory: An Introduction, p. 267-281

Film Theory: An Introduction, p.292-297

 

(ödev için hazırlık)

 

Film: Uluslararası Istanbul Film Festivali’nden dünya sinemasından seçmeler.

13 Metinden metinlerarasılığa... Kuramın dağılışı, post-yapısalcılık ve film kuramı tartışmaları

 

(ödev teslim)

Film Theory: An Introduction, p.179-192, p. 201-212

The Oxford Guide to Film Studies, P. Brunette, “Post Structralism and deconstruction” pp.91-95

 

Film: Kafka, Steven Soderberg veya Mulholland Drive, David Lynch

14 Post-modernizm, post fordizm, ve post-kolonyalizm, ırk cinsiyet ve sınıf.... R. Stam & T. Miller (ed); (2000) “The Politics of Postmodernism” pp.753-758

R. Stam; (2002), pp. 298-307

 

15 Irk cinsiyet ve sınıf... Endüstriden estetiğe sinemanın ekonomi politiği

 

The Oxford Guide to Film Studies, John Hill, “Film and Postmodernism”

pp.96-105

Film: Kill Bill or Pulp Fiction, Quantine Tarantino

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Hollows, J. & Hutchings, P. & Jancovich, M. (2000), the Film Studies Reader, London, Arnold

Cohen M. & Baraudy, L. (Eds), (2004) Film Theory and Criticism, New York: Oxford Univ. press, (6th eds).

Stam, R. & Miller, T., (eds), (2000), Film and Theory: An Anthology, Oxford: Blackwell,

Stam, R., (2002), Film Theory: An Introduction, Oxford: Blackwell

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dünyadan ve tarihten örnek filmler
Ödevler * Ders içi konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak kavramların derinlemesine araştırılması, yazılması ve sunulması

*Film Festivalinde izlenen filmlerden konular bağlamında yazılacak bir makale

 

Sınavlar Öğrenciler, ders notları, izlenecek filmler ve gönderilen dokümanlardan sorumludurlar. Ara sınav da final sınavı da klasik sınav olarak yapılır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Katılım, sunum ve kısa ödevler   10
Ödev   20
Ara Sınav   30
Final   40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri