• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; teknolojik, sanatsal, endüstriyel ve toplumsal boyutlarıyla sinemanın tarihsel gelişimini dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile bir arada değerlendirerek incelemektir.
Dersin İçeriği: 

19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinema tarihi farklı ülke ve dönemlere ait başlıca sinema akımları, türleri ve ekolleri ele alınarak incelenir. Sinemanın gelişiminin ekonomik, toplumsal ve siyasi değişimler bağlamında değerlendirildiği derste, filmler kültürel ve sanatsal akımlarla ilişkilendirilerek çözümlenir ve teknolojik yenilikler ile endüstriyel değişimlerin film üretimindeki etkileri araştırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Endüstriyel bir ürün, bir sanat formu, bir teknoloji ve kitle iletişim aracı olarak sinemanın kökenleri ve gelişimi üzerine derin bilgi sahibi olmak. 1, 4, 7, 9 1, 2 A
2)  Sinema tarihindeki başlıca akım, gelenek, tür ve estetik eğilimleri tanımlayabilmek ve film biçimleri, kültür ve sanatsal akımlar arasındaki ilişkiyi kavramak. 1, 3, 4, 7, 9 1, 2 A
3) Filmleri üretildikleri kültürel, endüstriyel ve tarihsel bağlamla ilişkisi içinde tartışmak.  1, 4, 5, 7, 9 1, 2 A
4) Filmlerin toplumsal ve siyasi değişimleri yansıtma biçimleri ile tarihsel olaylar ve kültür üzerindeki etkileriyle tarih içinde oynadıkları rolü incelemek. 1, 5, 6, 7, 9 1, 2 A
5) Belirli bir akım, tür, dönem veya ulusa özgü filmler arasında, anlatım dili, stil ve biçimsel özellikleri üzerinden ilişki kurabilmek ve bunları eleştirel ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirebilmek. 1, 3, 4, 5, 7, 9 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tarih ve sinema ilişkisi üzerine tartışma. Sinemanın kökenleri.  
2 Erken Dönem Sinema 1: Film teknolojisi, Avrupa ve A.B.D’de sinemanın doğuşu.  Erken dönem film yapımı ve Edison, Lumière kardeşler, Méliès ve diğer öncü isimler. Film d’art. Amerikan film endüstrisinin hakimiyeti için MPPC (Motion Picture Patentler Şirketi) ve “Bağımsızlar” arasında mücadele. Etienne Jules-Marey & George Demenÿ kronotografik filmler seçkisi (1890-1904)

Edison’ın kinetoskop filmleri seçkisi (1894-1896)

Lumières kardeşlerin ilk filmlerinden örnekler(1895-1897)

Brighton ekolü filmleri seçkisi (1896-1905)

The Magic Lantern (La Lanterne Magique - 1903) & A Trip to the Moon (Le Voyage dans la Lune- 1902), G. Méliès

3 Erken Dönem Sinema 2: Erken dönem sinemada öykülü anlatıya geçiş ve klasik devamlılık kurgusuna dayalı anlatım tekniklerinin icadı. Edwin S.Porter, David W.Griffith.  The Life of an American Fireman (1903), E. S Porter

The Great Train Robbery (1903), E. S Porter

The Loneday Operator (1911) (film parçası), D.W.Griffith

The Birth of a Nation (1915) (film parçası), D.W.Griffith

4 Sessiz Sinema Döneminin sonu: 20’li yıllarda Klasik Hollywood Sineması. Amerikan film endüstrisinin yayılması (dikey entegrasyon, sinema sarayları…) Stüdyo sistemi, yıldızlar ve türler. Sessiz komedi filmleri (Slapstick komedi).  Mack Sennett, Charlie Chaplin ve Buster Keaton filmlerinden parçalar
5 Anlatısal kurmacaya alternatif film türleri: belgesel ve avangard sinema.

Modernist Film Akımları 1: 1920’li yıllarda Fransa’da avangard eğilimler. Dada & Gerçeküstücülük akımları. Empressyonizm.

Nanouk of the North (1922) (film parçası), Robert Flaherty

Avrupa’da 20’li yıllarda çekilen avangard filmlerden örnekler

An Andalusian Dog (Un Chien Andalou- 1929), Luis Buňuel  (film parçası)

Entr’acte (1929), Eric Satie & René Clair (film parçası)

Abel Gance, Jean Epstein, Marcel L’Herbier, Germaine Dulac’ın 20’li yıllardaki filmlerinden parçalar

6 Modernist Film Akımları 2: Weimar döneminde sinemada modernizm ve Alman Dışavurumculuğu. The Cabinet of Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari-1920), Robert Wiene (film parçası)

Nosferatu (1922), F.W. Murnau (film parçası)

Metropolis (1927), Fritz Lang (film parçası)

Psycho (1960), Alfred Hitchcock (Duş sahnesi)

7 Modernist Film Akımları 3: Sovyet Montaj Ekolü. Biçimsel gelenek, Fütürist estetik ve Konstrüktivizmin sinemadaki etkisi. Man with a movie camera (Chelovek s kino-apparatom -1929), Dziga Vertov (film parçası)

Strike ( Stachka -1925), S. Eisenstein (film parçası)

Battleship Potemkine (Bronenosets Potyomkin -1925), S. Eisenstein (Odessa merdivenleri sekansı)

8 ARA SINAV  
9 The Beginning of the Sound Era :The Great Depression. New structure of the American film industry. Censorship and Hayes Production Code. Genre innovations and transformations: musical, screwball comedy, gangster movies, animation…. The Jazz Singer (1927), Alan Crosland (film parçası)

Singing in the Rain (1952), Gene Kelly, Stanley Donen (film parçası)

30’lu yıllarda Busby Berkeley müzikallerinden film parçaları

Steamboat Willie (1928), Walt Disney Animation Studios (film parçası)

10 Propaganda Films Before and During the WWII : A Comparison of propaganda films: Nazi cinema during the Third Reich, The Soviet cinema under Stalin, The Italian Cinema under Mussolini and white telephone films, Hollywood propaganda in American Cinema. World War I Newsreel film parçaları

Why we Fight : Prelude to War (1942), Frank Capra (film parçası)

Triumph of the Will (Triumph des Willens -1935), Leni Riefenstahl (film parçası)

Olympia (1936), Leni Riefenstahl (film parçası)

The Ducktators (1942), Warner Bros propaganda cartoon

11 Italian Neo-Realist Movement : Post-war realism and film production in Italy. Political and moral charge of the movement. Mister max (Il Signor Max -1937), Mario Camerini (film parçası)

Rome, Open City (Roma città aperta-1945), R. Rossellini (film parçası)

Bicycle Thieves (Ladri di biciclette -1948), Vittorio de Sica (film parçası)

Germany Year Zero (Germanio Anno Zero – 1948) R. Rosselini (film parçası)

12 European New Waves in Cinema.   French new wave cinema. Post-war French Cinephilia, Auteurism, and New Criticism. Breathless (A Bout de Souffle -1960), Jean-Luc Godard (film parçası)

400 Blows (400 Coups – 1958), F. Truffaut (film parçası)

Hiroshima mon amour (1959), Alain Resnais (film parçası)

13 Political Filmmaking and Third Cinema : Cinema Novo. Cuban Revolutionary Cinema, Third cinema Manifestos and Post-colonial narratives. Cinema beyond the national boundaries. The Hour of the Furnaces (La Hora de los Hornos – 1968), Fernando Solanas, Octavio Getino (film parçası)

Black God, White Devil (Dios y Diablo en la tierra del sol – 1964), Glauber Rocha (film parçası)

14 The Post-Classical American Cinema : New Hollywood. Blockbusters. American Independent Cinema (before and after 80s). Bonnie and Clyde (1967), Arthur Penn (film parçası)

Easy Rider (1969), Dennis Hopper (film parçası)

Foxy Brown (1974), Jack Hill (film parçası)

15 New Global Cinema : The impact of globalization on film cultures. New technologies. Transnational flow of cultures and images. Çağdaş global sinema örneklerinden bir seçki (film parçaları)
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bordwell, David and Thompson, Kristin, Film History: An Introduction, New York: McGraw Hill Press, 3th edition, 2009

Teksoy Rekin, Dünya Sinema Tarihi, Oğlak Yayınları, 2005

Diğer Kaynaklar Film parçaları (www.youtube.com, www.dailymotion.com)  + PPT Sunum

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.     X    
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur. X        
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Okuma 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5
2