• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Televizyon çalışmaları, kültür, media ve toplum üzerine çalışmalardan ortaya çıkan bir alandır. Ev ve özel ortamınızdan dış dünya, kamusal alana açılan televizyona bir adım uzaklaşarak bakmak onun günlük hayatımızda kapladığı geniş alanı görmemizi sağlar. Bu dersin amacı da, kültürel çevremiz, düşüncelerimiz kültür ve kültürel ürünlerle nasıl biçimlendiğine ve bizim tarafımızdan biçimlendirildiğine yakından bakmak ve tartışmaktır
Dersin İçeriği: 

Bu ders televizyon ve televizyon seyircisi arasındaki ilişkiye hem bireysel hem de geniş bir toplumsal bağlamda eleştirel bir bakış sunacaktır. Özetle kendi kültürel görüş ve yaşam biçimimiz kültürel hayatımızda merkezi bir rol oynayan bir araç bağlamında incelenecektir.  Kamusal ve özel alana ait bir araç olarak televizyonun metinselliği ve mesajları, günlük hayatımızın ekonomik politik, kültürel boyutlarını kapsama biçimleri ve bu bağlamda yazılmış kritik okumalar incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Televizyon, temsil ve kültür  
2 Eleştirel sosyal teorilerde iletişim, temsil ve kültür bağı  Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
3 Televizyon ve televizyon programlarını anlamak: Metin nedir ve çözümleme biçimleri Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
4 Bir anlatım sistemi olarak televizyon anlatısı Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
5 Televizyonun üretimi biçimi, metinselliği ve kimlik politikalarını biraraya getirmek: Televizyon haberleri ve reklamlar Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
6 Televizyon ve ırk, toplumsal cinsiyet ve sınıfsal temsil Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
7 Kültürel bir form olarak televizyon Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
8 Ara Sınav Bilgileri gözden geçirme, okuma ve pekiştirme
9 Televizyon: Kamusal ve özel alanda yeri Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
10 İzleyici ve anlam üretimi Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
11 Televizyonda üretim, program çeşitleri ve televizyonda akış Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
12 Televizyonun ekonomik ilişkileri program üretimi ve profesyoneller Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
13 Küreselleşme çağında televizyon ekonomisi ve uluslararası kültürel hakimiyet ilişkileri Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
14 Dönem bilgisine genel bakış: Postmodern çağ ve televizyon metinleri arasındaki kültürel bağ. Verilen ders materyalini okuma ve televizyon izleme
15 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

Ders Notu * Barker, Chris, 1999, Television, Globalisation and Cultural Identities, Open University Press (TGC)

Barthes, Roland, 1977, Image, Music, Text, Fontana Press (IMT)

Ellis, John, 1997 6th ed. , Visible Fictions, Routledge, London, (VF)

Fiske, John, 1997, Television Culture, Routledge, London-New York (TC)

Gigi Durham, Meenakshi & Kellner, Douglas, 2002, Media And Cultural Studies Keyworks, Blackwell Publisher(MCSK)

Hall, Stuart (ed), 1997, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Open University Press.(CRSP)

Kellner, Douglas,1998, Media Culture, Routledge, London, New York  (MC)

McQuail, Denis (ed), 2002, McQuail’s Reader in Mass Communication, Sage(MRMC)

Newcomb, Horace, (ed) 2000, Television: The Critical View, Blackwell Publisher (TCV)

Silverstone, Roger, 1999, Television and Everyday Life, Routledge, London-New , Routledge, London-New York (TEL)

Stam, Robert- Miller, Toby (eds), 2000, Film and Theory, Blackwell publisher (FT)

Williams, Raymond, 1977, Television: Technology and Cultural Form, Ederyn Williams (ed.), Routledge London (TTCF)

 

Diğer Kaynaklar - Televizyon kanallarında yayınlanan programlar, haklarında çıkan gazete ve internet kaynaklarındaki yorumlar ve haberler

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Televizyon kanallarında yayınlanan programlar, haklarında çıkan gazete ve internet kaynaklarındaki yorumlar ve haberler
Ödevler * Ders içi konuları anlaşılmasını sağlayacak kavramların araştırılması için verilen kısa ödevler

* İlgili haftanın konularına makalelerden hazırlık yaparak dersteki tartışmalara aktif katılımı gerçekleştirme

*Bir televizyon haberinin 10 dakikalık sunuşunun, diğer haberlerle bağlantısı ve etik, estetik ve söylemsel çözümlemesiyle birlikte ekonomi-politik boyutlarını serimleyen “akış” analizi

 

Sınavlar Öğrenciler, ders notları ve önerilen ve gönderilen dokümanlardan sorumludurlar. Ara sınav da final sınavı da klasik sınav olarak yapılır.

 

Değerlendirme Sistemi