• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 271
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon ve sinemada kurgunun doğrusal olmayan bir araçla (bilgisayar) yapılmasını öğrenerek kurgu konusunda temel bilgi ve beceri özelliklerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bir bilgisayar yazılımı ile videoların, grafik, müzik, ses efekti ve yazı ile anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi gösterilecek, temel kurgu prensipleri ve çeşitleri açıklanarak, ses-video teknikleri uygulanacaktır. Machintosh bilgisayarda temel kavramlar ve kullanım özellikleri, Finalcut Pro arayüzünü tanıma, temel sinyal bilgisi, çözünürlük, HD ve DVPAL kurgu türleri, farklı video tape formatları, dijital ve anolog sinyaller, video capture ve bağlantı türleri, insert, overwrrite, timeline, temel geçiş efektleri, ses, ses efekti, grafik ve müzik uygulamaları, archive, trimming, organize, editing, reconnect, convert çeşitleri, video-ses renderı ve KJ yapabilmek için LiveType programı kullanımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda kurgu alanı ile ilgili teknik/teknolojik kavramlara ve terminolojiye hakim olabilme. 8 1,2,3 A
2) Sinema televizyon alanına özgü kurgu donanımlarını ve bilgisyar programlarını temel düzeyde kullanabilme 8,9 1,2 A
3) Sinema ve televizyonda kurguyu yakından takip edebilme ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışabilme. 8,9,12 1,2 A
4) Görsel materyalleri bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürerek, özgün bir şekilde kurgulayabilme 7,9,11 1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ-bilgisayarda temel kavramlar ve kullanım özellikleri  
2 Kurgunun Temel Prensipleri Ve Teknolojisi Finalcut Pro arayüzünü tanıma, temel sinyal bilgisi, çözünürlük, HD ve DVPAL kurgu türleri  
3 insert, overwrite, timeline, import (video, grafik, foto)  
4 temel geçiş efektleri, ses, ses efekti, grafik ve müzik uygulamaları  
5 Kısa Sınav  
6 archive, trimming, organize, speed, freeze frame kullanımı  
7 ARA SINAV  
8 video-ses renderı ve KJ yapabilmek için LiveType programı giris  
9 Kısa Sınav  
10 LiveType  
11 Kısa Sınav  
12 LiveType  
13 reconnect, convert çeşitleri  
14 Kj ve jenerik için şablonlar  
15 Export  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 3 45
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     X      
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek. X          
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.            
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.            
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         X  
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         X  
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.         X  
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.             

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     84
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,36
Dersin AKTS Kredisi     3