• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 271
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, kurgunun temel ilkelerini, kurallarını ve tekniklerini anlamayı ve geliştirmeyi sağlamaktır. Bu bağlamda ders, Doğrusal Olmayan (Non-Linear) yazılımların sinema, televizyon yapımlarında ve dijital video kurgusunda nasıl kullanılması gerektiğine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, medya sektörüne özgü kurgu becerileri, teknikleri ve konseptleri teorik yaklaşım ile destekleyen pratik merkezli bir içeriğe sahiptir. Ders boyunca, bir bilgisayar yazılımı aracılığı ile görüntü, ses, grafik, yazı ve efektler kullanılarak anlamsal ve estetik bir bütünlük oluşturacak videoların üretimi ve teknik kurgu bilgisi gösterilirmektedir. Bu pratik ve uygulamalar, kurgunun sinema tarihi içerisindeki gelişimi, temel kurgu çeşitleri, kavramları, yöntemleri ve prensipleri gibi kuramsal ve teknik bilgiler ile desteklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda yapım ve yapım sonrası kurgu ile ilgili teknik/teknolojik kavramlara ve terminolojiye hakim olur. 1, 4, 9 1, 2, 3 A
2) Sinema ve televizyon alanına özgü kurgu donanımlarını ve bilgisayar programlarını temel düzeyde kullanır. 3, 4 1, 2, 3 A
3) Sinema ve televizyonda kurguyu yakından takip eder ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışır. 1, 3, 4, 9 1, 2, 3 A
4) Görsel materyalleri bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürür, özgün bir şekilde kurgular. 3, 4, 9 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Kapsamı, Gereklilikleri ve Akışı  
2 Sinemanın Tarihinin İçerisinde Kurgunun Gelişimi

MacOS ve Adobe Premire Pro CC’nin Genel Arayüzünün ve Ayarlarının İncelenmesi

 
3 Analog Kurgudan Dijitale Kurguya Geçiş: Kavramlara ve Kurgu Terminolojisine Bakış

Kurguya Giriş: Yeni Bir Proje Oluşturulması; Kesme Teknikleri ve Yöntemleri

 
4 Temel Kurgu, Kesme ve Geçiş Türleri/Yöntemleri  
5 Temel Kurgu, Kesme ve Geçiş Türleri/Yöntemleri  
6 Videonun Manipule Edilmesi: Hız Değiştirme, Ters Çevirme;

Video Efektleri

 
7 Metin, Başlık ve Grafik Ekleme ve Hareketlendirme  
8 ARA SINAV  
9 Ses ve Müziğin Kullanımı  
10 Renk Teorisi ve Renk Düzenleme  
11 Birleştirme (Compositing) Tekniği: Yeşil Perde Silme, Arka Plan Ekleme ve Maskeleme Tekniği  
12 Çoklu Kamera Kurgu Tekniği  
13 KISA SINAV  
14 Dışarı Aktarma Ayarları; Dijital Yayınlar için Temel Video Sıkıştırma ve Çevirme Teknikleri; Dinamik Bağlantı: Premiere Pro CC ile After Effects CC, Audition CC ve Media Encoder Kullanımı  
15 Dersin Genel Tekrarı; İleri Düzey Hareketli Görüntü ve Görsel Efekt Uygulaması  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dancyger, K. (2002). The technique film and video editing: Theory and practice (3rd ed.). Boston: Focal Press
Diğer Kaynaklar * Browne, S. E. (1998). Nonlinear editing basics: Electronic film and video editing. Boston: Focal Press

* Ohanian, T. A. (1998). Digital nonlinear editing: editing film and video on the desktop (2nd ed.). Boston: Focal Press

* Thompson, R. (2004). Grammar of the edit (4th ed.). New York: Focal Press

* Canikligil, İ. (2014). Dijital video sinema. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

* Toprak, M. (2013). Filmin dili kurgu (2. baskı). İstanbul: KalkedonYayınları.

* Dmytryk, E., Dmytryk, J. P. (2011). Sinemada yönetmenlik oyunculuk kurgu (İ. Şener, Çev.). İstanbul: Doruk Yayınları.

* Murch, W. (2019). Göz kırparken (Çev. İ. Canikligil). İstanbul: Jules Verne

* Küçükerdoğan, B. (2014). Sinemada kurgu ve Eisenstein (2. baskı). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

* Sokolov, G. A. (2007). Sinema ve televizyonda görüntü kurgusu. (2. baskı). (S. Aslanyürek, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Belgesel:

The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing, Wendy Apple (Yönetmen), 2004. 1 Saat 39 Dakika.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf İçi Paylaşım
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Kısa Sınav 1 4 4
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5
2