• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 114
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar tabanlı görüntü üretim ve sunum programlarını temel seviyede (Adobe CS Photoshop) kullanabilmek. 2 boyutlu ortamda içerik ve görüntü problemlerini mesajın ihtiyacına göre çözümlemek ve uygulamaya koymak.
Dersin İçeriği: 

Bilgisayar programlarının temel araçları öğrenilerek, öğrencilerin program kullanma becerilerini geliştirebilecekleri bir uygulama dersidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 7: Beyin Fırtınası, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Photoshop programı ile temel görüntü üretim araçlarını ileri seviyede kullanır.

1, 3, 8, 9

1, 2, 7, 15

A, C, E

2) İçeriğe göre görüntü, metin, arka plan ilişkisini kurar ve kompozisyon problemlerini çözer.

1, 3, 4, 8, 9

1, 2, 7, 15

A, C, E

3) Güçlü görsel mesajlar yaratır.

1, 3, 8, 9

1, 2, 7, 15

A, C, E

4) Medyada kullanılan görüntülere eleştirel bir gözle bakar.

1, 3, 7, 8, 9

1, 2, 7, 15

A, C, E

5) Temel görsel iletişim elemanlarını tanımlar.

1, 4, 8, 9

1, 2, 7, 15

A, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, içerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler  
2 Dijital kültür temel terimleri, medyada kullanılan, basılı ve ekran görsellerinin üretim tekniği açısından karşılaştırılması  
3 Görüntü ve mesaj ilişkisi, medyada kullanılan görsellerin teknik özellikleri (fotomanipülasyon, illüstrasyon, belge fotoğrafı, kolaj vb) ve kullanım örnekleri  
4 Adobe Photoshop’a giriş (Ara yüz, araçlar ve diğer temel özellikleri) Çalışma  CD 1 -2
5 Adobe Photoshop uygulamaları Çalışma  CD 3-4
6 Adobe Photoshop uygulamaları Çalışma  CD 5-6
7 Adobe Photoshop uygulamaları Çalışma  CD 7-8
8 Ara sınav  
9 Adobe Photoshop uygulamaları ileri düzey Çalışma  CD 9
10 Adobe Photoshop uygulamaları ileri düzey Çalışma  CD 10
11 Adobe Photoshop uygulamaları ile tasarım  
12 Stop motion ve hareketli grafik giriş Çalışma  CD 1 -2
13 Stop motion ve hareketli grafik uygulamaları Çalışma  CD 3-4
14 Stop motion ve hareketli grafik uygulamaları Çalışma  CD 5-6
15 Proje hazırlığı  
16 Final / proje teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

www.shutterstock.com, www.getyimages.com, www.dafont.com, www.adsoftheworld.com, http://helpx.adobe.com/learning.html, http://www.actden.com/pp/

Photoshop araçları tanıma ve uygulama için hazırlanmış çalışmalar (CD seti)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf içi paylaşım
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.

 

 

X

 

 

2

Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.

 

X

 

 

 

3

Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.

 

 

 

 

X

4

Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.

X

 

 

 

 

5

Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.

 

X

 

 

 

6

Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.

 

 

X

 

 

7

Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

X

 

8

Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.

 

 

 

X

 

9

Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.

 

 

 

 

X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

4

4

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

123

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

Hiçbiri