• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kamu kurumları arasında yer alan ve kar amacı gütmeden kamu yararına hizmet eden belediyelerin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda iletişim stratejilerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koymak; öğrencilerin saha araştırmalarına katılarak söz konusu çalışmaların araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dönem boyunca öğrenciler, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde görev alarak gerçekleştirilen iletişim çalışmalarına katılacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konu başlıklarını içermektedir: belediyelerin görev ve sorumlulukları, belediyelerde iletişimin (halkla ilişkiler ve reklam) önemi, iletişim stratejilerinde kullanılan yöntemler, ihtiyaç ve sorun analizi, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ve taktikler, iletişim çalışmalarının değerlendirmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler belediyenin stratejik iletişim planı için araştırma prensiplerini uygulayabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

A,C

2) Öğrenciler iletişim stratejileri için gündem/konular belirlerler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

A,C

3) Öğrenciler belediyenin misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

A,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

A,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş – öğrencileri gruplarının ve görev yapacakları belediye birimlerinin belirlenmesi

 

2

1. çalışma haftası

 

3

2. çalışma haftası

 

4

3. çalışma haftası

 

5

4. çalışma haftası

 

6

5. çalışma haftası

 

7

6. çalışma haftası

 

8

7. çalışma haftası, bölüm yöneticilerinin belediyede görev yapan öğrenci gruplarını ziyareti

 

9

8. çalışma haftası, 1. Rapor teslimi

 

10

9. çalışma haftası

 

11

10. çalışma haftası

 

12

11. çalışma haftası

 

13

12. çalışma haftası

 

14

13. çalışma haftası

 

16

Final raporunun teslimi ve sunumu

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders kitabı

Smith, R.D. (2009). Strategic Planning for Public Relations. 3rd Ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc.

Diğer Kaynaklar

Wilcox, D. & Cameron, G. (2009), Public relations: strategies and tactics. 9th Ed. Boston: Pearson Education Inc.

 

Wilcox, D.L. (2001). Public relations writing and media techniques. 4th Ed. New York: Longman.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

x

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

12

10

120

Ödev

2

45

90

Final sınavı

1

90

90

Toplam İş Yükü

 

 

368

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

14,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

15