• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kamu kurumları arasında yer alan ve kar amacı gütmeden kamu yararına hizmet eden belediyelerin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda iletişim stratejilerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koymak; öğrencilerin saha araştırmalarına katılarak söz konusu çalışmaların araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dönem boyunca öğrenciler, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde görev alarak gerçekleştirilen iletişim çalışmalarına katılacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konu başlıklarını içermektedir: belediyelerin görev ve sorumlulukları, belediyelerde iletişimin (halkla ilişkiler ve reklam) önemi, iletişim stratejilerinde kullanılan yöntemler, ihtiyaç ve sorun analizi, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ve taktikler, iletişim çalışmalarının değerlendirmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler belediyenin stratejik iletişim planı için araştırma prensiplerini uygulayabilirler. 1,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 A,C
2) Öğrenciler iletişim stratejileri için gündem/konular belirlerler. 2,5,6,7,8 1,2,3,12 A,C
3) Öğrenciler belediyenin misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilirler. 2,3,5,6,7,8,10 1,2,3,12 A,C
4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler. 2,5,6,7 1,2,12 A,C
5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler. 4,5,6,7 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – öğrencileri gruplarının ve görev yapacakları belediye birimlerinin belirlenmesi  
2 1. çalışma haftası  
3 2. çalışma haftası  
4 3. çalışma haftası  
5 4. çalışma haftası  
6 5. çalışma haftası  
7 6. çalışma haftası  
8 7. çalışma haftası, bölüm yöneticilerinin belediyede görev yapan öğrenci gruplarını ziyareti  
9 8. çalışma haftası, 1. Rapor teslimi  
10 9. çalışma haftası  
11 10. çalışma haftası  
12 11. çalışma haftası  
13 12. çalışma haftası  
14 13. çalışma haftası  
16 Final raporunun teslimi ve sunumu  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Smith, R.D. (2009). Strategic Planning for Public Relations. 3rd Ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc.
Diğer Kaynaklar Wilcox, D. & Cameron, G. (2009), Public relations: strategies and tactics. 9th Ed. Boston: Pearson Education Inc.

 

Wilcox, D.L. (2001). Public relations writing and media techniques. 4th Ed. New York: Longman.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Adım 1: Durum Araştırması;  Adım 2: Kurum Araştırması; Adım 3. Hedef Kitle Araştırması; Adım 4: Hedefler ve Amaçlar
Sınavlar Final Sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 50
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       x    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.         x  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 10 120
Ödev 2 45 90
Final sınavı 1 90 90
Toplam İş Yükü     364
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,56
Dersin AKTS Kredisi     15