• Türkçe
  • English

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ne zaman açıldı?

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitemizin kurulduğu yıl olan 1996 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nasıl öğrenci almaktadır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne, Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümümüz SÖZEL (SÖZ) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün öğrenci kontenjanı kaçtır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün öğrenci kontenjanı 63 kişidir. Bu kontenjandan 50 öğrenci %50 burslu, 9 öğrenci tam burslu, 4 öğrenci de ücretli olarak bölüme yerleşmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün eğitim süresi kaç yıldır?

İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün eğitim süresi dört yıldır (sekiz yarıyıl).

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün öğretim dili İngilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Tüm dersler İngilizce olarak işlenmekte ve mesleki terimler öğretilmektedir. Yeditepe Üniversitesine yeni başlayacak olan öğrencilere uygulanan hazırlık prosedürü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine de uygulanmaktadır. Hazırlık Okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen linki tıklayın.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün amacı nedir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış akademik personeliyle iletişim ve halkla ilişkiler sektörüne yön verecek öğrenciler yetiştirmektedir. Pek çok farklı  bölümde yandal ve çift anadal yapma fırsatının yanı sıra Erasmus anlaşmalarıyla Avrupa’da eğitim görme imkânına da sahip olan öğrencilerimizi, analitik düşünen, yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, etik kurallara bağlı, sosyal sorumluluğunun bilinciyle davranan dünya vatandaşı iletişim uzmanları olarak hazırlamaktayız.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü akredite olmuş mudur?

Evet. İLAD İletişim Araştırmaları Derneğine 2021 yılında yapmış olduğumuz akreditasyon başvurusu sonucunda bölümümüz 5 yıl süreli Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bölümümüz bu akreditasyonu Türkiye’de doğrudan beş yıllık süreyle kazanan ilk Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüdür.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenci olmayı nasıl tanımlarsınız?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında, kurumlar ve hedef kitleleri arasında stratejik ilişki kurabilecek, iletişim teknolojilerini üst seviyede kullanabilen, toplumsal dinamikleri iyi analiz edebilen, mesleki etik değerlere bağlı, küresel bir perspektifte düşünüp bunu yerele uygulayabilen, alanında uzman profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim programı sunmaktadır. Ders programında, halkla ilişkiler ve tanıtım disiplininin temel çerçevesi başta olmak üzere, siyasal iletişim, internet ve yeni medya gibi uzmanlık alanlarına ait dersler bulunmaktadır. Çalışmalarıyla kendilerini ulusal ve uluslararası ölçekte kanıtlamış akademisyenlerden ve sektörün ileri gelen isimlerinden oluşan akademik kadromuz, tüm bilgi birikimleriyle öğrencilerimize rehberlik etmektedir. Düzenli olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla, öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü gelecekte de önemini koruyacak mı?

Küreselleşen dünya ile birlikte iletişim faaliyetlerini, marka ve itibar yönetimlerini sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar için halkla ilişkiler faaliyetleri vazgeçilmez önemdedir. Bu sebeple halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği günümüzün gözde meslekleri arasında yerini alarak öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler arasına girmiştir ve bu konumunu gelecekte pekiştirerek sürdürecektir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarının kariyer imkânları ve çalışma alanları nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, disiplinlerarası bilgi birikimini destekleyen bir bölümdür. Dolayısıyla eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlarımız gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında çeşitli meslek kollarında çalışabilmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası özel şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya ve yayın kuruluşları ve danışmanlık ve araştırma şirketlerinin kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, reklam, stratejik pazarlama iletişimi, marka yönetimi, insan kaynakları gibi departmanları ile halkla ilişkiler, reklam ve sosyal medya  ajanslarında görev alabilmektedir. Mezunlar, yönetici, danışman, marka temsilcisi, metin yazarı, stratejik iletişimci, reklam direktörü, içerik yöneticisi, pazarlama uzmanı gibi rollerde çalışma imkânı bulmaktadır.  Kariyerlerine akademisyen olarak yön verme fırsatına da sahip olan mezunlar, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Öğrenciler, halkla ilişkilerin temellerine hakim olabilecekleri kuramsal ve uygulamalı dersleri eğitimlerinin ilk iki yılında aldıktan sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda uzmanlıklarını alanın farklı dallarındaki uygulama dersleri ile geliştirebilirler. Bu bağlamda öğretim programımız, temel dersler, alan dersleri ve seçmeli dersler kategorilerinden oluşmaktadır. Seçmeli dersler ise öğrencilerin İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü de dahil bütün bölümlerinden seçebilecekleri alan seçmeli dersleri, üniversitenin seçmeli ders havuzundan seçebilecekleri serbest seçmeli dersler ve iletişim çalışmaları dışındaki bir alana daha fazla yoğunlaşmak isteyen öğrencilerin o alan ile ilgili olarak seçebilecekleri konsantrasyon alanı seçmeli dersleri olarak üç gruba ayrılmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü güncel ders programına linkten ulaşabilirsiniz.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde staj zorunluluğu var mı?

Evet. Öğrencilerin eğitimlerinin 6. yarıyılında tamamlamaları gereken zorunlu staj dersi bulunmaktadır. Bu ders, haftanın üç gününe yayılarak bir dönem içerisinde 42 iş günü olarak uygulanmaktadır. Öğrenci, dersten P-Geçer (Pass) notu aldığında staj dersi tamamlanır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse staj yerlerini kendilerini belirleyebilirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, Staj Koordinatörümüz  tarafından destek sağlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift anadal (ÇAP) yapma imkânı var mıdır?

Evet. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerimiz, üniversitenin belirlediği ilgili  kriterleri karşıladıkları takdirde, bünyesinde yer aldığımız İletişim Fakültesinde bulunan diğer bölümlerin yanı sıra farklı fakültelerin belirli bölümleri ile çift anadal yapma imkânına sahiptir.

Çift anadal programına, dört yıllık programlarda kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın, en geç beşinci yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Öğrencilerimizin çift anadal yapabilecekleri bölümlerin listesini görmek için lütfen linke tıklayınız.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yandal yapma imkânı var mıdır?

Evet. Yandal programına başvurabilmek için başvuru anında öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Yandal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında olmak üzere  akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Öğrencilerimizin yandal yapabilecekleri bölümlerin listesini görmek için lütfen linke tıklayınız.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus+ / Exchange) ile farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı var mıdır?

Erasmus+ ve Exchange programları kapsamında farklı ülkelerden birçok yükseköğretim kurumu ile ikili anlaşması bulunan Bölümümüz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermekte, bu kapsamda her dönem çeşitli dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir.  

Uluslararası değişim programına başvuru yapmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofisi ziyaret edebilir ya da ilgili bölüm koordinatörümüz ile görüşebilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne yatay veya dikey geçiş yapılabilir mi?

Evet. Üniversitemizde kurum içi, kurumlar arası genel not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. Yatay ve dikey geçiş için başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir. Yatay ve dikey geçiş koşullarına ilişkin detaylara linkinden erişebilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin burs imkânları nelerdir?

Öğrenciler, merkezi yerleştirme sınavındaki başarılarına göre %100 ve %50 oranında burs olanaklarından yararlanabilirler. Bölüm öğrencilerimizin toplam %94’ü burslu eğitim almaktadır. Burslar akademik programların normal eğitim süresi boyunca kesintiye uğramadan devam eder. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Bölümler ve burs imkanları hakkında detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü tercih etmek bir öğrenci İstanbul dışında veya İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama ve yurt imkânları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde 3.409 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kampüs ve sosyal yaşamı ile ilgili detaylı bilgilere linkinden ulaşabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrencilerin derslerde öğrendikleri pratikleri uygulamaya koyacakları alanlar mevcut mudur?

Evet. İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve yeni teknolojilerle donatılmış İletişim Ajansı İLA, öğrenciler için önemli bir uygulama alanı olarak hizmet vermektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü okurken ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı var mıdır?

Evet, öğrencilerimiz dilerlerse seçmeli ders olarak İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça gibi yabancı dil dersleri alabilirler. Yabancı dil derslerinin çoğu, anadili ilgili dil olan hocalar tarafından verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde sosyal sorumlulukla ilgili hangi projeler hayata geçirilmiştir?

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü topluma hizmet felsefesi ile öğrencilerini toplumsal sorumluluk çalışmalarına katılmaya teşvik etmeyi ve toplumla iç içe geçen öğretici ve yaratıcı bir eğitim süreci geçirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bölüm lisans programında 2007 yılında yapılan güncellemeler doğrultusunda öğrencilerimizin mezuniyete hak kazanmak için Mezuniyet İçin Sosyal Sorumluluk Projesini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler, her yıl üniversitenin, kendi yakın çevresiyle sürdürülebilir ilişkiler kurmasına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinden bazıları şunlardır:

  • 7’den 77’ye Kuşaklar Arası Dayanışma Projesi

Proje kapsamında öğrencilerimiz, Bölüm Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Ayseli Usluata danışmanlığında Kayışdağı Darülaceze’de bulunan yaşlılar ile buluşmuşlardır. Öğrencilerimiz her hafta günün farklı saatlerinde Darülaceze sakinlerini ziyaret  etmiş ve onlarla çeşitli etkinlikler düzenleyerek kaliteli zaman geçirmişlerdir.

  • Duvarları Yıkıyoruz!

Proje kapsamında öğrencilerimiz Bölüm Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Ayseli Usluata danışmanlığında Kayışdağı’nda ikamet eden ailelerin ilköğretime devam eden çocuklarına çeşitli alanlarda ders verip okul eğitimlerine yardımcı olmuşlardır. Proje sayesinde çocuklar, bir yandan üniversiteli abla ve ağabeylerini rol-modelleri olarak benimserlerken diğer yandan resim, müzik, İngilizce, basketbol gibi alanlardaki etkinliklerle yeni beceriler kazanıp kendilerini keşfetmişlerdir. Öğrencilerimiz ise proje boyunca hem öğretmenlik mesleğinin “duvarları yıkma” yeteneğine tanıklık etmiş hem de çevrelerine karşı daha duyarlı bir bakış kazanıp gönüllü çalışma konusunda deneyim sahibi olmuşlardır.

  • Hayata Merhaba

Uluslararası Yaşam Derneği tarafından yürütülen ‘’Hayata Merhaba’’ projesinde gönüllü görev alan öğrencilerimiz Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim ve Uygulama merkezini düzenli aralıklarla ziyaret ederek, burada bulunan engelli öğrenciler tarafından yapılan projelere yardımcı olmuşlardır. Bu projedeki  amaç toplumdaki engelli ve/veya dezavantajlı durumdaki grupların mesleki, eğitsel, sosyal ve kültürel uyumunun sağlanması olmuştur

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilere kariyer gelişimi konusunda ne gibi imkanlar sunmaktadır?

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü, öğrencilerimize ve mezunlarımıza kişisel gelişim süreçlerinde ve mezuniyetleri ile birlikte başlayacak kariyer yolculuklarını planlamalarında destek olmakta, bununla birlikte kendi fırsatlarını yaratmaları için onlara çeşitli önerilerde bulunmakta, yardımcı ve yol gösterici olmaktadır. Her yıl düzenlenen Kariyer Haftasına öğrencilerimizi gelecek planlaması konusunda yönlendirecek uzmanlar ve sektör temsilcileri davet edilmektedir. Ayrıca bölüm danışma kurulu üyelerimizin önerileri doğrultusunda akademik programımız düzenli aralıklarla yenilenmektedir. Böylece öğrencilerimizin değişen dünyaya ve iş hayatına uyum sağlayabilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.