• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 423
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Kapitalist küreselleşme sürecinde ideolojik söylemler üretip yayan halkla ilişkiler ve medya endüstrisinin rolünü irdeleyen bu ders, öğrencilere ana akım iletişim anlayışına ve uygulamalarına eleştirel bakma perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Soğuk Savaş sürecinde modernizmin siyasal ve ekonomik paradigmasının ve ideolojik aygıtlarının değerlendirilmesi. Kapitalist küreselleşme sürecine özgü başat değer yargılarının oluşturulup benimsetilmesinde halkla ilişkiler ve medyanın rolü. Halkla İlişkilere retoriksel ve eleştirel yaklaşımlar.Marksist yaklaşımlar ve medya analizi. Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi. Kamuoyu veHegemonya. Rıza üretimi ve propaganda modeli. Halkla İlişkilerde mükemmellik kuramı ve simetrik modelin işlevselliği. Halkla İlişkilerde etik ikilemler meselesine eleştirel bakış. Muhalif Halkla İlişkiler Uygulamaları.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev, B:Sözlü/Sunum, C: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Ana akım ve eleştirel çalışmalar hakkında bilgi edinir.

 

1,3,7,8,10

1,2,15

A,B,C

2) Kapitalist küreselleşme sürecinde halkla ilişkiler ile medya endüstrisinin işlevi ve işleyişi hakkında farkındalık oluşturur

1,3,7,8,910

1,2,15

A,B,C

3) Halkla İlişkiler uygulamalarına yönelik etik ve eleştirel sorgulama perspektifi kazanır

7

1,2,15

A,B,C

4) Halkla İlişkilerin muhalif uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

7,8,9,10

1,2,15

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Sanayi devrimi, kapitalizm, halkla ilişkiler tarihi ve küreselleşmiş dünyada medya ve halkla ilişkilerin rolü

K. Moloney(2016) Rethinking Public Relations, The Routledge

3

Eleştirel yaklaşım nedir?

Fuchs, C. (2017). Social media: A critical introduction. Sage.

4

Marksist yaklaşımlar

Fuchs, C., & Mosco, V. (2015). Marx and the Political Economy of the Media. Brill.

5

Halkla İlişkilere eleştirel yaklaşımlar

Jacquie L’Etang,David McKie,Nancy Snow,Jordi Xifra (2015) Handbook of Critical Public Relations The Routledge

6

Frankfurt Okulu

Bottomore, T. B. (1984). The Frankfurt School. London: Routledge.

7

Kamuoyu ve Hegemonya Kavramı & İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları

Gramsci, A., & Antonio, G. (1994). Gramsci: Pre-prison writings. Cambridge University Press.

Althusser, L. (2006). Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation). The anthropology of the state: A reader, 9(1), 86-98.

8

Rıza üretimi ve Medya Propaganda Modeli

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2010). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Random House.

9

Tüketim Toplumu, tüketim kültürü ve Halkla İlişkilerin Rolü

Baudrillard, J. (1997). The consumer society. Myths & Gtuctires. L.

10

Eleştirel ekonomi politik ve medya endüstrisi

Fuchs, C., & Mosco, V. (2015). Marx and the Political Economy of the Media. Brill.

11

Halkla İlişkilerde simetri kavramı ve iş dünyası-toplum çıkar çatışması

K. Moloney(2016) Rethinking Public Relations, The Routledge

Grunig, J. E., & Hunt, T. T. Managing public relations

12

Halkla İlişkilerde etik sorunsalların değerlendirmesi ve diyalogsal iletişim

K. Moloney(2016) Rethinking Public Relations, The Routledge

13

Muhalif ve Protest Halkla İlişkiler/Uygulamalar

Moloney, K., McQueen, D., Surowiec, P., & Yaxley, H. (2013). Dissent and protest public relations

14

Muhalif ve Protest Halkla İlişkiler/Uygulamalar

Moloney, K., McQueen, D., Surowiec, P., & Yaxley, H. (2013). Dissent and protest public relations

15

Genel değerlendirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Jacquie L’Etang,David McKie,Nancy Snow,Jordi Xifra (2015) Handbook of Critical Public Relations The Routledge

Robert L. Heath Elizabeth L. Toth Damion Waymer (2009) Rhetorical and Critical Approaches to Puluç Relations II, The Routledge

Fuchs, C. (2017). Social media: A critical introduction. Sage.

Bottomore, T. B. (1984). The Frankfurt School. London: Routledge.

Gramsci, A., & Antonio, G. (1994). Gramsci: Pre-prison writings. Cambridge University Press.

Althusser, L. (2006). Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation). The anthropology of the state: A reader, 9(1), 86-98.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2010). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Random House.

Fuchs, C., & Mosco, V. (2015). Marx and the Political Economy of the Media. Brill.

Diğer Kaynaklar

 

K. Moloney(2016) Rethinking Public Relations, The Routledge

Moloney, K., McQueen, D., Surowiec, P., & Yaxley, H. (2013, March). Dissent and protest public relations. In Papers and discussion from the dissent and public relations seminar series, October–December 2012.

Grunig, J. E., & Hunt, T. T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödev

5

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

x

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

x

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

10

6

60

Ara Sınav

1

20

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6