• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 423
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kapitalist küreselleşme sürecinde ideolojik söylemler üretip yayan halkla ilişkiler ve medya endüstrisinin rolünü irdeleyen bu ders, öğrencilere ana akım iletişim anlayışına ve uygulamalarına eleştirel bakma perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Soğuk Savaş sürecinde modernizmin siyasal ve ekonomik paradigmasının ve ideolojik aygıtlarının değerlendirilmesi. Kapitalist küreselleşme sürecine özgü başat değer yargılarının oluşturulup benimsetilmesinde halkla ilişkiler ve medyanın rolü. Halkla İlişkilere retoriksel ve eleştirel yaklaşımlar.Marksist yaklaşımlar ve medya analizi. Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi. Kamuoyu veHegemonya. Rıza üretimi ve propaganda modeli. Halkla İlişkilerde mükemmellik kuramı ve simetrik modelin işlevselliği. Halkla İlişkilerde etik ikilemler meselesine eleştirel bakış.

Muhalif Halkla İlişkiler Uygulamaları.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ana akım ve eleştirel çalışmalar hakkında  öğrenciyi bilgilendirmek 10 1,2,3 A,C
2) Kapitalist küreselleşme sürecinde halkla ilişkiler ile  medya endüstrisinin işlevi ve işleyişi hakkında öğrencide farkındalık oluşturmak 8 1,2,3 A,C
3)  Öğrenciye Halkla İlişkiler uygulamalarına yönelik etik ve eleştirel sorgulama perspektifi kazandırmak 5,6 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Soğuk Savaş sürecinin siyasal ve ekonomik tarihçesi ve modern

dönemde ana akım iletişim çalışmaları

 
3 Kapitalist küreselleşmenin baskın değerleri ve postmodern dönemde ana akım iletişim çalışmaları  
4 Kapitalist küreselleşme sürecinde medya ve halkla ilişkilerin rolü  
5  

Halkla İlişkilere retoriksel ve eleştirel yaklaşımlar

 
6    Halkla İlişkilere retoriksel ve eleştirel yaklaşımlar  
7 Marksist yaklaşımlar ve medya analizi  
8 Frankfurt Okulu : Kültür Endüstrisi  
9 Kamuoyu ve Hegemonya Kavramı (Arasınav sunumu)  
10 Rıza üretimi ve Herman/Chomsky’nin Medya Propaganda Modeli (Arasınav sunumu)  
11 Grunig and Hunt’ın mükemmel Halkla İlişkilerde  simetri kavramı ve iş dünyası-toplum çıkar çatışması (Arasınav sunumu)  
12 Halkla İlişkilerde etik sorunsalların eleştirel değerlendirmesi

(Arasınav sunumu)

 
13 Muhalif ve Protest Halkla İlişkiler/Uygulamalar(Arasınav sunumu)  
14 Tüketim Kültüründe Halkla İlişkilerin Rolü (Arasınav sunumu)  
15 Genel Değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -The Routledge Handbook of Critical Public Relations, Edited by Jacquie L’Etang,David McKie,Nancy Snow,Jordi Xifra

-Managing Public Relations, J. E. Grunig &T. Hunt

-Rethinking Public Relations, K. Moloney

-Public Opinion and Rationality, E. Noelle-Neumann

-Political Public Relations and Agenda Building, J. C. Tedesco

-Media and Culture, R.Campbell - Christopher R. Martin - Betina Fabos       Bedford/St.Martins

-Rich Media, Poor Democracy, Robert W. McChesney  

-Media, Communication, Culture - A Global Approach, James Lull  

-Cultures and Societies in a Changing World ,Wendy Griswold

-Küresel İletişim    Nilgün Tutal Cheviron   

-From Dictatorship to Democracy Gene Sharp

-Dissent and Protest Public Relations, Kevin Moloney

-Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar,Jacquie L’Etang,Magda Pieczka

-Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir? Edward Herman ve Noam Chomsky

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Devam ve katılım 1 20
Ödev 1 40
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.   x        
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.   x        
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         x  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara sınav 0 0 0
Ödev 1 30 30
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,76
Dersin AKTS Kredisi     6