• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, kurumların itibarini etkileyen eğilim ve sorunları, kriz yönetimi, kamu iletişimi, tüketici ilişkileri, çalışanlarla ilişkiler, çevresel sorunlar ve çok uluslu şirketlerin sorunları işlenmekte olup örnek olay çalışmaları incelenmektedir.
Dersin İçeriği: 

İtibar yönetimi nedir? İtibar yönetiminin unsurları nelerdir? Bütüncül kurumsal işleyiş içinde yeri nedir ve nasıl yapılır?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Pazarlama halkla ilişkileri ve itibar yönetimini karşılaştırır. 5,6 1,2,3 A,C
2) Kurumsal halkla ilişkiler ile bağlantılı teorileri açıklar. 9,10 1,2,3 A,C
3) Halkla ilişkilerin uluslararası boyutunu tartışır 8 1,2,3 A,C
4) İtibar yönetiminin unsurlarını kavrar. 5,7 1,2,3 A,C
5) İtibar yönetiminin önemini tartışır. 7 1,2,3 A,C
6) Kurumsal halkla ilişkilerin unsurlarını birbirleriyle karşılaştırarak kurumsal itibar ile olan ilişkilerini kavrar. 9 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Halkla ilişkiler teorileri / sunumlar için grup oluşturma ve konuların belirlenmesi  
2 Halkla ilişkilerin uluslararası boyutu  
3 Kurumsal Kimlik  
4 Kurumsal İmaj  
5 Etik  
6 Kurumsal Sponsorluk  
7 Ara Sınav  
8 Karşılıklı Yarar Odaklı Pazarlama  
9 Kurumsal Sosyal Sorumluluk  
10 Kurum İçi İletişim  
11 Kurumsal Reklam  
12 Konu/Sorun Yönetimi  
13 Kriz Yönetimi  
14 Kriz Yönetimi  
15 İtibar Yönetimi  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tench R. & Yeomans, L. (2009). Exploring Public Relations. Prentice Hall.
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse katılım 2 10
Ödev 5 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.     x      
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       x    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         x  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara sınav 1 5 5
Ödev 5 2 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4