• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, kurumların itibarini etkileyen eğilim ve sorunları, kriz yönetimi, kamu iletişimi, tüketici ilişkileri, çalışanlarla ilişkiler, çevresel sorunlar ve çok uluslu şirketlerin sorunları işlenmekte olup örnek olay çalışmaları incelenmektedir.
Dersin İçeriği: 

İtibar yönetimi nedir? İtibar yönetiminin unsurları nelerdir? Bütüncül kurumsal işleyiş içinde yeri nedir ve nasıl yapılır?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sunum C: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kurumsal halkla ilişkiler ile bağlantılı teorileri açıklar.

1,2,3,5,8

1,2

B,C

2) İtibar yönetiminin önemini tartışır.

5,7,8

1,2

B,C

3) İtibar yönetiminin unsurlarını kavrar

5,7,8

1,2

B,C

4) Kurumsal halkla ilişkiler ve itibar yönetimini sağlayan unsurların bağlantılarını kavrar

5,7,8

1,2

B,C

5) Kurumsal halkla ilişkilerin unsurlarını birbirleriyle karşılaştırarak kurumsal itibar ile olan ilişkilerini kavrar.

1,2,3,5,7,8

1,2

B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

İtibarı ve kurumsal iletişimi tanımlamak

Griffin, A. (2014). Crisis, issues and reputation management

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

3

Firma analizi (Paydaş yönetimi ve araştırma yöntemleri)

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

4

Kurumsal kimlik

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

5

Kurumsal imaj   

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

6

Kurumsal hikâye yaratmak

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

7

Ara sınav sunumları

 

8

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management

9

Kurum içi iletişim

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

10

Sorun yönetimi

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management

11

İtibar risklerini öngörmek ve önlemek

Griffin, A. (2014). Crisis, issues and reputation management

12

Risk yönetimi

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management

13

Kriz yönetimi

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management

14

İletişimden itibar yönetimine

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication

15

İtibar Yönetimi

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Griffin, A. (2008). New strategies for reputation management: gaining control of issues, crises & corporate social responsibility. Kogan Page Publishers

 

Diğer Kaynaklar

Tench R. & Yeomans, L. (2009). Exploring Public Relations. Prentice Hall.

Griffin, A. (2014). Crisis, issues and reputation management: A handbook for PR and communications professionals. Kogan Page Publishers

Regester, M., & Larkin, J. (2008). Risk issues and crisis management in public relations: A casebook of best practice. Kogan Page Publishers.

Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication: Implementing practices for effective reputation management. Routledge

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

x

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

x

 

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

12

12

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4