• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin halkla ilişkilerin prensip, kuram, hedef kitle ve süreçlerini tanımasını sağlamasıdır.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, tarihi, kuramları, ROPE modeli, medya ilişkileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halkla ilişkiler ve ilgili kavramların anlamlarını ayırt eder

1,2,3

1,2

A,C

2) Modern halkla ilişkilerin tarihini özetler

1,2,3

1,2,12

A,C

3) Halkla ilişkilerle bağlantılı olarak çeşitli kuramları tartışır

1,2,3

1,9

A,C

4) Farklı halkla ilişkiler durumları için uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular

4,5,6,7

1,9

A,C

5) Özel halkla ilişkiler süreçleri için amaçlar ve basın bülteni yazar

4,5,6,7,8,9,10

1,12

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Halkla ilişkilerin tanımı ve alana genel bir bakış

 

3

Halkla İlişkilerin unsurları

 

4

Halkla ilişkiler departmanları/ Halkla ilişkiler ve etik

 

5

Halkla ilişkiler tarihi: Grunig & Hunt’ın PR modelleri

“Century of the Self” adlı belgesel

6

Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihi

Bıçakçı, A. B. & Hürmeriç, P. (2013). Milestones in Turkish Public Relations History, Public Relations Review, 39, ss.91-100.

7

Halkla ilişkilerin kuramsal temelleri

 

8

Ara sınav

 

9

Halkla ilişkiler süreci I: Araştırma

Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.

10

Halkla ilişkiler süreci I: Araştırma

Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.

11

Halkla ilişkiler süreci II: Amaçlar

Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.

12

Halkla ilişkiler süreci III: Planlama

Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.

13

Halkla ilişkiler süreci IV: Değerlendirme

Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.

14

Medya ilişkileri: Giriş

 

15

Medya ilişkileri: Uygulama

 

16

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders kitabı

Public Relations: The profession and the practice; Dan Lattimore, Otis Baskin, S. Heiman& E. Toth McGraw Hill, 2009, 3rd Ed, Public Relations Cases; Jerry A. Hendrix, Darrell C. Hayes, 7th Ed.,

Diğer Kaynaklar

Eğitimci tarafından sağlanan ders notları, Bıçakçı, A. B. & Hürmeriç, P. (2013). Milestones in Turkish Public Relations History, Public Relations Review, 39, ss.91-100.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

IPRA etik kuralları, Edward Bernays belgesel filmi, basın bülteni örnekleri

Ödevler

1.PR tarihinden örnek olaylar 2. Grunig & Hunt’ın Dört Modeli’nin uygulaması-takım çalışması 3. PR amaçlarının yazılması 4. Basın bülteni yazma uygulaması

Sınavlar

Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödevler

4

30

Devam ve Katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

4

3

12

Final

1

      3

3

Toplam İş Yükü

 

 

144

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6