• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin halkla ilişkilerin prensip, kuram, hedef kitle ve süreçlerini tanımasını sağlamasıdır.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, tarihi, kuramları, ROPE modeli, medya ilişkileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Halkla ilişkiler ve ilgili kavramların anlamlarını ayırt eder 1,2,3 1,2 A,C
2) Modern halkla ilişkilerin tarihini özetler 1,2,3 1,2,12 A,C
3) Halkla ilişkilerle bağlantılı olarak çeşitli kuramları tartışır 1,2,3 1,9 A,C
4) Farklı halkla ilişkiler durumları için uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular 4,5,6,7 1,9 A,C
5) Özel halkla ilişkiler süreçleri için amaçlar ve basın bülteni yazar 4,5,6,7,8,9,10 1,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Halkla ilişkilerin tanımı ve alana genel bir bakış  
3 Halkla İlişkilerin unsurları  
4 Halkla ilişkiler departmanları/ Halkla ilişkiler ve etik  
5 Halkla ilişkiler tarihi: Grunig & Hunt’ın PR modelleri  
6 Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihi  
7 Halkla ilişkilerin kuramsal temelleri-I-  
8 Ara sınav  
9 Halkla ilişkiler süreci I: Araştırma  
10 Halkla ilişkiler süreci I: Araştırma  
11 Halkla ilişkiler süreci II: Amaçlar  
12 Halkla ilişkiler süreci III: Planlama  
13 Halkla ilişkiler süreci IV: Değerlendirme  
14 Medya ilişkileri: Giriş  
15 Medya ilişkileri: Uygulama  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Public Relations: The profession and the practice; Dan Lattimore, Otis Baskin, S. Heiman& E. Toth McGraw Hill, 2009, 3rd Ed
Diğer Kaynaklar Eğitimci tarafından sağlanan ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar IPRA etik kuralları, Edward Bernays belgesel filmi, basın bülteni örnekleri
Ödevler 1.PR tanımı 2. PR unsurları 3. PR- Reklam farkları 4. PR ve etik/ PR tarihinden örnek olaylar 5. Grunig&Hunt 4 modeli uygulaması-takım çalışması 6. PR kuramları- okuma ödevi 7. PR araştırması 8. PR amaçlarının yazılması 9. PR planlama 10. Basın bülteni yazma uygulaması
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödevler 1 20
Devam ve Katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.   x        
  Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         x  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.   x        
                 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5