• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 207
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, halkla ilişkiler alanında literatürde yer alan örnek olayların analizi yapılmaktadır. Teori ve pratik arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan derste, öğrencilerin ROPE Modeli temel alarak bir halkla ilişkiler stratejisini baştan sona planlaması, uygulaması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
Dersin İçeriği: 

ROPE (Research-Objectives-Programming-Evaluation) Model’in ayrıntılı analizi, halkla ilişkilerde örnek olay incelemesi, halkla ilişkiler stratejilerinin hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) ROPE Model’in temel ilkelerini açıklar. 1,2,10 1,2,3 A,C
2) ROPE Model’i farklı konularda farklı hedef kitlelere yönelik hazırlanan halkla ilişkiler stratejilerine uyarlar. 1,2,10 1,2,3, 9,12 A,C
3) Halkla ilişkiler tarihindeki önemli örnek olayları inceler, analiz eder ve tartışır. 1,2,10 2,3,12 A,C
4) Belirlenen konularda basın bültenleri yazar. 1,2,10 9 A,C
5) Basın listeleri hazırlar. 1,2,10 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Halkla ilişkiler süreci ve ROPE Model’in tekrar edilerek hatırlanması

 

3

Halkla ilişkilerde örnek olay incelemesinin temel aşamaları, basın bülteni yazımı, uzman konuk katılımı

 

4

ROPE Modeli baz alarak altı aylık taslak bir halkla ilişkiler stratejisi hazırlamanın temel ilkeleri ve adımlarının üzerinden geçilmesi, sunum gruplarının oluşturulması, basın bülteni yazımı

 

5

Dünya’daki önemli halkla ilişkiler örnek olaylarının analizi 1 - Tylenol Örneği,

 

6

Medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerde medya planlaması, basın bülteni yazımı, uzman konuk katılımı, yerel medya raporu ödevinin kapsamının anlatılması, şehirlerin belirlenmesi

 

7

Kurum içi halkla ilişkilerde ROPE Model’in uygulanması, basın bülteni yazımı

 

8

Tüketicilerle ilişkilerde ROPE Model’in uygulanması, basın bülteni yazımı

 

9

Dünya’daki önemli halkla ilişkiler örnek olaylarının analizi 2- Exxon Mobile Örneği, uzman konuk katılımı

 

10

Sunumlar

 

11

Sunumlar

 

12

Sunumlar

 

13

Sunumlar

 

14

Sunumlar

 

15

Genel tekrar

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hendrix, J. A. & Hayes, D. C. (2007). Public Relations Cases, CA: Thomson Wadsworth.

Diğer Kaynaklar

Seitel, F. P. (2007). The Practice of Public Relations, Pearson International Edition

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

Google Classroom

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sunum

1

40

Ödev

1

20

Derse devam

 

10

Sınıf içi çalışmalar

 

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Sunum

1

12

12

Ödev

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

89

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4