• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, planlama ve iletişim programları geliştirme de dahil olmak üzere halkla ilişkiler uygulamalarının analizi yapılmaktadır. Teori ve pratik arasındaki bağlantıyı anlamayı amaçlayan bu derste Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli kampanyaların analizleri işlenmektedir.
Dersin İçeriği: 

ROPE (Research-Objectives-Programming-Evaluation) Model’in ayrıntılı analizi, halkla ilişkilerde örnek olay incelemesi, halkla ilişkiler stratejilerinin hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9:Simulasyon, 12:Örnekolay incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) ROPE Model’in temel ilkelerini açıklar. 1,2,10 1,2,3 A,C
2) ROPE Model’i farklı konularda farklı hedef kitlelere yönelik hazırlanan halkla ilişkiler stratejilerine uyarlar. 1,2,10 1,2,3, 9,12 A,C
3) Halkla ilişkiler tarihindeki önemli örnek olayları inceler, analiz eder ve tartışır. 1,2,10 2,3,12 A,C
4) Belirlenen konularda basın bültenleri yazar. 1,2,10 9 A,C
5) Basın listeleri hazırlar. 1,2,10 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ VE ROPE MODEL’İN TEKRAR EDİLEREK HATIRLANMASI  
3 MEDYA İLE İLİŞKİLER  
4 ÇALIŞANLAR İLE İLİŞKİLER  
5 TÜKETİCİ İLİŞKİLERİ  
6 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  
7 ULUSLARARASI İLİŞKİLER  
8 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ  
9 KRİZ İLETİŞİMİ  
10 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  
11 SUNUMLAR  
12 SUNUMLAR  
13 SUNUMLAR  
14 SUNUMLAR  
15 GENEL TEKRAR  
16 FİNAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hendrix, J. A. & Hayes, D. C. (2007). Public Relations Cases, CA: Thomson Wadsworth.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
SUNUM 1 40
ÖDEV 1 30
DERSE DEVAM   10
SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 1 5
Sunum 1 20 20
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 10 2 20
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,12
Dersin AKTS Kredisi     4