Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. Görsel iletişim tasarımı en temel tanımıyla, İletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir; yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde hedef kitleye veya kullanıcıya aktarmayı içerir.

Günümüzde tasarım olgusu her yerdedir. Günlük yaşantımızda her alanda görsel tasarımlar ile karşılaşırız ve bu tasarımlar, çevremizdeki hayati bilgilere ulaşmamıza yardımcı olan geniş bir medya ve format yelpazesine sahiptir. Bu görsel mesajların her biri de belirli bir işlev ve amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik algısını ve yeri geldiğinde de eleştirel tasarım felsefesini, dijital medya, hareketli görsel, sesli araçlar, akıllı iletişim araçları, 3 boyutlu mecraları kullanarak birleştirir. Kısacası görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, nabzını tutan, stratejik olarak da düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır.

Günümüzde giderek artan görsel iletişim tasarımcısı ihtiyacına cevap vermek adına 2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.

Bölümümüz; 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, video yapımı alanlarını içinde barındıran bir ders programına sahiptir ve alanda verdiği genel eğitim yaklaşımıyla öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı’nın farklı branşlarında tecrübe sağlarken, projeler ve atölye çalışmalarıyla kendi uzmanlıklarını seçme şansı verir. ‘’Tasarımda Güz Buluşmaları’’, ‘’ Tasarımda Bahar Buluşmaları’’ seminer ve çalıştay etkinliği, her sene değişik bir tematik konu ile şekillendirilen ‘’Sene Sonu Öğrenci Sergisi’’ ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen faaliyetler öğrencilere alanda deneyim ve yetkinlik kazandırır.

Kuruluşumuzdan günümüze; bölümümüzde eğitim almış ve sonrasında iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarında önde gelen şirketlerinde başarı ile yer alan mezunlarımız ile gurur duyuyor; sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

 

Doç. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı