• Türkçe
  • English

Amaç:

2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerini, tasarımı bir iletişim süreci olarak ele alan, dijital teknolojilere hâkim, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları olarak yetiştirmektir. Üniversitemizin sunduğu imkânlar kapsamında, öğrenciler tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda İletişim Fakültesi ve Üniversitemizin diğer fakültelerinde, Çift Anadal ve Yan Dal programlarına dahil olabilirler.

Hedef:

Görsel İletişim Tasarımı dünya çapında günümüzün en geçerli meslek alanlarından birisi durumundadır. Medyanın çeşitli alanlarından reklam dünyasına, filmlerdeki karakter tasarımlarından oyun endüstrisindeki tasarımlara, sinema alanındaki özgün çalışmalardan mekan tasarımlarına, internet üzerindeki sosyal ağlara kadar geniş bir yelpazede üretimde bulunan alanın tasarımcıları, büyük bir ekonomik sistemin de parçası olarak fayda sağlamaktadırlar.