• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 423
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu derste sanat, sosyolojik perspektif içinde incelenir ve sanat sosyolojisi sınıflar, dijitalleşme, kimlik, moda ve yeni medya kavramları ile araştırılır. Çeşitli kaynaklardan türetilen bu derste öğrenciler, toplum ve sanat hakkında eleştirel bir düşünme süreci geliştirmeyi öğrenir.
Dersin İçeriği: 

Ders, sanat sosyolojisine ilişkin tarihsel bir yaklaşımı içermektedir. Elit sanattan, popüler sanata ve modern toplumda dijital sanata kadar farklı sanat kategorileri tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sanat ve kültürün sosyolojik teorilerini eleştirel anlayışla geliştirir. 4,6 1,15 B,C
2. Sanat sosyolojisi için yaratıcı düşünmeye yönelik kavramları tanımlar. 4,6 1,15 B,C
3. Klasik sanat ile popüler sanatı karşılaştırır. 4,6 1,15 B,C
4. Sanat ve sosyal sınıflar arasındaki farkları tanımlar. 4,6 1,15 B,C
5. Toplumu bir sanat ürünü olarak tartışır. 4,6 1,15 B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programı tartışması, Sanatın sosyolojik olarak incelenmesi  
2 Sanat ve Toplum Arasındaki Etkileşim, Modern Toplumda Sanat  
3 Sanatın ürünü olarak toplum "['art pour l'art Problem"  
4 Estetiğin Diyalektiği  
5 Sanat ve Toplumsal Sınıflar  
6 Sanat, Sermaye ve Pazar: Kültürel Elit Sanatı, Halk Sanatı  
7 Sanat, Sermaye ve Pazar: Popüler Sanat, Kitle Sanatı  
8 Ara Sınav  
9 Kimlik ve Moda  
10 Dijital Sanat ve Toplum  
11 Yeni Medya Sanatı  
12 Sanat ve Sosyal Değişim  
13 Tartışma 1: Klasik ve Popüler Sanat Karşılaştırması  
14 Tartışma 2: Sanatçı doğulur mu, olunur mu?  
15 Sunum  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Zolberg, V. L. (1990). Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge University Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır. X        
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.   X        
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır. X        
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.      X      
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri