• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 379
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrencilerin etkileşimli tasarım alanını kuramsal çerçevede kavradıktan sonra, uygulamalı projeler ile kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüz tasarımı, etkileşim tasarımı bilgi ve becerilerini edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında öğrencilerden çevresel ve sosyal sorunlara kullanıcı arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyim tasarımı projeleri ile çözüm üretmeleri beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 5-Problem Çözme, 8-Küçük Grup
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, E-Proje /Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkileşimli tasarım projeleri geliştirir. 1,2,3 1,5,8 B,E
2. Kullanıcı arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımı prensiplerini kavrar. 3,4 1,5,8 B,E
3. Çevresel sorunlara etkileşimli tasarım projeleri ile çözüm üretir. 3,6 1,5,8 B,E
4. Etkileşimli tasarım becerilerini elde eder. 3,10 1,5,8 B,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş  
2 Etkileşim tasarımı nedir?  
3 Etkileşimli tasarım örneklerinin incelenmesi  
4 Etkileşim tasarım projesi için alan seçimi  
5 Etkileşime odaklanılmaya başlanması  
6 Prototip çalışma  
7 İnteraktif kullanıcı ara yüzü örnekleri  
8 Ara Sınav  
9 Proje için konu belirleme  
10 Proje kullanıcı arayüzü şablonlarının ilk örneklerinin oluşturulması  
11 Kullanıcı arayüzü ve etkileşimi geliştirme  
12 İçerik ve etkileşime odaklanma  
13 Kullanıcı arayüzüne prototip oluşturmaya başlama  
14 Ara yüzü içeriğe entegre etme  
15 Etkileşimli tasarımda hata ayıklama  
16 Final Sınavı  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri