• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere akademik yazımın temelleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, akademik yazım becerilerine giriş niteliğindedir. Derste, akıcı ve anlam bütünlüğü olan paragraflar ve kompozisyonlar yazmanın temel unsurlarına odaklanılacaktır. Bununla birlikte, derste, bilimsel kaynakların ödevlerde nasıl kullanılacağı ve bu kaynaklara intihal yapmadan, uygun şekilde atıfta bulunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip paragraf yazar. 5 1,2,15  C
2. Öğrenci akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip kompozisyon yazar.   5 1,2,15 C
3. Öğrenci akademik kaynaklardan alıntıladığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler 5 1,2,15 C
4. Öğrenci akademik kaynaklardan aldığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler. 5 1,2,15 C
5. Öğrenci akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular. 5 1,2,15 C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı   
2 İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Oshima & Hogue (2006), chapter 8
3 Paragrafın yapısı  Oshima & Hogue (2006), chapter 1
4 Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü  Oshima & Hogue (2006), chapter 2
5 Ödev teslimi I  
6 Kompozisyonun yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 4
7 Çeşitli kompozisyon türleri Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9
8 Ödev teslimi II  
9 Doğrudan ve dolaylı alıntılar Oshima & Hogue (2006), chapter 3
10 Ödev teslimi III  
11 Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme Oshima & Hogue (2006), chapter 8
12 Ödev teslimi IV   
13 Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme  Oshima & Hogue (2006), Appendix A
14 Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları  Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual
15 Genel değerlendirme  
16 Final ödevi teslimi  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.
Diğer Kaynaklar www.apastyle.apa.org

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 5 100
Toplam 5 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 5 50
Toplam 6 100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.   X        
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir. X        
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir. X        
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.    X        
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 8 1 18
Ödev 4 3 12
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     44
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1,76
Dersin AKTS Kredisi     2

 

 

1