• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders mikroiktisat ve makroiktisat olarak iki bölümü kapsamaktadır. İlk bölümde ekonominin tanımı ve yöntemi, arz ve talep, esneklik, fiyat ve üretim miktarı oluşumu, tüketici ve üretici davranışı incelenmektedir. Dersin ikinci bölümünde ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, maliye ve para politikaları, para ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci ekonominin temel kavramlarından arz, talep ve piyasa dengesini günlük hayattan örneklerle öğrenir. 1, 2, 7 1, 2, 3 A
Öğrenci ekonominin temel aktörleri olan üretici ve tüketicilerin amaç ve davranışlarını öğrenir. 1, 2, 7 1, 2, 3 A
Öğrenci makroekonominin üç temel meselesi olan büyüme, işsizlik ve enflasyonu öğrenir. 1, 2, 5, 7 1, 2, 3 A
Öğrenci para ve maliye politikalarını ve bunların ulusal ekonomiye olan etkilerini öğrenir. 1, 2, 5, 7 1, 2, 3 A

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve İktisadın Kapsam ve Yöntemi  
2 Ekonomik Sorunlar: Kıtlık ve Seçim  
3 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi  
4 Talep ve Arz Uygulamaları  
5 Esneklik  
6 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Seçimi  
7 Üretim Süreci: Kar Maksimizasyonu Yapan Firmaların Davranışları  
8 Vize Sınavı  
9 Makroiktisata Giriş  
10 Ulusal Üretim ve Gelirin Ölçümü  
11 İşsizlik ve Enflasyon  
12 Toplam Harcamalar ve Denge Çıktı  
13 Devlet ve Maliye Politikası  
14 Para, Merkez Bankası ve Faiz Oranları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Principles of Economics, K.E. Case, R.C. Fair, and S.M. Oster (Pearson, 12th Edition)
Diğer Kaynaklar Günlük ekonomi haberleri, gazeteler, ekonomi blogları

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.         X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.       X    
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.            
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.   X        
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.     X      
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.   X        
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,72
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2