• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Örnek Olay Yöntemi, 3. Problem Çözme Yön., 4. Tartışma Yöntemi, 5. Gösteri Yöntemi, 6. Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı Sınav, 2. Çoktan Seçmeli Test, 3. Boşluk Doldurma, 4. Doğru-Yanlış, 5. Sözlü Sınav, 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak. 1,4 1 1
2) Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak. 1,4 1 1
3) Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak. 1,4 1 1
4) Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak. 1,4 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak. 1,4 1 1

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin ve izlencenin tartışılması İlgili okumalar
2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-bilinç, dil-kültür ilişkisi. İlgili okumalar
3 Yeryüzündeki diller ve dil aileleri. Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve macerası. Orhon Yazıtları. İlgili okumalar
4 Orhon Kitabeleri incelemesi İlgili okumalar
5 Yazı dili uygulamaları (1): Cümle, “tweet”, paragraf, metin. İlgili okumalar
6 Yazı dili uygulamaları (2): Dilekçe, rapor, tutanak (kaza tutanağı). İlgili okumalar
7 Ara sınav. İlgili okumalar
8 (Münazara takımlarının belirlenmesi. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi’nin tartışılması. Temel Kavramlar: Mantık, Önerme, Öncül, Çıkarım, Argüman, Tasım. Safsata ve Türleri: Biçimsel (Formal) Safsatalar ve Serbest (Informal) Safsatalar. Adam Karalama Safsatası (Ad Hominem), Bir Bilen Safsatası (Ad Verecundiam), Bandwagon \ “Bunlaaaar!!!” Safsatası (Ad Populum), İddiayı Zayıflatma (Straw-Man) Safsatası, İlgili okumalar
9 “Bilemeyiz ki?” Safsatası (Ad Ignorantiam), Felaket Tellallığı Safsatası (Slippery Slope), “Zamanlama Manidar!” Safsatası (Post Hoc Ergo Propter Hoc / Bundan sonra, o hâlde bu yüzden), Belirsizlik Safsataları, Kategori Safsataları, Yanlış Benzetme Safsatası (False Analogy), Ya Siyah Ya da Beyaz Safsatası (Black&White), Kısır Döngü Safsatası (Petitio Principii) İlgili okumalar
10 Münazara İlgili okumalar
11 Münazara İlgili okumalar
12 Münazara İlgili okumalar
13 Münazara İlgili okumalar
14 Münazara İlgili okumalar

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kaynaklar Aksan, Doğan. “Anadili”. Türk Dili,31/285. s. 423-434. 1975.

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. 3 cilt , Ankara. 1987.

Aksan, Doğan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi Yayınevi. 2000.

Alpay, Yalın. Yalanın Siyaseti: Yalanın Meşrulaştırılması, Hakikatin Önemsizleşmesi ve

Hileli Akıl Yürütme Teknikleri… İstanbul: Destek Yayınları, 2017.

Eden, Sinan. İklim Krizi ve Yaptırmamak. İstanbul: Doruk Yayınları, 2015.

Ergin, Muharrem. Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2017.

Uyar, Tevfik. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi. İstanbul: Destek Yayınları, 2019.

Tekin, Talât. Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık,

2017.

Tokar, Brian. İklim Adaletine Doğru. Çev. Sezgin Ata. İstanbul: Öteki Yayınevi, 2014.

Kuran, Evrim. Telgraftan Tablete: Türkiye’nin Dört Kuşağı. İstanbul: Destek Yayınları, 2018.

McKibben Bill. Doğanın Sonu. Çev. Berna Göl ve İlksen Mavituna. İstanbul: Everest

Yayınları, 2015.

Russel, Bertrand. Aylaklığa Övgü. Çev. Mete Ergin. İstanbul: Cem Yayınevi, 2018.

Vassaf, Gündüz. Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm. Çev. Zehra Gençosman

ve Ömer Madra. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Philosophical Reasoning”:

https://youtu.be/NKEhdsnKKHs

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Induction & Abduction”:

https://youtu.be/-wrCpLJ1XAw

https://defterarkasi.com/2017/09/24/ad-hominem-nedir-ne-degildir/

İFA Youtube Kanalı, Safsata Savar Programı

https://www.youtube.com/watch?v=b1Z9sJhCrPk&list=PL4sLdg6opbB6hikq23...

https://yalansavar.org/2014/08/26/safsatalar/2

https://yalansavar.org/yalansavar-safsatalar-listesi/

https://yalansavar.org/2016/03/28/podcast-4-safsatalar-ve-sofistler/

Leo Murray, “Uyan Kafayı Ye, Sonra da Aklını Başına Topla”.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.       X  
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.       X  
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.   X      
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.   X      
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.   X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.   X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2