• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması, 7-Beyin Fırtınası, 9-Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İletişim kavramını tanımlama. 5 1,2,7 A,B
2. Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma. 5 1,2,6,7,9 A,B
3. İletişimin önemini kavramak. 5 1,2,7 A,B
4. İletişim türlerini tanıma. 5 1,2,6,7 A,B
5. İletişim türlerini karşılaştırma. 5 1,2,6,7,9 A,B

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması  
2 İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arkaplan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
3 İletişimin Boyutları: İçedönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
4 Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
5 İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler Burton&Dimbleby, Chpt. 1
6 İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
7 Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları Burton&Dimbleby, Chpt. 2
8 Ara Sınav  
9 Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 2
10 Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti Burton&Dimbleby, Chpt. 3
11 Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 3
12 Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri Burton&Dimbleby, Chpt. 4
13 Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası Burton&Dimbleby, Chpt. 5
14 İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar Burton&Dimbleby, Chpt. 6
15 Genel değerlendirme Burton&Dimbleby, Chpt. 6
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Ödevler Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sözlü / Sunum 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.    X      
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.    X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.       X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.   X      
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü / Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

1