• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 402
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders kapsamında, görsel yeniliklerin tarihi, film ve animasyonun gelişimi irdelenerek diğer disiplinlerle bağlantısını kurmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

İlk olarak optik aletlerin kullanımıyla ortaya çıkan hareketli görüntü tarihi teknolojik gelişmeler ve sanatın iç içe geçmesiyle günümüze kadar uzun bir yol almıştır. Derste Film ve Animasyonun tarih içinde yeri ve gelişimi irdelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Canlandırma türlerini biçimsel olarak saptar. 1 1,2 A,C
2. Animasyonun 12 prensibini ayırt eder. Canlandırma teknikleri arasında bağ kurar. 4 1,2 A,C
3. Görsel İletişim Tasarıma ait uygulamalar içinde film ve animasyonu çözümler. 1 1,2 A,C
4. Film ve animasyon kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 4 1,2 A,C
5. Animasyon ve film tarihi bilincini geliştirir. 4 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Optik Aletlerin Başlangıcı  
3 Optik Aletlerin Gelişimi  
4 Fotoğraf ve Kameranın Keşfi  
5 Flipbook ve Örnek Analizleri  
6 Sessiz Film  
7 Canlandırma Teknikleri  
8 Ara Sınav    
9 Animasyonun Gelişmesi  
10 Sessiz Film ve Örnek Analizleri  
11 Sesli Film ve İlkler  
12 Sesli Film ve Örnek Analizleri  
13 Dünyada Canlandırma Film ve Örnek Analizleri  
14 Canlandırma Teknikleri ve 12 Prensip  
15 Walt Disney, Stüdyolar ve Günümüz  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar - SMITH, G. N., 2008, DÜNYA SİNEMA TARİHİ, Kabalcı yayınları

- BAZIN, A., 2008, SİNEMA NEDİR,  İzdüşüm Yayınları

- HÜNERLİ, S., 2005, CANLANDIRMA SİNEMASI ÜZERİNE, Es Yayınları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar
Ödevler Ders videoları, Optik Aletler

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.       X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.      X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri