• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 402
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders kapsamında, görsel yeniliklerin tarihi, film ve animasyonun gelişimi irdelenerek diğer disiplinlerle bağlantısını kurmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

İlk olarak optik aletlerin kullanımıyla ortaya çıkan hareketli görüntü   tarihi teknolojik gelişmeler ve sanatın iç içe geçmesiyle günümüze kadar uzun bir yol almıştır. Derste Film ve Animasyonun tarih içinde yeri ve gelişimi irdelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Canlandırma türlerini biçimsel olarak saptar. 1 1,2,3 A,C
2. Animasyonun 12 prensibini ayırt eder. Canlandırma teknikleri arasnda bağ kurar. 1,6 1,2,3 A,C
3. Görsel İletişim Tasarıma ait uygulamalar içinde film ve animasyonu çözümler.  

6

 

1,2,3

 

A,C

4.  Film ve animasyon kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 5 1,2,3 A,C
5 . Animasyon ve film tarihi bilincini geliştirir. 4 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Optik Aletlerin Başlangıcı  
3 Optik Aletlerin Gelişimi  
4 Fotoğraf ve Kameranın Keşfi  
5 Flipbook ve Örnek Analizleri  
6 Sessiz Film  
7 Canlandırma Teknikleri  
8 Ara Sınav   
9 Animasyonun Gelişmesi  
10 Sessiz Film ve Örnek Analizleri  
11 Sesli Film ve İlkler  
12 Sesli Film ve Örnek Analizleri  
13 Dünyada Canlandırma Film ve Örnek Analizleri  
14 Canlandırma Teknikleri ve 12 Prensip  
15 Walt Disney, Stüdyolar ve Günümüz  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders videoları
Diğer Kaynaklar Dünya Sinema Tarihi ( Geoffrey Nowell Simith , Kabalcı Yayınları) , Sinema Nedir? (Andre Bazin , İzdüşüm Yayınları) , Canlandırma Sineması Üzerine (Selçuk Hünerli , Es Yayınları )

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dökümanlar
Ödevler Ders videoları, Optik Aletler

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Son Sınav 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.         X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.     X      
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X    
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.          X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Uygulamalar 3 12 36
Dönem Projesi 2 12 24
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5