• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin ses tasarımı ve görselle birlikteliği hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, video ve animasyon üzerine ses tasarımı, ses kurgusu, sesin görsel ile uyumu ve dengesi, ses üretimi için kullanılan programlar hakkında temel bilgiler verilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, D-Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Video üzerine ses tasarlar. 1 1,2 A,C,D
2. Ses tasarımı hakkında bilgi edinir. 3,4 1,2 A,C,D
3. Video üzerine ses düzenlemesi yapar. 6 1,2 A,C,D
4. Sesin görsel ile birlikte farklı kullanım alanlarını inceler. 8 1,2 A,C,D
5. Hareketli grafik yapımındaki zamanlamayı sesin yardımı ile üretir. 9 1,2 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Örnek İnceleme – Genel Anlatım Genel tanışma, genel dersin gidişatının anlatılması, ses ve görselin birlikteliği üzerine olan örneklerin izlenmesi, facebook grup sayfasının açılması
2 Çeşitli Örneklerin İncelenmesi – Dinleti Ses ve görselin birlikteliği üzerine olan örneklerin izlenmesi (hareketli grafik üzerine ses tasarımı, audiovisual performanslar, ses enstalasyonları) ve çeşitli müzik ve ses tasarım dinletileri (electroakustik müzik, fieldrecordings, soundscapes)
3 Adobe Audition A Giriş – Ses Editleme Adobe audition programina basit olarak giriş (programın arayüzünün tanıtılması, ses import’u, sesi editleme, volume ayarları, export alma)
4 Görsel Üzerine Ses Kurgusu (Adobe Audition) + Ödev Video üzerine ses editleme denemeleri, ses ve hareket uyumu, hareketi ses ile betimleme denemeleri. Benim oluşturacağım bir ses kütüphanesi ile birlikte video üzerine ses edit denemeleri.
5 Foley Tekniği – Foley Performans Denemesi – Basit Ses Kayıt Teknikleri (Adobe Audition + Kayıt Aleti) Foley ile ilgili örneklerin izlenmesi (çeşitli hollywood yapımlarının sound effect making off dokümantasyonları), öğrencilerin getireceği çeşitli objeler ile foley performans denemesi, zoom kayıt aleti ile ses kayıt denemesi.
6 Mixing Ve Görsel Üzerine Ses Kurgusu (Adobe Audition) – Konuk Sanatçı Kayıt edilmiş veya olan bir sesi basit mixleme teknikleri (compression, volume dengesi, reverb, delay) ve görsel üzerine ses tasarımı – Konuk sanatçı (Alp Çoksoyluer)
7 Öğrenci Sunumları  
8 Ara Sınav Bir  animasyon verip onun üzerine ses tasarımı yapmalarını isteyebilirim, hazır seslerden  veya kayıt edecekleri seslerden.
9 Dinleti - Örnek İnceleme - Ableton Live’ A Giriş – Konuk Sanatçı Audiovisual performans (konuk sanatçı daveti), genel örnek incelenmesi, Ableton live programına genel bakış.
10 Basit Ses İşleme Teknikleri (Ableton Live ) Ableton live içerisindeki çeşitli effectler ve yöntemler ile var olan ses’e effect verme, başkalaştırma.
11 Basit Ses İşleme Ve Üretme Teknikleri (Ableton Live) + Ödev Ableton live içerisindeki çeşitli effectler ve yöntemler ile var olan sese effect verme, başkalaştırma. Basit ses üretim teknikleri. Ödev olarak tek bir ses verip ondan 5 tane ses varyasyonu üretimi.
12 Grafik Notasyon Tekniğine Giriş Ve Anlatım - Örnek İnceleme Grafik notasyon tekniğinin anlatımı, kullanılış şekli, örneklerin incelenmesi. Grafik notasyon tarihi ve kavramsal önemi.
13 Grafik Notasyon Tekniği Denemeleri + Ödev Grafik notasyon tekniği kullanılarak çeşitli parçalı denemeler. Hangi görsel şekiller nasıl seslere karşılık gelebilir? Sesin görsel karşılığını düşünmeye çalışmak. Ödev olarak çeşitli şekiller üretip onların ses karşılıklarını bulmaları veya bunun tam tersine ses karşılıkları verilerek şekiller üretmeleri.
14 Grafik Notasyon Tekniği Ve Kompozisyon Denemeleri Grafik notasyon tekniği kullanılarak çeşitli denemeler ve genel kompozisyon denemeleri. ( 1 dk lık bir ses tasarımında giriş-gelişme-sonuç nasıl kurgulanabilinir.)
15 Öğrenci sunumları Grafik notasyon tekniği ile 2-3 dakikalık bir ses ve görsel kompozisyonu üretimi
16 Final sınavı  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.      X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.      X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri