• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 370
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders çoklu ortam teknolojisi ve kanallarını kullanarak lüks ya da kitlesel tüketim amaçlı küresel bir markanın yaratılmasında öğrencilere perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu ders, öğrencilere marka kimliğini ve yeniden markalaşma sürecini anlama ve analiz etme bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler bir markanın marka kimliğini oluşturma ve tasarlama aşamalarını öğrenirler. Öğrencilerden, marka stratejilerini kullanarak yaratıcı bir marka tasarlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 6-Vaka Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Marka tasarımı ve pazarlama stratejisini inceler. 4 1,6,15 B,E
2. Hedef kitle, amaç ve pozisyon ile ilgili ikna edici bir mesaj oluşturur. 4 1,6,15 B,E
3. Güncel marka örneklerini yorumlar ve değerlendirir. 4 1,6,15 B
4. Marka kimliği stratejilerini kullanarak uygulamaya dönüştürür. 1,4 1,6,15 B,E
5. Tipografi, renk paleti, logo ve tasarım ilkelerini kullanarak yaratıcı marka üretir. 1,9 1,6,15 B,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş  
2 Marka bilinci oluşturma  
3 Kişiler ve markalar arasındaki bağlantı  
4 Markalama türleri, konumlandırma, marka mimarisi, marka kimliği idealleri.  
5 Marka tasarım elementleri logo, isim ve renkler. Farklı yazı tipleri, renkler veya logolar arasındaki farkları anlama  
6 Marka Güçleri ve Kurumsal Kimlik  
7 Marka Stratejisi Geliştirme  
8 Ara Sınav  
9 Marka Kimliği Süreci: Araştırma Yapma, Stratejiyi Netleştirme, Kimlik Tasarımı  
10 Marka Kimliği Süreci: Temas Noktaları Oluşturma, Varlıkları Yönetme  
11 Marka değeri  
12 Yeniden Markalandırma  
13 Sınıf çalışması  
14 Sunum  
15 Sunum  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing brand equity / Kevin Lane Keller

Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands / Alina Wheeler

Diğer Kaynaklar Budelmann, Kevin., Wozniak, Curt. Kim, Yang. (2010). Brand Identity Essentials: 100 Principles for Designing Logos and Building Brands, eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar https://coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler https://coadsysexam.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.       X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.      X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri