• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 210
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin çağdaş sanata yön veren sanatçılar ve sanat eserlerini tanımalarını, dünyada ve Türkiye’de güncel sanatçıların ürettikleri konseptler hakkında düşünme ve yorumlama becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

1960 sonrası çağdaş sanat akımları, yurtiçi ve yurtdışındaki güncel sanatçılar, eserler ve konseptler incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çağdaş ve güncel sanat kavramları ve sanatta modern ve post modern dönemler arasındaki ayrımları tanımlar. 2,9 1,2,15 A,B,C
2. 1960 sonrası sanat akımlarını açıklar. 6,9 1,2,15 A,B,C
3. Çağdaş sanata etki eden sosyo-kültürel ve ideolojik bağlamı yorumlar, sanatın teknolojiyle ilişkisini tartışır. 1,8,9 1,2,15 A,B,C
4. Sanatın farklı disiplinlerle ilişkisini analiz eder. 8 1,2,15 A,B,C
5. Çağdaş Türk sanatına yön veren güncel sanatçıların eserlerini inceler. 9 1,2,15 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Tanışma ve Ders İçeriğinin Verilmesi   
2 Modern Sanat Hareketleri Modernizm
3 Avangard Sanat, Modernizm ve Postmodernizm İlişkisi Modernizm

Postmodernizm

4 Tüketim Çağında Sanat ve Anti Sanat Pop Art Kavramsal Sanat 
5 Anlam Üzerine Düşünme ve Mekan Sorgulamaları:

Enstalasyon Sanatı

Konu İle İlgili Örnekler
6 Türkiye’de Güncel Sanat Ortamı ve Tartışmaları Türkiye’de Çağdaş Sanat Konseptleri
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Sergi Ziyareti  
10 Sergi İzlenimleri Ve Yorumlama Eleştirel Düşünce
11 Sanatta Sistematik Yaklaşımlar  
12 21. yy. Sanatı- Yeni Medya Sanatı Sanat ve Teknoloji
13 Sanatta Gerçeklik Problemi – Virtual Art Sanat, Teknoloji, Felsefe
14 Kullanıcı Deneyimi- Etkileşimli Sanat, Video Oyunları, Internet Sanatı Sanatta Etkileşim
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Paul, C., 2008, “Digital Art”, London; New York, Thames&Hudson  (EBSCO eBook Academic Collection)
Diğer Kaynaklar Tribe M., 2006, 2006, “New Media Art”, Köln; London, Taschen (Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Elektronik Kaynaklar)

Sean Cubitt, & Paul Thomas. (2013). Relive : Media Art Histories. The MIT Press.  (EBSCO eBook Academic Collection)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.     X    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.      X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri