• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 436
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrenciler tasarım ile kavramsal yaklaşımı bir arada irdeler. Öğrencilerden, bir kavramdan yola çıkarak ürün geliştirmeleri bu ürünü projelendirmeleri, portfolyo hazırlamaları ve sunmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Kavramsal ile eleştirel düşünmeyi birleştirerek, öğrenciler kendi bakış açılarını ve hayal gücünü geliştirirler. Bu derste öğrenciler kavram geliştirerek ürün geliştirirler ve sunum tekniği kullanarak mesleki beceri ve gelişimlerini gösteren basılı ve online formatta portfolyolarını hazırlar ve sunarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 6-Vaka Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kavramdan yola çıkarak estetik ürün tasarlar. 1,4 1,6,15 B,E
2. Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi birleştirir. 1,10 1,6,15 B,E
3. Tasarım ürünlerini analiz eder ve değerlendirir. 4 1,6,15 B,E
4. Geliştirdiği projeyi sunum becerilerini kullanarak ifade eder.  1,2,3,10 1,6,15 B,E
5. Mesleki gelişimlerini gösteren portfolyo hazırlar. 4,9,10 1,6,15 B,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanıtımı  
2 Kavramsal düşünce  
3 Ürün Geliştirmenin Temelleri, Ürün geliştirmede yaratıcılık  
4 Ürün Stratejisini Belirleme  
5 Fikir Geliştirme  
6 Tasarım Süreci  
7 Sınıf Çalışması  
8 Ara sınav  
9 Portfolyo Tasarımı: Portfolyonun Amacı, Portföy Tasarımı, tasarımcılar için önemi, Portfolyo tipleri, Kapak Sayfası, içindekiler, CV örneklerinin seçimi  
10 Portfolyo için Konsept tasarımı - Hikaye Anlatımı  
11 Profesyonel portfolyo ve mizanpaj tasarımı  
12 Dokümantasyon: Projelerin Sunumu, Mevcut Tasarımların Geliştirilmesi  
13 Dijital Portfolyo Tasarımı  
14 Portfolyonun İlk Aşamalarının Sunumu, (Özgeçmiş, İçindekiler, Kapak Sayfası, Yerleşim) ve projenin teorik kısmı  
15 Sınıf Çalışması  
16 Final Sınavı: Basılı ve online platformdaki portfolyonun sunumu  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The product development challenge / edited with an introduction by Kim B. Clark and Steven C. Wheelwright.

Bean, Roger, Radford, Russell W. (2000), Powerful Products: Strategic Management of Successful New Product Development, eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar coadsysexam
Ödevler coadsysexam

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

4