• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 481
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, belirlenen bir tema altında, görsel iletişim tasarımı elemanlarını kullanarak bir tasarım projesi fikri geliştirilmesidir. Projenin analizinin yapılması, problem ve hedefler arasındaki faaliyet ve yöntemlerin belirlenmesi ve projenin gerçekleştirilmesi hedeflenir.
Dersin İçeriği: 

Düşünme, araştırma ve üretim süreçlerinin uygulamalı olarak çözümlenmesi. Tasarım probleminin analiz edilmesi, literatürün taranması, projenin katkısının ve yönteminin tanımlanması, hedef kitlenin ve proje için gerekli bütçenin analizlerinin yapılması. Projenin sunumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  Bir tasarım problemi tanımlar, probleme çözüm önerisi yapar. 1 1,4 A,C
2) Projenin araştırma ve üretim süreçlerini tanır. 2,3 1,4 A,C
3) Benzer konuya odaklanan projelerdeki eksikleri saptar. 4,7 1,4 A,C
4)  Projenin kavramsal çerçevesi ve uygulama yöntemini ilişkilendirir. 9 1,4 A,C
5) Projeyi kavramsal süreçler üzerinden yapılandırır. 10 1,4 A,C
6) Özgün proje fikri ve uygulamaları üretir ve üretilen çalışmaları değerlendirir. 1,3,9 1,4 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Seçilen tasarım temasının sunumu. Çeşitli disiplinlerden tasarım proje örneklerinin gösterilmesi ve tartışılması. Konu ile ilgili örnekler
3 Proje probleminin ya da ihtiyacının tanımlanması.

Projenin sağlayacağı katkının ve bunun nasıl sağlanacağının tanımlanması.

Araştırma
4 Belirlenen benzer problemlere daha önce üretilmiş çözüm önerilerinin taranması, farklı çözüm yöntemlerinin araştırılması. Araştırma
5 Projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulması. Genel ve özel amaçların belirlenmesi. Kullanılacak medyanın belirlenmesi. Araştırma

Uygulama

6 Projenin yöntemi ve faaliyet analizi. Somut çıktıların belirlenmesi. Araştırma
7 Ara Sınav  
8 Hedef Kitle, Performans Analizi, Zaman Planlaması Ve Bütçenin Araştırılması Araştırma Uygulama
9 Atölye Çalışması  Uygulama
10 Atölye Çalışması Uygulama
11 Atölye Çalışması Uygulama
12 Atölye Çalışması Uygulama
13 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması Eleştirel Düşünce
14 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması Eleştirel Düşünce
15 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması Eleştirel Düşünce
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu http://daisukeendo.com/process-book

“Paul Rand: A Designer`s Art”, Paul Rand

“Design as Future-Making”, Susan Yelavich, Barbara Adams

Avrupa Birliği Projeleri – Erasmus Plus

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Diğer Kaynaklar https://www.dezeen.com/

https://www.e-flux.com/

https://www.creativebloq.com/computer-arts-magazine

https://www.printmag.com/

https://contestwatchers.com/

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.             X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.        X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X  
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ara Sınav 1 4 4
Sınav için bireysel çalışma 1 6 6
Ödev 2 6 12
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4