• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 384
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Görsel iletişim tasarımı elemanlarını kullanarak belirlenen bir tema üzerine bir tasarım projesi fikri geliştirilmesi amaçlanır. Projenin analizinin yapılması, problem ve hedefler arasındaki faaliyet ve yöntemlerin belirlenmesi ve projenin gerçekleştirilmesi hedeflenir.
Dersin İçeriği: 

Ders düşünme, araştırma ve üretim süreçlerinin uygulamada çözümlenmesini içerir. Tasarım probleminin analiz edilmesi, literatürün taranması, projenin katkısının ve yönteminin tanımlanması, hedef kitlenin analizlerinin yapılması ve projenin sunumu beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme, 12-Grup Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bir tasarım problemi tanımlar, probleme çözüm önerisi yapar. 1,6 1,2,5,15 A,C,E
2. Projenin araştırma ve üretim süreçlerini tanır. 2,3,4 1,2,5,15 A,C,E
3. Projenin kavramsal çerçevesi ve uygulama yöntemini ilişkilendirir. 8,9 1,2,5,12,15 A,C,E
4. Projeyi kavramsal süreçler üzerinden yapılandırır. 9,10 1,2,5,15 A,C,E
5. Özgün proje fikri ve uygulamaları üretir ve üretilen çalışmaları değerlendirir. 1,3,8,9 1,2,5,12,15 A,C,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriği hakkında bilgi verilmesi.

 

2 Seçilen tasarım temasının sunumu. Çeşitli disiplinlerden tasarım proje örneklerinin gösterilmesi ve tartışılması.   
3 Proje probleminin tanımlanması.

Projenin sağlayacağı katkının ve bunun nasıl sağlanacağının tanımlanması.

Araştırma
4 Belirlenen benzer problemlere daha önce üretilmiş çözüm önerilerinin taranması, farklı çözüm yöntemlerinin araştırılması.  Araştırma
5 Projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulması. Genel ve özel amaçların belirlenmesi. Kullanılacak medyanın belirlenmesi. Araştırma Uygulama
6 Projenin yöntemi ve faaliyet analizi. Somut çıktıların belirlenmesi.  Araştırma
7 Ara Sınav

 

8 Hedef Kitle, Performans Analizi, Zaman Planlamasının Araştırılması Araştırma Uygulama
9 Atölye Çalışması Uygulama
10 Atölye Çalışması Uygulama
11 Atölye Çalışması Uygulama
12 Atölye Çalışması Uygulama
13 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması

 

14 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması

 

15 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Susan Yelavich, & Barbara Adams. (2014). Design As Future-Making. Bloomsbury Academic. (EBSCO-E-books)

Linda Weintraub. (2012). To Life! : Eco Art in Pursuit of a Sustainable Planet. University of California Press. (EBSCO-E-books)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar https://coadsysexam.yeditepe.edu.tr/
Ödevler https://coadsysexam.yeditepe.edu.tr/

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.          X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

3