• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 279
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin web tasarımı ilkelerini kuramsal ve uygulamalı olarak tartışmalarını sağlamanın yanı sıra yaratıcı düşünceleri ile dijital tasarımı geliştirmeye yönelik projeler üretmeleridir.
Dersin İçeriği: 

Kullanıcı arayüzü etkinliğini, tipografi, görseller ve renkler gibi tasarım elemanlarını kullanılabilirlik pratiklerine göre düzenlemeyi kapsayan bu ders ile öğrenciler etkin kullanıcı deneyimi için gerekli olan grafik arayüz tasarımını öğrenirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Web Tasarımının teorik ilkelerini tartışır. 6 1,2,3 A,E
2. Yaratıcı fikir ve düşünceler geliştirir. 10 1,2,3 A,E
3. Yazılım araçları aracılığıyla özgün web sayfası tasarımları ortaya koyar. 2 1,2,3 A,E
4. Kullanılabilirlik kriterlerini göz önüne alarak proje üretir. 4 1,2,3 A,E
5. Kullanıcı deneyimi için arayüz tasarımı programlarını etkin bir şekilde kullanır. 3 1,2,3 A,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Web içeriği oluşturma, görsel tasarım örnekleri  
3 Web tasarım fikirlerini oluşturma  
4 Web sitesi oluşturma; Renklerle çalışma, ızgaralar ve düzenler  
5 Web sitesi oluşturma; mekan ve tipografi  
6 Web sitesi oluşturma, Navigasyon, site içeriği, button tasarımı  
7 Ara Sınav Projesi; Görseller, içerik ve taslak hazırlığı  
8 Ara Sınav  
9 Site taslaklarının kullanılan programa aktarılması  
10 Site taslaklarının kullanılan programa aktarılması  
11 Site taslaklarının akış şemasına uygun şekilde yerleştirilmesi  
12 Site taslaklarının akış şemasına uygun şekilde yerleştirilmesi  
13 Site dolaşımı ve tasarım eksiklerinin giderilmesi  
14 Final dosyasının hazırlaması  
15 Final dosyasının hazırlaması  
16 Final Sınavı  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.       X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.   X      
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri