• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar. 1,2,3 A,B
Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir.   1,2,3 A,B
Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir.  1,2,3 A,B
Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir. 1,2,3 A, B
Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.    1,2,3 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular: Ön Hazırlık
    1 

 

2

Dersin Tanıtımı ve Tanışma 

------------------------------------------------------------------

İnsan” Nedir?  Üzerine Düşünme.

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 1

İnsan Nedir? Sorusu Düşünce Dünyasında Yerini Alıyor (Syf: 21-42)

3 Kavramsal Düzlemde Kültür ve Uygarlık İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 2

İnsanın Kültürel Özne’ye Dönüşüm Hikayesi

(Syf: 43-60)

4 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-I:

Paleolitik-Mezolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

5 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-II:

Neolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

6 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –I: Mezopotamya-Mısır İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 4

Bereketli Hilal’in Uygarlıkları: Mezopotamya ve Mısır

(Syf: 85-114)

7 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –II: Hint-Çin İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 5

Hint ve Çin

(Syf: 115-143)

8                                         ARA SINAV  ( Her şubenin kendi ders saatinde yapılacaktır)
9 Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 6

Eski Yunan Medeniyeti

(Syf: 145-166)

Bölüm 7, Roma Tarihi (167-193)

10 Akdeniz Kültür Havzası: Grek, Roma Ve Türk İzleri İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 8

Avrasya Bozkırlarında Eski Türk Uygarlığı

(Syf: 195-217)

11 Batı Avrupa’da  Orta Çağlar ve Feodal Toplum İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 9

Orta Çağda Avrupa ve Feodalizm

(Syf: 219-242)

12 Doğu Kültür Dünyası: İlk Müslüman Türk Devletleri  

 

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 10

İlk Müslüman Türk Devletleri  

(Syf: 243-268)

13 Feodalite’den Modern Topluma Geçiş: Rönesans ve Reform İnsanın Tarih Yolculuğu, 

Bölüm 11

Rönesans Nedir? (Syf: 269-286)

Bölüm 12

Reform: Dinsel Yorumların Çoğullaşması 

(Syf: 287-302)

14 Devrimler Çağı: İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi Aydınlanma; Fransız Devrimi; Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri İnsanın Tarih yolculuğu

Bölüm 13

Aydınlanma (Syf: 303-323)

Bölüm 14

Sanayi Devrimi (Syf: 329-347)

  FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR 
Dersin Temel Kaynağı   İnsanın Tarih Yolculuğu, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2020, ISBN: 978-975-307-109-3
1