• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders öğrenciye temel çizim elemanlarını, farklı çizim teknikleri ve materyallerini tanıtarak basit geometrik figürlerden karmaşık şekiller ve formlara doğru görme, algılama ve çizme becerisi kazandırmayı amaçlar. Öğrencileri ileriki sınıflarda bilgisayar ortamında oluşturulan kompozisyonlar için algılama ve el becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Nokta, çizgi, plan, hacim, doku, ton, ışık-gölge, kontrast, renk, mekan ve perspektif, derinlik, hareket, oran orantı gibi çizim öğelerinin uygulanması yapılır. Öğrencinin çeşitli çağdaş malzemelerle özgün bir ifade dili geliştirmesi için temel oluşturur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sunum B.Ödev C. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel çizim elemanlarını tanır 2 1,4 A,C
2. 2 ve 3 boyutlu şekiller ve biçimler çözümler. 11 1,4 A,C
3. Gözlem gücü gelişir. 9 1,4 A,C
4. Ton, kontür, ışık- gölge, renk, kontrast  ve doku  çeşitlerini uygulayarak tasarlar. 10 1,4 A,C
5. Kompozisyonu kavramsal düşünceyle yapılandırır. 6 1,4 A,C
6. Farklı mediumların teknik ve estetik özelliklerini keşfeder ve değerlendirir. 6 1,4 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Temel çizim elemanlarına giriş ve farklı çizim türlerinin tanıtılması Konu ile ilgili örnekler
3 Nokta, Çizgi, Alan, Hacim, Kompozisyon, Denge, Ritm gibi kavramların tanınması ve uygulamaları Konu ile ilgili örnekler ve uygulamalar
4 Şeffaf geometrik biçimlerin çizimi Şeffaf objeler
5 Şeffaf olmayan geometrik objelerin çizimi. Şeffaf olmayan objeler
6 Ton ve ışık-gölge uygulamaları. Işık-Gölge-ton-değer
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Mekan ve perspektif uygulamaları. Doğa ve sanatta altın oran Temel çizim ve perspektif

Oran-Orantı Doku-

10 Yüzey ve doku çalışmaları. Farklı çizim malzemelerinin tanınması-  Füzen, Çini Mürekkebi Keçeli Uçlu Kalem, vs. Yüzey-Tonlama Malzeme bilgisi
11 Çizimde renk kullanımı. Renk skalası, renkte tonlama. Farklı malzemelerle renk uygulamaları. Renk Bilgisi
12 Ustadan kopya. Çağdaş çizim teknikleri Çizim Teknikleri
13 Soyut Çizim - Figüratif Çizim ve İfade İfade ve yorumlama
14 Serbest desen Yorumlama
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Betti, Claudia & Tel sale. 1996, “Drawing, A Contemporarry Approach”, Harcourt Brace College Publishers, 

Albert G., 1994, “Basic Figure Drawing Techniques”, China, North Light Books

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Ödevler Haftalık ev ödevi

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır. X          
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.   X        
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.      X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.       X      
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 10 3 30
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6