• Türkçe
 • English

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2001 yılından günümüze, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen, bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen, teknoloji kullanımına hakim iletişim tasarımcıları yetiştirmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm ders programı çerçevesinde öğrencilere animasyon tasarımı, oyun tasarımı, etkileşim tasarımı ve video yapımı dersleri ile görsel iletişim tasarımının tüm dallarına yönelik bir eğitim verilmektedir.

Bir fikrin oluşturulma, tasarlanma, planlanma aşamasına yönelik kuramsal dersler, yaratım ve görselleştirilme aşamalarına yönelik uygulama dersleri ve bu üretimleri bir kavram çerçevesinde somut hale getirebilecekleri atölye çalışmaları ve proje dersleri öğrencilere alanda deneyim kazandırmaktadır. Ders kapsamında bireysel ve grup halinde gerçekleştirilen projeler ile ders dışında bölümde gerçekleştirilen faaliyetler öğrencilere, yaratıcı tasarım ürünleri ortaya koymalarını ve görsel iletişim tasarımı vizyonunu elde etmelerini sağlamaktadır. Her dönem düzenlenen “Tasarımda Güz Buluşmaları”, “Tasarımda Bahar Buluşmaları” seminer ve çalıştay etkinliği, farklı tematik konularla şekillendirilen “Sene Sonu Öğrenci Sergisi” ve bölüm ajansı “Atelier Root” içerisinde gerçekleşen faaliyetlerde yer alarak öğrenciler alanda yetkinlik kazanır ve kendi uzmanlık alanlarını belirlerler.

 

Prof. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

Görsel iletişim tasarımı, her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası bir yapıya sahiptir. 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına çözümler üreten bu yenilikçi alan iletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirir. Görsel iletişim tasarımı yaratıcı fikirlere, kullanıcılara, hizmetlere ve ürünlere odaklanırken görsel-işitsel ve etkileşimli araçları ve medyayı kullanır.

Görsel iletişim tasarımcısı, belirli bir işlev-amaç ve hedef kitle için ürettiği grafik, video, hareketli görüntüler, 3B modeller, animasyon, ses gibi dijital ortamları kullanarak tasarım beceri ve deneyimini geliştirir. Görsel iletişim tasarımcısı kullanıcıyı anlayan, stratejik düşünen ve küresel pazarda rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler yaratmak için stratejik çözümler sunan bir iletişim uzmanıdır.

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

SÖZ - Burslu

9

421,32483

2.587

SÖZ - %50 Burslu

49

247,46124

433.722

SÖZ - Ücretli

5

238,15182

590.599

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

 

Görsel İletişim Tasarımı Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Aynı zamanda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı aracılığıyla kazanılabilecek tam, %50 ve %25 oranında olmak üzere üç tip burs bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nin burs programı normal öğrenim süresince kesintisiz olarak devam etmektedir. Gerekli başarı koşullarını sağlayarak çift ana dal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin bursları ise fazladan bir sene daha devam eder. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Okumak

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, tasarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla; güncel, kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Bölümün eğitim programı; temel çizim, 2 ve 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşim tasarımı, video yapımı gibi dersler sunarken, atölye çalışmaları ve seçmeli dersler ile öğrencilere uzmanlık alanı seçme olanağı tanımaktadır. Güncel tasarım programlarını öğrenerek, sürekli yenilenen bilgisayar laboratuvarlarında pratik yapma imkânı bulan öğrenciler, teorik bilgilerini uygulayarak özgün tasarım projeleri geliştirirler. Sektörün dinamiklerine bağlı olarak sürekli güncellenen ders içerikleri her biri alanında uzman, dinamik öğretim kadrosu tarafından verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerine burs, staj, Erasmus Programı ile yurt dışında eğitim, farklı bölümlerde ve fakültelerde çift ana dal ve yan dal ve lisansüstü eğitim imkanları ile öğrencilerini alanında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun eder.

Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları, teknolojiyi etkin kullanma yetenekleri ve güçlü iletişim becerileriyle pek çok meslek kolunda çalışma olanağına sahiptir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden dört yıllık bir eğitimin ardından mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca atölye çalışmaları ve sene sonu sergileri için oluşturdukları görsel tasarım portföyleriyle, kendilerini profesyonel iş dünyasında başarılı bir şekilde temsil ederler. Medya sektörünün görsel iletişimle ilgili alanları başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında görev almaktadır. Mezun öğrenciler, görsel iletişim tasarımcısı, 3 boyutlu tasarımcı, konsept tasarımcısı, oyun tasarımcısı, sanat yönetmeni, web tasarımcısı, etkileşim tasarımcısı gibi unvanlarla bilgisayar yazılım şirketlerinde, reklam ajanslarında, televizyon kanallarında, oyun tasarımı şirketlerinde, film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimine devam eden ve gerekli sınavlarda başarılı olan öğrenciler, akademik kariyer yapma imkanına sahiptir.

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Görsel İletişim Tasarımı Programının ana amacı, öğrencilerin güncel ve özgün tasarım ürünleri yaratma becerisini kazandırmaktır. Program kapsamında 21. Yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda, güncel teknolojileri kullanan toplumsal, çevresel, sanatsal vb. sorunlara kalıcı çözümler üreten tasarımcılar yetiştirmek hedeflenir. Disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen, sektörel deneyime sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanır.

VİZYON

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerini, tasarımı bir iletişim süreci olarak ele alan, güçlü ve yeni iletişim stratejileri araştıran ve geliştirebilen, bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları olarak yetiştirmektedir.

Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

Öğretim Amaçları

 1. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, edindikleri kavramsal ve uygulamalı birikimleri anlamlı, güncel ve özgün tasarım ürünlerine dönüştürmeleri,
 2. Öğrencilerin estetik algısını merkeze alarak tasarım odaklı çözümler üretmeleri,
 3. Öğrencilerin 21. Yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda teknolojik yetkinlik kazanmaları, alanın farklı branşlarını kullanarak güncel, yaratıcı ve sorgulayıcı içerikler üretmeleri,
 4. Öğrencilerin Görsel İletişim Tasarımı alanı ile ilgili profesyonel ve sektörel deneyime sahip olmaları,
 5. Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı uygulamaları için gerekli eleştirel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri,
 6. Öğrencilerin mesleki etik, insan haklarına saygılı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

 

Program Çıktıları

 1. Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.
 2. Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar. 
 3. Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.
 4. Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.
 5. Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.
 6. Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.
 7. Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir. 
 8. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.  
 9. Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.   
 10. Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yurt dışında bulunan pek çok yükseköğretim kurumuyla öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler, üniversitenin sunduğu diğer imkanların yanı sıra dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim olanaklarından yararlanabilmekte ve kariyerlerine yön verebilmektedir. Uluslararası değişim programları hakkında detaylı bilgi almak ya da başvuru yapmak için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis’in web sitesini inceleyebilir ya da Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Erasmus koordinatörüne ulaşabilirsiniz.

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi 2012 yılında bünyesinde bulunan bütün eğitim programlarının yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında, mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutarak belirlemiştir. Bologna uyum süreci kapsamında eğitim ve öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Çift Anadal ve Yan Dal Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri gerekli kriterleri sağladıkları takdirde ilgili bölümlerle yapılan anlaşmalara uygun olarak alacakları ek kredilerle Çift Anadal ve Yandal programlarından lisans öğrenimleri sırasında faydalanabilmektedir. Gerekli kriterler ve ilgili bölümün getireceği ek ders yükü gibi detaylı bilgiler için linki verilen protokoller incelenmeli, ayrıca konuyla alakalı bölüm yetkilisi ile iletişime geçilmelidir.